Wet vergoeding Affectieschade in de praktijk

rechter spullen rechtzaal

Wat betekent het nu de Wet vergoeding Affectieschade in werking is getreden? Nu we onder bepaalde voorwaarden financiële compensatie kunnen eisen aan een beperkte kring van nabestaanden en familieleden van letselschadeslachtoffers? Zowel in het geval van overlijden als blijvend (ernstig) letsel. Hoe bepalen we het leed van deze nabestaanden? En misschien nog wel lastiger, hoe vertalen we dit naar een passend bedrag? Nostimos Letselschade geeft antwoord.

Het heeft meer dan vijftien jaar geduurd voordat initiatieven vanuit de maatschappij mochten leiden tot wetgeving. Maar per 1 januari 2019 is er nu dus eindelijk een wettelijk recht op smartengeld voor nabestaanden. Een wet die ook door veel letselschadebehandelaars wordt omarmd. Veel uitspraken van rechters zijn immers aan nabestaanden moeilijk uit te leggen. Bij ernstig letsel of overlijden blijven zij soms levenslang de negatieve gevolgen ondervinden in de vorm van enorm gemis bij overlijden of het verlies van toekomstperspectief bij blijvende invaliditeit. Terwijl de veroorzaker de zaak vaak wel snel achter zich kan laten.

Symbolische genoegdoening

De financiële vergoeding neemt uiteraard de pijn en het verdriet niet volledig weg. Wel vormt zo’n vergoeding een vorm van juridische en maatschappelijke erkenning en symbolische genoegdoening, die zal bijdragen aan de verwerking van het verdriet. En dat was in de kern precies de bedoeling van de wetgever. In de relatie tussen naasten is immers iets wezenlijks en existentieels van gehechtheid en genegenheid aangetast. Daar dient voortaan een schadevergoeding met de naam ‘affectieschade’ tegenover te staan. De hoogte van dit smartengeld is vastgesteld bij Algemene Maatregel van Bestuur. Vergoeding vindt uiteraard alleen plaats als er een aansprakelijke partij of verzekeraar is.

Hoe het in de praktijk gaat werken

Zoals vaker bij nieuwe wetgeving is niet meteen op alle onderdelen duidelijk hoe het in de praktijk gaat werken. Wat we zien is dat alle marktpartijen plechtig beloven de wet zorgvuldig en respectvol uit te voeren. Toch is onze verwachting dat de rechter concreet richting en duidelijkheid zal moeten geven over de vraag hoe begrippen als ‘zeer ernstig en blijvend letsel’ en ‘overige nauwe persoonlijke relaties’ geïnterpreteerd moeten worden. Zeker nu er een veelheid aan geaccepteerde levensvormen is, is dit lastig eenduidig vast te stellen. Concrete uitspraken zullen een duidelijk en realistisch beeld moeten geven hoe de wet in de praktijk werkt en vooral hoe deze bij naasten van slachtoffers wordt ontvangen.

Aan de slag met affectieschade

Bij Nostimos Letselschadedeskundigen volgen wij de ontwikkelingen op het vlak van Affectieschade in Nederland natuurlijk nauwgezet. Dat doen we al vanaf het moment dat het eerste wetsvoorstel in 2003 werd ingediend. In onze letselschade- en overlijdensschadepraktijk ondervinden wij dagelijks hoe belangrijk het is slachtoffers, naasten en nabestaanden zorgvuldig te adviseren en begeleiden. Dat luistert nauw. Zaken uit het verleden hebben ons geleerd goed te luisteren. En vanaf het moment dat de intrede van deze nieuwe wet een feit is bereiden we ons voor op affectieschadezaken. We verwachten dan ook meteen bij de eerste zaken die zich aandienen goed beslagen ten ijs te komen.

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Nieuwsbrief Ken je vak op vrijdag

Nieuwsbrief Ken je vak op vrijdag

Met een nieuwsbrief vol vakinformatie het weekeinde in. De VVP-nieuwsbrief bevat items uit het praktijkgerichte VVP-katern Ken je vak!, een aantal actuele vakinhoudelijke...

Minister grijpt niet in bij afhandeling letselschade

Minister grijpt niet in bij afhandeling letselschade

Minister Dekker ziet op dit moment geen reden om in te grijpen bij de afwikkeling door verzekeraars van letselschade. Dat laat hij de Tweede Kamer weten naar aanleiding...

Werkprogramma Risico-beheersing Volmachten

Werkprogramma Risico-beheersing Volmachten

(door Richard Meinders, SVC Groep) Het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten (WRV) is een intern risicobeheersingsprogramma. Als je dit goed op orde hebt,...

Een oneerlijke belasting?

Een oneerlijke belasting?

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe) De erfbelasting staat weer eens ter discussie. De overledene heeft toch al op meerdere manieren afgerekend met de Belastingdienst?...

Stichting PAWW

Stichting PAWW

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe) Stichting PAWW is alweer een tijd geleden opgericht, toch weet nog niet iedereen waar deze stichting voor staat. PAWW is...

Eerste afslag rechts

Eerste afslag rechts

(door Björn Bierhaalder, MCH Consultancy) Laatst schetste iemand mij de metafoor van een rotonde. Je kunt de comfortzone zien als een rotonde: we blijven...