Bureau DFO: “Vraag en aanbod assurantieportefeuilles meer in balans”

Overname via Pixabay

“De markt ervaart dat er nog steeds meer vraag dan aanbod is naar portefeuilles, maar dit beeld verandert wel naar een situatie van meer evenwicht.” Aldus Bureau DFO bij de publicatie van zijn onderzoeksrapport Waardering Assurantieportefeuilles 2023.

De waarde die de markt toekent aan assurantieportefeuilles, bevindt zich op dit moment op het hoogste niveau sinds 20 jaar geleden toen DFO startte met de meting. Wel zijn er dit jaar een aantal kantelpunten in beeld die een indicatie kunnen zijn voor een afvlakking van de waardegroei van financieel advieskantoren. Vraag en aanbod lijken iets meer in balans te komen.

Te hoog of te laag ingeschat?

Directeur Jurjen Oosterbaan Martinius van Bureau DFO bij de publicatie van het rapport: “Ook dit jaar is weer te zien dat niet alleen de waardebepaling, maar ook de interesse in portefeuilles in sterke mate is gebaseerd op schadeverzekeringen. De verklaring hiervoor is vooral gelegen in het feit dat bij schadeverzekeringen sprake is van doorlopende vergoeding en deze na verwerving kunnen worden ondergebracht in een volmacht. Opvallend is dat bedrijfsactiviteiten met een eenmalige vergoeding zoals bij hypotheken en (jaar-)abonnementen substantieel lager worden gewaardeerd. Tegelijkertijd is het opmerkelijk, dat vrijwel alle nieuwe activiteiten die door financieel advieskantoren worden ontwikkeld zijn gebaseerd op eenmalige vergoedingen. De verhouding bij veel kantoren tussen doorlopende inkomsten en eenmalige inkomsten zal in de komende jaren daardoor gaan verschuiven. De markt zal uiteindelijk moeten bepalen of de doorlopende inkomsten wellicht te hoog of de eenmalige inkomsten juist te laag worden gewaardeerd.

“De sector heeft te maken gehad met een sterke consolidatie die uitgevoerd werd door een beperkt aantal partijen waarvan een deel werd gefinancierd door private equity funds. In het Financieele Dagblad werd afgelopen week bericht dat vrijwel een gelijke situatie zich nu ook voordoet binnen de accountancy. Het FD berichtte dat de AFM “zenuwachtig” is over deze ontwikkeling. Dat gevoel heb ik bij de AFM niet gesignaleerd bij de consolidatie binnen onze branche. Consolidatie is niet per definitie verkeerd zolang het klantbelang maar centraal blijft staan. Wel is te zien, dat de partijen die in korte tijd veel kantoren hebben overgenomen op dit moment nog hun handen vol hebben de aankopen te integreren en de processen te stroomlijnen. Wij ontwaren nog niet dat de schaalvergroting die volgt uit de consolidatie leidt tot substantieel betere klantbedieningsprocessen of verlaging van kosten voor de consument. Mogelijk dat dit zichtbaar gaat worden nadat de fase van integratie is afgesloten.

“Tot voor kort spraken wij bij koop- en verkoop vooral over situaties waarin veelal oudere ondernemers hun ondernemerschap wensten te beëindigen en daarom hun portefeuille of kantoor verkochten. Wij constateren nu een ontwikkeling waarin vooral jongere ondernemers hun inmiddels opgebouwde activiteiten inbrengen in een samenwerking met een grotere entiteit. Hierbij geldt als primaire motivatie om in die nieuwe constellatie te kunnen profiteren van bijvoorbeeld een meer stabiele en meer effectieve ICT-omgeving, betere marketingproposities, investeringscapaciteit, bredere toegankelijkheid tot specialisten en een meer doordachte toekomststrategie. Ook hier gaat het dan om gehele of gedeeltelijke verkoop, maar de motieven zijn geheel anders. Als DFO houden wij ermee rekening dat, wanneer de markt de voordelen van deze vorm van samenwerking daadwerkelijk weet te effectueren, deze ontwikkeling snel aan populariteit kan winnen en de komende vijf jaar een grote impact op de groeiende kracht van het intermediaire distributiekanaal kan hebben.”

.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Gerda - n.v.t. 1 maart 2023

''De waarde die de markt toekent aan assurantieportefeuilles, bevindt zich op dit moment op het hoogste niveau sinds 20 jaar geleden toen DFO startte met de meting''. Dus DFO doet al 20 jaar een meting naar de waarde van provisiedragende assurantieportefeuilles (want zonder provisie geen portefeuillerecht bij kleine tussenpersonen) en meldt nu dat de opbrengst van een schadeportefeuille middels doorverkoop van bijv een provinciale tussenpersoon naar provinciale agent en die vervolgens doorverkoopt naar een groot-volmacht- en vervolgens doorverkoopt naar een verzekeraar, zoals dat gebeurt is met de VKG groep naar ASR in 2013 - en met de Heinenoordgroep in 2021 naar Nat. Nederlanden - in 2023 lucratiever is dan ooit. ------- Maar, ik was best wel pissig richting de telefoniste van DFO-stelling vanmorgen over bovenvermelde uitspraak, waar elke motivatie ontbrak en de vriendelijke DFO-medewerkster had daar alle begrip voor. Ëen outsider/consument zou kunnen denken, dat de opbrengst van een kleine provinciale portefeuille an sich de afgelopen 20 jaar ook gestegen is, terwijl deze het afgelopen decennium juist dramatisch gedaald zijn vanwege de omstreeks 2010 ingezette provisiediscussie en de aanstaande actieve-provisietransparantie. --- Maar het zonnetje schijnt, er is vandaag weer veel helder water door de Rijn gegaan en er zijn wel belangrijker dingen om me druk over te maken. ----------------

GJ Hoek - proSolve Assurantie 1 maart 2023

Wij constateren nu een ontwikkeling waarin vooral jongere ondernemers hun inmiddels opgebouwde activiteiten inbrengen in een samenwerking met een grotere entiteit. Hierbij geldt als primaire motivatie om in die nieuwe constellatie te kunnen profiteren van bijvoorbeeld een meer stabiele en meer effectieve ICT-omgeving, betere marketingproposities, investeringscapaciteit, bredere toegankelijkheid tot specialisten en een meer doordachte toekomststrategie.

Gerda - N.v.t. 1 maart 2023

@G.J. Hoek, Dat lees je in dit VVP-artikel of heb je het DFO-onderzoeksrapport ad 57,50 (dat recent 'gepresenteerd" is en geenszins 'gepubliceerd' is) al aangeschaft?

GJ Hoek - proSolve Assurantie 1 maart 2023

Ik lees dat er jonge ondernemers zijn die samenwerking zoeken. ik zou zeggen .... ben je een jonge ondernemer en ambitieus? neem contact op

Acceptatiebeleid doorslaggevend bij keuze aanbieder

Acceptatiebeleid doorslaggevend bij keuze aanbieder

Uit onderzoek door Bureau DFO naar performance indicatoren van verzekeraars en hypotheekaanbieders blijkt dat het acceptatiebeleid voor financieel adviseurs de belangrijkste...

DFO: "Let op privaatrechtelijke consequenties onafhankelijkheidsbegrip Vergelijkingskaart"

DFO: "Let op privaatrechtelijke consequenties onafhankelijkheidsbegrip Vergelijkingskaart"

Bureau DFO adviseert op dit moment in de Vergelijkingskaart alleen aan te geven dat het een onafhankelijk advies betreft wanneer het kantoor de privaatrechtelijke...

Adviseur mag leennormen niet blind volgen

Adviseur mag leennormen niet blind volgen

Adviseurs hebben, aldus Bureau DFO, een zelfstandige verplichting om te komen tot een advies of een bepaalde financiering voor hun cliënt verantwoord is. Bureau...

Hoogst gewaardeerde serviceproviders van 2022

Hoogst gewaardeerde serviceproviders van 2022

Bureau DFO heeft de in haar jaarlijkse onderzoek best gewaardeerde serviceproviders bekendgemaakt: Beste serviceprovider Hypotheken (>700 deelnemers): De Financiële...

Bureau DFO lanceert ‘Week van de Serviceproviders’

Bureau DFO lanceert ‘Week van de Serviceproviders’

Bureau DFO introduceert de ‘Week van de Serviceproviders’. De week wordt gehouden van 7 tot en met 11 november. Jurjen Oosterbaan Martinius, directeur...

ORV Onderzoek 2022: samenwerking en verbreding ORV is wenselijk

ORV Onderzoek 2022: samenwerking en verbreding ORV is wenselijk

Voor het vijfde opeenvolgende jaar heeft Bureau DFO de waardering van het intermediair gemeten met betrekking tot verzekeraars die overlijdensrisicoverzekeringen...

Digitale wake-up call voor adviseurs

Digitale wake-up call voor adviseurs

(Belangrijkste aandachtspunten rapport Bureau DFO over digitalisering intermediair in VVP Special Digitale Innovatie 2022) Recent bracht Bureau DFO het rapport...

Meer regie gewenst bij digitalisering financieel adviseurs

Meer regie gewenst bij digitalisering financieel adviseurs

Jurjen Oosterbaan Martinius (directeur Bureau DFO) roept intermediairgeoriënteerde organisaties op samen een extra bijdrage te leveren aan de digitalisering...

Jurjen Oosterbaan: "Publicatie Verbond schaadt aanzien sector"

Jurjen Oosterbaan: "Publicatie Verbond schaadt aanzien sector"

In ‘De Onderlinge’, een uitgave van het Platform Onderlinge Verzekeraars (POV) van het Verbond, adviseert advocaat Pieter Leerink om via interne memo’s...

VCN toost op eerste plaatsen in onderzoek serviceproviders DFO

VCN toost op eerste plaatsen in onderzoek serviceproviders DFO

Met een toost vierde VCN HypotheekService dat De Financiële Makelaar en KredietPunt Nederland binnen hun categorie door Bureau DFO zijn uitgeroepen tot meest...