Bureau DFO: “Vraag en aanbod assurantieportefeuilles meer in balans”

Overname via Pixabay

“De markt ervaart dat er nog steeds meer vraag dan aanbod is naar portefeuilles, maar dit beeld verandert wel naar een situatie van meer evenwicht.” Aldus Bureau DFO bij de publicatie van zijn onderzoeksrapport Waardering Assurantieportefeuilles 2023.

De waarde die de markt toekent aan assurantieportefeuilles, bevindt zich op dit moment op het hoogste niveau sinds 20 jaar geleden toen DFO startte met de meting. Wel zijn er dit jaar een aantal kantelpunten in beeld die een indicatie kunnen zijn voor een afvlakking van de waardegroei van financieel advieskantoren. Vraag en aanbod lijken iets meer in balans te komen.

Te hoog of te laag ingeschat?

Directeur Jurjen Oosterbaan Martinius van Bureau DFO bij de publicatie van het rapport: “Ook dit jaar is weer te zien dat niet alleen de waardebepaling, maar ook de interesse in portefeuilles in sterke mate is gebaseerd op schadeverzekeringen. De verklaring hiervoor is vooral gelegen in het feit dat bij schadeverzekeringen sprake is van doorlopende vergoeding en deze na verwerving kunnen worden ondergebracht in een volmacht. Opvallend is dat bedrijfsactiviteiten met een eenmalige vergoeding zoals bij hypotheken en (jaar-)abonnementen substantieel lager worden gewaardeerd. Tegelijkertijd is het opmerkelijk, dat vrijwel alle nieuwe activiteiten die door financieel advieskantoren worden ontwikkeld zijn gebaseerd op eenmalige vergoedingen. De verhouding bij veel kantoren tussen doorlopende inkomsten en eenmalige inkomsten zal in de komende jaren daardoor gaan verschuiven. De markt zal uiteindelijk moeten bepalen of de doorlopende inkomsten wellicht te hoog of de eenmalige inkomsten juist te laag worden gewaardeerd.

“De sector heeft te maken gehad met een sterke consolidatie die uitgevoerd werd door een beperkt aantal partijen waarvan een deel werd gefinancierd door private equity funds. In het Financieele Dagblad werd afgelopen week bericht dat vrijwel een gelijke situatie zich nu ook voordoet binnen de accountancy. Het FD berichtte dat de AFM “zenuwachtig” is over deze ontwikkeling. Dat gevoel heb ik bij de AFM niet gesignaleerd bij de consolidatie binnen onze branche. Consolidatie is niet per definitie verkeerd zolang het klantbelang maar centraal blijft staan. Wel is te zien, dat de partijen die in korte tijd veel kantoren hebben overgenomen op dit moment nog hun handen vol hebben de aankopen te integreren en de processen te stroomlijnen. Wij ontwaren nog niet dat de schaalvergroting die volgt uit de consolidatie leidt tot substantieel betere klantbedieningsprocessen of verlaging van kosten voor de consument. Mogelijk dat dit zichtbaar gaat worden nadat de fase van integratie is afgesloten.

“Tot voor kort spraken wij bij koop- en verkoop vooral over situaties waarin veelal oudere ondernemers hun ondernemerschap wensten te beëindigen en daarom hun portefeuille of kantoor verkochten. Wij constateren nu een ontwikkeling waarin vooral jongere ondernemers hun inmiddels opgebouwde activiteiten inbrengen in een samenwerking met een grotere entiteit. Hierbij geldt als primaire motivatie om in die nieuwe constellatie te kunnen profiteren van bijvoorbeeld een meer stabiele en meer effectieve ICT-omgeving, betere marketingproposities, investeringscapaciteit, bredere toegankelijkheid tot specialisten en een meer doordachte toekomststrategie. Ook hier gaat het dan om gehele of gedeeltelijke verkoop, maar de motieven zijn geheel anders. Als DFO houden wij ermee rekening dat, wanneer de markt de voordelen van deze vorm van samenwerking daadwerkelijk weet te effectueren, deze ontwikkeling snel aan populariteit kan winnen en de komende vijf jaar een grote impact op de groeiende kracht van het intermediaire distributiekanaal kan hebben.”

.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Gerda - n.v.t. 1 maart 2023

''De waarde die de markt toekent aan assurantieportefeuilles, bevindt zich op dit moment op het hoogste niveau sinds 20 jaar geleden toen DFO startte met de meting''. Dus DFO doet al 20 jaar een meting naar de waarde van provisiedragende assurantieportefeuilles (want zonder provisie geen portefeuillerecht bij kleine tussenpersonen) en meldt nu dat de opbrengst van een schadeportefeuille middels doorverkoop van bijv een provinciale tussenpersoon naar provinciale agent en die vervolgens doorverkoopt naar een groot-volmacht- en vervolgens doorverkoopt naar een verzekeraar, zoals dat gebeurt is met de VKG groep naar ASR in 2013 - en met de Heinenoordgroep in 2021 naar Nat. Nederlanden - in 2023 lucratiever is dan ooit. ------- Maar, ik was best wel pissig richting de telefoniste van DFO-stelling vanmorgen over bovenvermelde uitspraak, waar elke motivatie ontbrak en de vriendelijke DFO-medewerkster had daar alle begrip voor. Ëen outsider/consument zou kunnen denken, dat de opbrengst van een kleine provinciale portefeuille an sich de afgelopen 20 jaar ook gestegen is, terwijl deze het afgelopen decennium juist dramatisch gedaald zijn vanwege de omstreeks 2010 ingezette provisiediscussie en de aanstaande actieve-provisietransparantie. --- Maar het zonnetje schijnt, er is vandaag weer veel helder water door de Rijn gegaan en er zijn wel belangrijker dingen om me druk over te maken. ----------------

GJ Hoek - proSolve Assurantie 1 maart 2023

Wij constateren nu een ontwikkeling waarin vooral jongere ondernemers hun inmiddels opgebouwde activiteiten inbrengen in een samenwerking met een grotere entiteit. Hierbij geldt als primaire motivatie om in die nieuwe constellatie te kunnen profiteren van bijvoorbeeld een meer stabiele en meer effectieve ICT-omgeving, betere marketingproposities, investeringscapaciteit, bredere toegankelijkheid tot specialisten en een meer doordachte toekomststrategie.

Gerda - N.v.t. 1 maart 2023

@G.J. Hoek, Dat lees je in dit VVP-artikel of heb je het DFO-onderzoeksrapport ad 57,50 (dat recent 'gepresenteerd" is en geenszins 'gepubliceerd' is) al aangeschaft?

GJ Hoek - proSolve Assurantie 1 maart 2023

Ik lees dat er jonge ondernemers zijn die samenwerking zoeken. ik zou zeggen .... ben je een jonge ondernemer en ambitieus? neem contact op

Vakpaper Duurzaam Wonen

Vakpaper Duurzaam Wonen

Om hypotheekadviseurs te ondersteunen bij het begeleiden van hun klanten bij het verduurzamen van de woning en dit te integreren in het financieel advies is door...

Bureau DFO pleit voor intensievere samenwerking adviseurs en serviceproviders

Bureau DFO pleit voor intensievere samenwerking adviseurs en serviceproviders

"Wij zijn er sterk voorstander van dat financieel advieskantoren, serviceproviders en softwarebedrijven intensief met elkaar gaan samenwerken om de vele uitdagingen...

"Harmonisering acceptatienormen bij brondata wenselijk"

"Harmonisering acceptatienormen bij brondata wenselijk"

Bureau DFO roept op tot harmonisatie van de acceptatienormen bij brondata. Het bureau in DFO Signalen: "Inmiddels werken meer dan 40 marktpartijen samen om het gebruik...

Bureau DFO:  Scildon beste aanbieder ORV

Bureau DFO: Scildon beste aanbieder ORV

Scildon is volgens adviseurs de beste aanbieder Bancaire en Verzekeringslijfrente, gevolgd door TAF, Nationale-Nederlanden, Credit Life en Dazure.  Dit lijkt...

Bureau DFO: OAKK beste aanbieder Lijfrente

Bureau DFO: OAKK beste aanbieder Lijfrente

OAKK is volgens adviseurs de beste aanbieder Bancaire en Verzekeringslijfrente, gevolgd door Scildon en Brand New Day.  Dit lijkt uit onderzoek van Bureau DFO...

Winnaars bekend DFO Performance onderzoek aanbieders 2023

Winnaars bekend DFO Performance onderzoek aanbieders 2023

Bureau DFO heeft de winnaars bekend gemaakt van zijn Performance onderzoek aanbieders 2023. Op basis van een gewogen gemiddelde, hebben de volgende aanbieders van...

Adviseur doet zaken met beperkt aantal aanbieders schadeverzekeringen

Adviseur doet zaken met beperkt aantal aanbieders schadeverzekeringen

Op de markten Particulier Schade en Zakelijk Schade wordt een zeer groot deel van de omzet door adviseurs ondergebracht bij een beperkt aantal aanbieders. Serviceproviders...

Onderzoek DFO: adviseurs gaan klanten bewuster maken van hun meerwaarde

Onderzoek DFO: adviseurs gaan klanten bewuster maken van hun meerwaarde

Adviseurs willen de komende tijd hun meerwaarde voor de klant beter over het voetlicht krijgen. Dat is de tussenstand van een onderzoek van Bureau DFO. In een nieuwsbrief...

Digitale basisstructuur werkt

Digitale basisstructuur werkt

(Uit VVP-special Digitale Innovatie 2023) “Innovatie moet geen doel op zichzelf zijn. Primair is het van belang dat de digitale basisstructuur werkt. Ik...

Regie in een digitale wereld

Regie in een digitale wereld

(Jurjen Oosterbaan Martinius in VVP-special Digitale Innovatie 2023) Daar waar consumenten zich afhankelijk voelen, zullen zij zich vrij snel schikken naar de...