Aantal hypotheekaanvragen in eeste kwartaal met 20 procent gestegen

Huis te koop TB 4

Het aantal hypotheekaanvragen is in het eerste kwartaal van 2024 met twintig procent gestegen ten opzichte van het vierder kwartaal 2023, zo blijkt uit cijfers van Ingage Franchise. Een interessante meting, volgens Ingage, omdat nu het effect van de nieuwe leennormen zichtbaar is geworden.

De woningmarkt blijft uitdagend vanwege de schaarste aan woonruimte, maar ook de stabiele hypotheekrente, loonsverhogingen en overheidsmaatregelen op verhuurders zijn daarin een factor. De vijf belangrijkste ontwikkelingen volgens Ingage zijn:

  1. Energielabel: de nadruk op het verduurzamen van woningen neemt toe. Een beter label betekent een hogere leencapaciteit. In het eerste kwartaal had circa 70 procent van de door starters aangevraagde hypotheken betrekking op woningen met minstens een C-label. Bij de aankoop van huizen met een lager label (EFG) bevat ruim 30 procent van de aanvragen een plan voor verbetering. Sommige financiers stellen nu al minimaal een C-label als voorwaarde voor financiering.
  2. Starters: in afgelopen kwartaal is, volgens de gegevens van Ingage Franchise, het hoogste aantal hypotheekaanvragen door starters geregistreerd sinds de start van de coronapandemie in 2020. Overheidsmaatregelen gericht op verhuurders en de terughoudendheid van doorstromers lijken ten goede te komen aan de positie van koopstarters op de markt. De verhoging van de NHG-grens en de verruimde leencapaciteit voor alleenstaanden zijn hier ook debet aan.  Ook de mogelijkheden voor ouders om te helpen bij de aankoop van een woning van hun kind.
  3. Nieuwbouw:  in het eerste kwartaal van 2024 was er een opmerkelijke stijging in het aantal hypotheekaanvragen voor de aanschaf van nieuwbouwwoningen (+50% ten opzichte van het vierde kwartaal). Veel kopers geven tegenwoordig de voorkeur aan een woning met een hoge energieprestatie. Bovendien heeft de aanhoudende schaarste op de woningmarkt veel kopers ertoe aangezet hun horizon te verbreden door ook nieuwbouwwoningen in overweging te nemen tijdens hun zoektocht naar een geschikte woning.
  4. Concurrerende marge:  In het eerste kwartaal behoort de gemiddelde marge die financiers behalen op hypotheekrentes tot de laagste sinds 2008. Desondanks is er zelfs een daling in de hypotheekrente te zien, wat duidt op felle concurrentie tussen de geldverstrekkers. Deze concurrentie wordt gedreven door de strijd om een beperkt aantal nieuwe klanten, gezien het feit dat ongeveer 55 procent van de consumenten bij hun huidige hypotheekverstrekker blijft (verhogers, doorstromers met een meeneemhypotheek). De 40 actieve financiers vechten zodoende om de overige 45 procent van de potentiële markt. Grootbanken en hun dochterlabels kunnen mogelijk sterker concurreren dankzij de grote winsten die zij vorig jaar hebben geboekt. Verzekeraars en pensioenfondsen (regiepartijen) hebben recent marktaandeel verloren.
  5. Huizenprijzen:  op basis van HDN-data lijkt het aannemelijk dat we binnen enkele maanden een stijging van de huizenprijzen met 10 procent of meer kunnen verwachten (jaar-op-jaar). Voor huizenkopers blijft de markt moeilijk, met beperkt aanbod en hoge prijzen, wat resulteert in meer overbiedingen en aankopen zonder financieringsvoorbehoud.

In het eerste kwartaal zijn het voornamelijk de banken die marktaandeel hebben gewonnen. Dit omvat internetbank bunq, de ABN AMRO-labels Florius en Moneyou, de Britse bank Lloyds en ING. Ook verzekeraar Allianz en regiepartij MUNT hebben hun positie verstevigd. Deze financiers zijn vooral populair bij starters en in het segment van de NHG.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Benedenmaats presterende geldverstrekkers frustreren adviseur

Benedenmaats presterende geldverstrekkers frustreren adviseur

De tevredenheid van hypotheekadviseurs over geldverstrekkers is niet verder gedaald. Maar het verschil in waardering tussen de groep die ‘bovengemiddeld’...

"Rally op woningmarkt nog niet voorbij"

"Rally op woningmarkt nog niet voorbij"

De rally op de woningmarkt is nog niet voorbij, aldus Ingage Franchise. In februari 2024 vond het hoogste aantal hypotheekaanvragen van starters plaats in vier jaar....

Vliegende start woning- en hypotheekmarkt

Vliegende start woning- en hypotheekmarkt

De woning- en hypotheekmarkt heeft een vliegende start gemaakt in het nieuwe jaar. Zo vertoont januari een stijging van 15 procent in het aantal hypotheekaanvragen...

Bescherming van inkomen verdient aandacht adviseur

Bescherming van inkomen verdient aandacht adviseur

(Uit katern Veilig Wonen in VVP 6-2023) Blijf weg uit je persoonlijke aannames: dat de klant het niet wil of te duur vindt. Maak inkomensbescherming een belangrijk...

Ingage: overbieden neemt toe

Ingage: overbieden neemt toe

De gemiddelde duur van het financieringsvoorbehoud (de 'ontbindende voorwaarden') is afgenomen tot ongeveer 4,5 weken, terwijl dit media vorig jaar nog ruim 6 weken...

Ingage: vijf aanbieders wostelen structureel met kwaliteit midoffice

Ingage: vijf aanbieders wostelen structureel met kwaliteit midoffice

Een kwartaal met twee gezichten, zo betitelt Ingage het derde kwartaal in haar recente kwartaalmeting van de tevredenheid onder adviseurs over geldverstrekkers....

Ingage: woningmarkt trekt aan

Ingage: woningmarkt trekt aan

Het aantal hypotheekaanvragen van huizenkopers (starters en doorstromers) is in het derde kwartaal op hetzelfde niveau blijft als het voorgaande kwartaal, aldus...

Ingage Franchise: daling huizenprijzen lijkt voorbij

Ingage Franchise: daling huizenprijzen lijkt voorbij

De daling van de huizenprijzen lijkt na een jaar tot stilstand te zijn gekomen, aldus Ingage Franchise (het bedrijf achter De Hypotheekshop, Huis & Hypotheek...

Marisa Lodewijks (Ingage): 'Het zal mijn tijd wel duren' funest bij AI

Marisa Lodewijks (Ingage): 'Het zal mijn tijd wel duren' funest bij AI

“AI vervangt geen mensen, maar hindert hen die niet met AI kunnen omgaan.” Aldus Marisa Lodewijks, directeur bij Ingage Franchise, in een blog op de...

Mark de Rijke verlaat Ingage

Mark de Rijke verlaat Ingage

CEO Mark de Rijke verlaat Ingage per 1 september om terug te keren naar zijn oude vakgebied, het franchisevak.Hij volgt bij De Hypotheker Menno Luiten op als commercieel...