Adviesbegrip vooralsnog niet uitgebreid naar beheerfase

Document via Pixabay

Na onderzoek door Centerdata ziet minister Kaag van Financiën geen directe aanleiding het adviesbegrip uit de Wft uit te breiden naar de beheerfase. De minister: “Uit het online-experiment blijkt dat in de geschetste scenario’s consumenten niet veel vaker advies inwinnen en geen verstandiger keuzes of onverstandigere keuzes maken dan in de huidige praktijk. Bovendien wordt geen verschil geconstateerd tussen hoger en lager financieel geletterden. De keuzes die consumenten in het experiment hebben gemaakt geven daarmee geen directe aanleiding om het adviesbegrip uit te breiden naar de beheerfase. Tegelijkertijd zijn er evenmin significante negatieve effecten op het te verwachten gedrag van consumenten als gevolg van een uitbreiding van het adviesbegrip.

“De resultaten van dit onderzoek bieden waardevolle inzichten voor het overleg dat ik voer met verschillende belanghebbenden over een eventuele uitbreiding van het adviesbegrip in de Wft naar de beheerfase van financiële producten. Tijdens deze gesprekken staat de vraag centraal of consumenten voldoende beschermd worden en betere beslissingen nemen als persoonlijk advies in de beheerfase van een financieel product onder de bescherming van de Wft valt. De komende periode blijf ik hierover in overleg en zal ik breed de voor- en nadelen in beeld brengen ten behoeve van besluitvorming door een volgend kabinet.”

In de huidige situatie geven aanbieders van hypotheken algemene en gepersonaliseerde informatie maar geen advies in de zin van de Wft. In het experiment is het gedrag van de consument getest in de huidige situatie versus drie mogelijke scenario’s waarin het adviesbegrip in de zin van de Wft is uitgebreid naar de beheerfase van een financieel product.

Indien het adviesbegrip in de Wft wordt verruimd naar de beheerfase van een financieel product, kan de werkwijze van aanbieders van hypotheken veranderen. Ten eerste kunnen aanbieders bijvoorbeeld algemene en gepersonaliseerde informatie geven en daarbij duidelijk aangeven dat het geen advies is. Ten tweede kunnen aanbieders ook terughoudender worden en geen persoonlijke informatie meer geven. Ten slotte kunnen aanbieders informatie geven en tegen betaling de klant adviseren. Indien consumenten veel en complexe informatie kregen, leken consumenten eerder advies in te winnen. Consumenten waren het meest geneigd advies in te winnen wanneer, naast de zelfstandig adviseur, ook de aanbieder van het product (tegen betaling) advies gaf. Dit wordt volgens de onderzoekers verklaard door de mogelijk toegenomen beschikbaarheid van advies: consumenten die niet snel naar een zelfstandig adviseur zouden stappen, kunnen in dit geval bij de aanbieder terecht. Een reden kan zijn dat door de toegenomen beschikbaarheid van het advies het inwinnen van advies door consumenten wellicht ook meer als de norm wordt gezien.

Geen van de mogelijke veranderingen in de werkwijze van aanbieders leidde tot een significante verandering in de mate waarin consumenten advies inwonnen of verstandige keuzes maakten.

 

 

 

 

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Zorgpret

Zorgpret

(Voorwoord Willem Vreeswijk VVP 6-2023) Het ministerie van Financiën heeft onderzoek laten doen naar de gevolgen van een eventuele verruiming van het adviesbegrip...

Alleen een Wft-diploma niet genoeg

Alleen een Wft-diploma niet genoeg

(Jouw Vakbekwaamheid, Ken je Vak! VVP 5-2023) Drie Wft-examens behalen en je mag het vak van hypotheekadviseur uitoefenen. Maar kan je dan ook daadwerkelijk adviseren?...

Jack Vos: drie belangrijke dilemma's voor financieel adviseurs

Jack Vos: drie belangrijke dilemma's voor financieel adviseurs

"Door een tsunami aan ontwikkelingen komt de verzekeringsbranche voor belangrijke dilemma’s te staan waarover verzekeraars, maar ook adviseurs, tegelijkertijd...

Adfiz: "Adviesbegrip juist wél uitbreiden"

Adfiz: "Adviesbegrip juist wél uitbreiden"

Anders dan de minister vindt Adfiz dat het adviesbegrip juist wel (weer) moet worden uitgebreid naar de beheerfase. Adfiz: "Eind 2021 kwam de AFM met een nieuwe...

Vergelijkingskaart bevestigt: advies grootbanken niet onafhankelijk

Vergelijkingskaart bevestigt: advies grootbanken niet onafhankelijk

Inmiddels hebben de eerste grootbanken hun vergelijkingskaarten gepubliceerd. En ja, hun advies is niet op onafhankelijke basis. Want dat moet op de vergelijkingskaart...

Diploma's nog steeds vaak niet of niet allemaal aanwezig

Diploma's nog steeds vaak niet of niet allemaal aanwezig

Uit een onderzoek van de AFM blijkt dat diploma’s bij ruim 40 procent van de 75 onderzochte financieel dienstverleners niet of niet allemaal aanwezig zijn....

Onderscheid tussen Wft-advies en advies over keuzes

Onderscheid tussen Wft-advies en advies over keuzes

In een voorlopige leidraad keuzebegeleiding behandelt de AFM het onderscheid tussen Wft-advies en advies over keuzes door pensioenuitvoerders. De toezichthouder...

Wft en AVG botsen

Wft en AVG botsen

(Financieel adviseur Chris de Bruin, Bureau mr. de Bruin, in VVP 3-2022) Gij zult nazorg leveren! In dit artikel stel ik aan de orde welke (juridische) problemen...

BAV aantal collectieve vergunninghouders voldoet niet

BAV aantal collectieve vergunninghouders voldoet niet

Collectieve vergunninghouders hebben volgens Adfiz van de AFM onlangs een brief gehad waarin de toezichthouder aangeeft dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering...

Baken

Baken

De onafhankelijke financieel adviseur staat midden in de samenleving. Hij of zij is het eerste financieel aanspreekpunt van particulieren en bedrijven en vervult...