Bijdrage overheid aan kosten toezicht blijft?

Euro's

De Raad van State is het niet eens met minister Dijsselbloem van Financiën dat de financiële sector in Nederland zelf moet opdraaien voor de kosten van financieel toezicht.

 

De minister is van plan de jaarlijkse bijdrage van 40 miljoen euro van de staat af te schaffen. Volgens de Raad van State wordt het toezicht primair in het publiek belang uitgeoefend en niet in het belang van de sector. Daarom moet de staat het toezicht blijven financieren.

Als dit laatste inderdaad zo blijft, zou dat financieel adviseurs in 2015 aanzienlijk wat geld schelen. De AFM schreef eerder deze week: "De regering is voornemens om vanaf 2015 de overheidsbijdrage voor de kosten van het toezicht van de AFM af te schaffen. Deze overheidsbijdrage is voor de AFM in 2014 20,2 miljoen euro. Hierdoor zal de heffing per 2015 aanzienlijk stijgen. De omvang van de stijging is nu nog niet exact aan te geven. De heffing voor 2015 voor de groep adviseurs en bemiddelaars zal waarschijnlijk ongeveer 50 procent hoger liggen dan de heffing 2014. Het vaste bedrag per adviseur en bemiddelaar 2015 zal naar verwachting ongeveer 1.000 euro bedragen. Daar komt nog een variabel tarief bovenop. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de minister van Financiën."

De Raad van State concludeert dat "een motivering voor het wetsvoorstel ontbreekt. De verwijzing naar het regeerakkoord biedt geen steekhoudende motivering, het geeft hooguit de aanleiding daarvoor aan. In de toelichting bij het wetsvoorstel wordt gewezen op het 'groepsprofijt' ter rechtvaardiging voor het volledig doorberekenen van de kosten van het toezicht aan de sector. De Afdeling advisering onderkent dat ondernemingen een belang hebben bij adequaat toezicht en dat zij er profijt van hebben als het vertrouwen in de sector door streng toezicht toeneemt. Het toezicht wordt echter primair in het publiek belang uitgeoefend en niet in het belang van de sector. Het toezicht is immers gericht op bescherming van klanten van financiële ondernemingen tegen een onzorgvuldige behandeling en op bescherming van de maatschappij tegen niet solide financiële ondernemingen en een instabiele financiële sector. Het uitgangspunt dat het toezicht in de eerste plaats wordt uitgeoefend in het algemeen belang, brengt naar het oordeel van de Afdeling advisering mee dat het ook, in ieder geval gedeeltelijk, uit de algemene middelen moet worden gefinancierd."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Berend Tooms - 12 juni 2014

Heeft iemand al een Maserati in de parkeergarage aan de Vijzelgracht waargenomen? Misschien is dat (pas) het moment om eens achter de oren te krabben. Ik mag straks een kleine 4K overmaken voor dit toezicht. Ze zijn daar voorstanders van uurtje/factuurtje. 40 geschreven uurtjes zijn dus voor deze club. Dan bedoel ik dus omzet..... bruto. Als ik ga kijken hoeveel "netto uurtjes" er geschreven moeten worden om die rekening te kunnen betalen, dat wil je gewoon niet weten.

Sector kijkt met argusogen naar gegevensdrift AFM

Sector kijkt met argusogen naar gegevensdrift AFM

"Wij zijn niet overtuigd dat de AFM meer bevoegdheden nodig heeft om efficiënt en effectief gedragstoezicht te houden op verzekeraars." Zo reageert het Verbond...

Datapositie AFM versterkt

Datapositie AFM versterkt

"Consumenten merken bij financiële producten of diensten vaak pas laat dat die slecht voor hen uitpakken. De AFM kan met de gegevens sneller en beter zien welke...

Minister: "Vergaande nieuwe wetgeving finfluencers niet nodig"

Minister: "Vergaande nieuwe wetgeving finfluencers niet nodig"

Minister Van Weyenberg ziet voor nu geen noodzaak voor vergaande nieuwe wettelijke maatregelen inzake finfluencers. Hij ziet wel ruimte voor verbeteringen. De minister:...

AFM en DNB schetsen uitgangspunten toezicht op AI

AFM en DNB schetsen uitgangspunten toezicht op AI

In een dinsdag verschenen rapport schetsen AFM en DNB uitgangs- en aandachtspunten te voor het vormgeven van het toezicht op artificiële intelligentie (AI)....

AI specifiek toezichtsthema DNB in 2024

AI specifiek toezichtsthema DNB in 2024

DNB betrekt in 2024 vier specifieke thema’s sectorbreed in het toezicht op verzekeraars: Duurzaamheid in Toezicht Verzekeraars, Hypotheken & Vastgoed Verzekeraars,...

DNB integreert duurzaamheidsrisico's verder in toezicht verzekeraars

DNB integreert duurzaamheidsrisico's verder in toezicht verzekeraars

DNB zal de duurzaamheidrisico’s bij verzekeraars (en pensioenfondsen) verder integreren in het toezicht. Aldus de toezichthouder in 'Toezicht in Beeld 2023'....

Verbond niet blij met consultatie DNB

Verbond niet blij met consultatie DNB

Amper een half jaar nadat verzekeraars moeten voldoen aan het DNB-beleid over de onafhankelijkheid van raad van commissarissen, wordt dit beleid alweer herzien....

Raad van State: bezwaren tegen actieve provisietransparantie

Raad van State: bezwaren tegen actieve provisietransparantie

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een aantal bezwaren tegen actieve provisietransparantie en adviseert dit besluit niet te nemen, tenzij het is...

Kostenverhoging afschriften van 2,50 naar vier euro redelijk en billijk

Kostenverhoging afschriften van 2,50 naar vier euro redelijk en billijk

(Kifid-uitspraak GC 2023-0002) De consument ontvangt wekelijks papieren afschriften van de bank en moet daar sinds kort vier euro per maand voor betalen. Voor de...

Datagedreven toezicht versus dataminimalisatie

Datagedreven toezicht versus dataminimalisatie

Minister Kaag ziet vooralsnog geen privacyproblemen bij de intensivering van het datagedreven toezicht door AFM en DNB. Dat antwoordt zij op vragen van de vaste...