Eindevaluatie fileert Participatiewet

Bakker winkel via Pixabay

De invoering van de Participatiewet heeft nauwelijks geleid tot verhoging van de baankansen, zoals beoogd met de wet. Voor de grootste groep, de klassieke bijstandsgerechtigden, is er amper een verschil. Voor mensen die het recht op toegang tot de sociale werkvoorziening verloren, daalde de kans op werk. Voor jonggehandicapten met arbeidsvermogen stegen de baankansen. Hun inkomenspositie verslechterde echter en het gaat vaker om tijdelijk werk. Dit blijkt uit de eindevaluatie van de Participatiewet door het SCP.

De evaluatie brengt verschillende oorzaken in beeld voor deze resultaten: nieuwe, onbekende rol voor gemeenten, verkeerde aannames (zo is niet iedereen in staat om te werken), financiering (als gemeenten op uitkeringen besparen, mogen ze het restant houden en ook vrij besteden. Dit prikkelt gemeenten om hun inspanningen bewust te richten op de meest kansrijke groep binnen de totale doelgroep).

No-riskpolis

Gemeenten en werkgevers kunnen verschillende instrumenten inzetten om mensen naar werk te begeleiden, bijvoorbeeld proefplaatsing, jobcoach, loonkostensubsidie of no-riskpolis. Een meerderheid van de werkgevers is echter niet op de hoogte van het bestaan van deze instrumenten. De instrumenten zijn volgens werkgevers een voorwaarde om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, maar zijn op zichzelf niet voldoende om plaatsingen te realiseren. Voor een succesvolle match is namelijk de persoonlijke en continue inzet van alle betrokkenen in de volle breedte van het proces cruciaal.

Plannen van werkgevers voor een plaatsing lopen in de praktijk vaak stuk. Enerzijds wegens gebrek aan geschikte vacatures en anderzijds is het maken van de juiste match een zeer intensief, continu proces, waarbij veel werkgevers onderweg afhaken. Wanneer het wel lukt om mensen te plaatsen, betreft dit vooral mensen met lichamelijke beperkingen en met een relatief kleine afstand tot de arbeidsmarkt.

Verslechterde inkomenspositie voor jonggehandicapten

Met de invoering van de Participatiewet is de Wajong-regeling voor jonggehandicapten afgeschaft voor nieuwe instroom met arbeidsvermogen. Voor de invoering van de Participatiewet werkte 29 procent van de 18-jarige Wajongers in het derde jaar na instroom, terwijl dat sinds de invoering van de wet voor 18-jarige vergelijkbare jonggehandicapten vanaf 2015 38 procent is. Een toename dus, maar de inkomenspositie van jonggehandicapten is verslechterd. Ze werken vaak in deeltijd en steeds vaker via een tijdelijk contract. Jonggehandicapten in het doelgroepregister (Banenafspraak) zijn wel vaker duurzaam (langer dan een jaar) aan het werk.

De klassieke bijstandsgerechtigden zien de baankansen nauwelijks verhoogd sinds de invoering van de Participatiewet. Hun baankansen waren laag vóór invoering van de Participatiewet en zijn dat sindsdien ook gebleven. De kans om uit te stromen uit een bijstandsuitkering is eveneens maar iets gestegen. Ook voor deze doelgroep geldt onder andere: minder banen voor ten minste een jaar, minder vaste contracten, meer kleine banen tot 20 uur per week.

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
TOGS nu ook voor taxisector

TOGS nu ook voor taxisector

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) gaat ook onder meer kampeerterreinen, monumentenzorg (uitbating van monumentale panden), vervoer per taxi,...

KHN: "NOW vergoedt maximaal 75 procent alle loonkosten"

KHN: "NOW vergoedt maximaal 75 procent alle loonkosten"

De NOW-regeling is volgens Koninklijke Horeca Nederland (KHN) minder ruim als wordt gedacht. KHN: "Het is opvallend dat in nieuwsuitingen ten onrechte de verwachting...

Werk- en inkomenszekerheid uitzendwerknemers toegenomen

Werk- en inkomenszekerheid uitzendwerknemers toegenomen

Het vanaf '98 ontwikkelde wettelijke kader heeft de werk- en inkomenszekerheid van uitzendwerknemers versterkt, aldus SEO-onderzoek dat minister Koolmees aan de...

NOW-loket opent maandag om 9.00 uur

NOW-loket opent maandag om 9.00 uur

Het NOW-loket bij het UWV opent maandag om 9.00 uur. "Gezien de korte voorbereidingstijd en de grote hoeveelheid te verwachten aanvragen kunnen er opstart- en uitvoeringsproblemen...

Onderzoek disproportioneel, hof laat werkgever voor kosten opdraaien

Onderzoek disproportioneel, hof laat werkgever voor kosten opdraaien

Het onderzoek dat de werkgever instelde naar de gangen van zijn werknemer was disproportioneel. Daarom laat het Gerechtshof Den Haag de werkgever zelf voor de onderzoekskosten...

NOW: werkgever wijzen op belang tijdig intrekken lopende ontslagaanvragen

NOW: werkgever wijzen op belang tijdig intrekken lopende ontslagaanvragen

Werkgevers die gebruik willen maken van de NOW-regeling krijgen minder subsidie als ze reeds lopende ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen niet intrekken....

Geen transitievergoeding

Geen transitievergoeding

De transitievergoeding is niet verschuldigd indien het eindigen of het niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen...

NOW-regeling niet beperkt tot coronacrisis

NOW-regeling niet beperkt tot coronacrisis

Hoewel de uitbraak van het coronavirus en de daarmee verband houdende vergaande overheidsmaatregelen de aanleiding vormen voor het vervangen van de WTV-regeling...

Aanbieding advies Vergemakkelijking Schadeafhandeling bij Beroepsziekten uitgesteld

Aanbieding advies Vergemakkelijking Schadeafhandeling bij Beroepsziekten uitgesteld

Wegens de strijd tegen het coronavirus is de aanbieding van het advies van de commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling bij Beroepsziekten uitgesteld. Het advies...

Tozo niet opgetrokken naar niveau minimum loon

Tozo niet opgetrokken naar niveau minimum loon

Het is niet aan de orde om de ondersteuning uit de nieuwe regeling Tozo te verhogen naar het niveau van het wettelijk minimum loon. Dat schrijft minister De Jonge...