Beroep op zelfstandig financieel advieskanaal blijft stabiel

Advies in Cijfers 2023-2024

Driekwart van de consumenten en negen van de tien bedrijven in Nederland zijn klant van een onafhankelijk financieel adviesbedrijf. Onafhankelijk financieel adviseurs waren verantwoordelijk voor de bemiddeling bij ruim 125 miljard euro aan verzekeringen, pensioenen en hypotheken (61 procent van het totaalvolume). Het marktaandeel van onafhankelijk advies is daarmee al jaren stabiel. Aldus het net verschenen ‘Advies in Cijfers 2023-2024’ van Adfiz.

Het hypotheekvolume is opnieuw toegenomen. Ook de volumes van verzekeringen voor de zakelijke markt en pensioenen namen toe. Particulier is zowel schade als leven gedaald.

In 2023 zijn 5.942 zelfstandige financieel adviesbedrijven actief onder eigen vergunning van de AFM (2022: 5.960). Deze bedrijven hebben samen 7.270 vestigingen, tegenover nog slechts 420 bankfilialen (2022: 726). “Het fijnmazig netwerk van zelfstandige advieskantoren houdt persoonlijk advies voor burgers en bedrijven toegankelijk”, aldus Adfiz.

Het aantal advieskantoren daalt minder hard dan eerder voorspeld. Dit komt vooral doordat toch weer veel starters de weg naar de markt weten te vinden, 323 nieuwe toetreders in 2022. Onder de stoppers zijn veel juridische reorganisaties en overgenomen kantoren.

Andere highlights:

De meeste kantoren (74 procent) zijn generalistische kantoren die een breed pakket aan producten en diensten aanbieden. Bij startende kantoren valt de toename op van het aantal kantoren dat niet meer als allround kantoor start maar juist als gespecialiseerd kantoor (39 procent).

Onderzoek onder coördinatie van de OESO meet de financiële kennis, houding en gedrag. Op alle vlakken haalt de gemiddelde Nederlander de streefscore niet. Ruim 40 procent haalt de streefscore voor kennis en gedrag niet, bijna 80 procent haalt de streefscore voor houding niet.

Ruim twee vijfde van de HR-professionals geeft aan dat hun organisatie een officiële aanpak heeft voor medewerkers met financiële problemen, maar dat beleid is vrijwel altijd reactief. Slechts twaalf procent heeft ook een preventief beleid.

67 procent van de werknemers ziet wel iets in een Pensioen APK; 61 procent daarvan heeft daarbij de voorkeur voor een persoonlijk gesprek.

65 procent van de adviseurs vindt duurzame ontwikkeling een belangrijk thema in adviesgesprekken met particuliere klanten. Onderwerpen die dan aan bod komen zijn financiële fitheid, verduurzamen van de woning, duurzaamheid van financiële producten/beleggingen en klimaatrisico's en klimaatadaptatie.

Slechts zes procent van de jongeren beschouwt robo-advies als gelijkwaardig aan menselijk advies.

Uit onderzoek van de Engelse toezichthouder (FCA) blijkt dat advies mensen aanzet om meer met hun vermogen te doen. 80 procent van de mensen die advies hebben gehad, beleggen. Tegenover 33 procent van de mensen die geen hulp heeft gehad.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Exacte provisie op offerte nog niet bij alle schadeverzekeraars

Exacte provisie op offerte nog niet bij alle schadeverzekeraars

Adfiz heeft schadeverzekeraars gevraagd vanaf welke datum hun offerteprogrammatuur de mogelijkheid biedt om de exacte provisie op de offerte te vermelden. Van een...

Roger van der Linden: het adviesvak is intrinsiek van grote maatschappelijke betekenis

Roger van der Linden: het adviesvak is intrinsiek van grote maatschappelijke betekenis

"Wij adviseurs weten al lang dat de waarde van ons advies niet alleen van materiële, financiële aard is. Maar dat de waarde van financieel advies vooral...

VVP feliciteert Adfiz

VVP feliciteert Adfiz

Adfiz springt al 115 jaar in de bres voor alle financieel adviseurs van Nederland. Met een ideale mix van wijsheid en innovatievermogen. Van harte gefeliciteerd...

Van verkoper naar adviseur

Van verkoper naar adviseur

De geschiedenis van Adfiz voert naar 1909. Toen ontstond de Bond van Verenigingen van Vertegenwoordigers van Verzekeringsmaatschappijen in Nederland, kortweg Bond...

Adfiz Meerjarenplan 2024-2027

Adfiz Meerjarenplan 2024-2027

Maatschappelijke meerwaarde vergroten, sector blijven ontwikkelen, doorbouwen aan de vereniging. Dat zijn de grondslagen van het Adfiz Meerjarenplan 2024-2027. Adfiz:...

Rekenbox fijnmazig gemiddelde

Rekenbox fijnmazig gemiddelde

Adfiz ondersteunt haar leden (en vaak ook niet-leden) met raad en daad, zoals nu met een rekenbox fijnmazig gemiddelde. Immers, vanaf 1 juli is actieve provisietransparantie...

Gesprekshandvatten voor duurzaam financieel advies aan het MKB

Gesprekshandvatten voor duurzaam financieel advies aan het MKB

Duurzame ontwikkeling is één van de grote uitdagingen waar Nederland voor staat. Financieel adviseurs kunnen hierin volgens Adfiz een grote bijdrage...

ChatGPT versus Enno Wiertsema

ChatGPT versus Enno Wiertsema

Nieuw in VVP in 2024: de redactie legt een vraag voor aan ChatGPT en laat vervolgens een deskundige van vlees en bloed op het antwoord reageren. In VVP 2 is de prompt:...

Omdenken centraal op lustrumevent Adfiz

Omdenken centraal op lustrumevent Adfiz

Berthold Gunster, grondlegger van Omdenken, is de keynote spreker op het Adfiz-lustrumevent dat op 13 juni 2024 plaatsvindt in theater Flint in Amersfoort. Gunster...

Adfiz in Q&A actieve provisietransparantie: term provisie niet verplicht

Adfiz in Q&A actieve provisietransparantie: term provisie niet verplicht

Adfiz heeft een Q&A actieve provisietransparantie gepubliceerd. Een van de vragen waar het document op ingaat, is of het verplicht is de term provisie te gebruiken....