Brandbrief pensioenen laat minister koud

carola-schouten-1 2022

De brandbrief van 40 prominenten over de hervorming van het pensioenstelsel laat minister Schouten koud. Aan de Tweede Kamer laat zij weten: “Het voorstel om de rekenrente te stabiliseren en te verhogen wordt ook in de huidige brief voorgesteld als een maatregel die het huidige stelsel verbetert voor alle generaties. Wat een hogere rekenrente echter feitelijk doet, is hetzelfde collectieve fondsvermogen anders verdelen, namelijk in het voordeel van gepensioneerden en ten laste van werkenden. Met een rekenrente boven de marktrente wordt onzeker toekomstig rendement ingerekend, dat feitelijk niet is behaald en waarvan het maar de vraag is of dat in toekomst zal worden behaald. Daarom heeft toekomstig onzeker rendement ook geen economische waarde. Rendementen uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst.

“Met een hogere rekenrente dan de feitelijke rente kunnen direct hogere pensioenen uitgekeerd worden, omdat de dekkingsgraad op papier verbetert. Omdat het fondsvermogen niet is gestegen, wordt dit betaald uit fondsvermogen dat bestemd is voor de dekking van het toekomstige pensioen van jongere deelnemers. Dat is geen toekomstbestendige vormgeving van een pensioenstelsel, maar een hypotheek nemen op de toekomst, ten laste van jongere generaties.

“Verder geven de ondertekenaars aan dat met een stabiele rekenrente veel minder in vastrentende waarden belegd hoeft te worden om het risico op een daling van de rente af te dekken. Ook hier geldt dat renterisico niet weg is, door op papier af te spreken dat de rente stabiel is. De werkelijkheid van financiële markten verandert daardoor immers niet. Het feit dat een lage rente een probleem is voor ieder kapitaalgedekt stelsel – kapitaalgedekte pensioenuitkeringen worden hierdoor duurder – wordt door de ondertekenaars niet opgelost, maar weggedefinieerd en daarmee doorgeschoven naar de toekomst.

“De huidige extreme inflatie is voor ieder kapitaalgedekt stelsel een grote uitdaging. Dat geldt voor het huidige stelsel en voor het nieuwe stelsel. Uitgaande van een toekomstbestendig pensioenstelsel voor alle generaties, waarbij ook jongere generaties ervan verzekerd zijn dat voldoende pensioenvermogen voor hen gereserveerd blijft, kan het nieuwe stelsel echter wel beter omgaan met die situatie. Overrendementen komen sneller bij de deelnemers terecht, het beleggingsbeleid kan gerichter worden vormgegeven en de solidariteitsreserve kan ingezet worden voor inflatiebescherming.”

Reactie toevoegen

 
Pensioenfondsen worstelen met communicatie naar deelnemers

Pensioenfondsen worstelen met communicatie naar deelnemers

Een derde van de pensioenfondsen (32 procent) beaamt dat communicatie de meeste aandacht vraagt tijdens het transitietraject. Tegelijkertijd zegt 65 procent van...

Pensioenadvies tijdens de transitieperiode

Pensioenadvies tijdens de transitieperiode

(Adfiz in Ken je vak! VVP 5-2023) De invoering van de Wet toekomst pensioenen leidt ertoe dat álle pensioenregelingen moeten worden aangepast. Pensioenadviseurs...

Meer tijd voor overgang naar nieuw pensioenstelsel

Meer tijd voor overgang naar nieuw pensioenstelsel

Er komt meer tijd voor een zorgvuldige overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Het kabinet komt binnenkort met een algemene maatregel van bestuur waarin de termijn...

Meerderheid pensioenbestuurders verwacht geen kostenbesparing door nieuwe pensioenwet

Meerderheid pensioenbestuurders verwacht geen kostenbesparing door nieuwe pensioenwet

Uit onderzoek van KPMG onder bestuurders bij Nederlandse pensioenfondsen blijkt dat 78 procent ervan uit gaat dat de administratiekosten in het nieuwe pensioenstelsel...

Campagne pensioenduidelijkheid.nl gestart

Campagne pensioenduidelijkheid.nl gestart

Deze week is de campagne pensioenduidelijkheid.nl gestart. Om voor iedereen duidelijk te maken wat de nieuwe pensioenregels inhouden, hebben de vakbonden, werkgeversorganisaties,...

Voorlichtingscampagne nieuw pensioenstelsel

Voorlichtingscampagne nieuw pensioenstelsel

De Rijksoverheid start 21 augustus een brede voorlichtingscampagne over de nieuwe pensioenregels, waarbij nauw wordt samengewerkt met vakbonden, werkgevers en pensioenuitvoerders....

Nibud: “Pensioenen zouden een abc’tje moeten zijn”

Nibud: “Pensioenen zouden een abc’tje moeten zijn”

“Pensioenen zouden een abc’tje moeten zijn: adequaat inkomen na pensionering, begrijpelijk, controleerbaar.” Dat stelt het Nibud, dat pleit voor...

"Pensioenuitvoerders goed op weg met risicopreferentieonderzoeken"

"Pensioenuitvoerders goed op weg met risicopreferentieonderzoeken"

Pensioenuitvoerders geven op serieuze wijze invulling aan de nieuwe norm voor risicopreferentieonderzoeken (RPO). Tegelijkertijd constateert de AFM in een verkenning...

Pensioenfederatie: pensioenfondsen nu aan zet

Pensioenfederatie: pensioenfondsen nu aan zet

“We zijn tevreden met het resultaat van dit langdurige en zorgvuldige politieke proces. Vernieuwing is nodig, de oude wet voldeed niet meer. De nieuwe wet...

Pensioenwet door Eerste Kamer

Pensioenwet door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft de Wet toekomst pensioenen dinsdagavond laat aangenomen. Van de leden stemden er 46 voor en 27 tegen. De voorstemmers waren van de regeringspartijen...