Grote impact zware stormen op schadeverzekeraars

Storm (Delft, eigen foto)

Twee zware stormen op 3 en 18 januari vorig jaar hebben een forse impact gehad op Nederlandse schadeverzekeraars en levensverzekeraars hadden in 2018 te maken met een tegenvallende beursontwikkeling en lage rente, aldus het financieel jaarverslag van de verzekeringsbranche.

Volgens het verslag kampen schadeverzekeraars met beperkte mogelijkheden tot groei vanwege de verzadiging van de markten en de hevige onderlinge concurrentie. De premies en resultaten staan dan ook onder druk. In 2018 was dit des te meer het geval vanwege de relatief hoge schade. Dit is enerzijds een gevolg van incidenten, zoals de januari-stormen in 2018 die voor bijna 450 miljoen euro schade veroorzaakten. Anderzijds spelen ook structurele factoren een rol. Zo worden letselschades snel duurder, onder meer door de introductie van affectieschade en de ongunstige fiscale behandeling van uitkeringen aan letselslachtoffers. Tenslotte steekt 2018 ongunstig af tegen 2017 omdat 2017 een relatief gunstig jaar was, met onder andere weinig grote schade-incidententen, aldus het Verbond. Lichtpunt is de daling van het aantal voertuigdiefstallen, behalve bij bromfietsen. Ook het aantal woninginbraken nam af.

Bij levensverzekeraars hebben de lage rente en een dalend premievolume een grote invloed op de bedrijfsvoering. De markt is duidelijk aan het veranderen en levensverzekeraars spelen hierop in door te innoveren, nieuwe producten te ontwikkelen en een betere service te verlenen tegen lagere kosten. Zo brengen ze hun pensioenverzekeringsproductie deels naar nieuwe uitvoeringsvormen, waarvan de cijfers niet onder de verzekeringsmarkt vallen.In 2018 speelt daarnaast de tegenvallende beursontwikkeling een rol, waardoor de beleggingsopbrengsten relatief laag waren, aldus het Verbond.

Bij zowel Zorg als Inkomen steeg het premievolume in 2018 ten opzichte van 2017. Het resultaat liet een andere ontwikkeling zien. Bij Zorg nam dit toe en werd in 2018 weer positief, maar bij Inkomen daalde het resultaat, vooral door gedaalde renteopbrengsten.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Verbond wil afhandeling letselschade vlotter en minder complex

Verbond wil afhandeling letselschade vlotter en minder complex

Het huidige stelsel van letselschadevergoeding, aldus het Verbond van Verzekeraarsm kent te veel knelpunten en is aan herziening toe. De verzekeringssector wil...

Vertrouwen in eigen verzekeraar licht gedaald

Vertrouwen in eigen verzekeraar licht gedaald

Klanten hebben het afgelopen jaar vooral meer waardering gekregen voor het contact met hun verzekeraar. De score op dit punt liet in 2019 de sterkste verbetering...

Recordaantal verzekeringsfraudeurs opgespoord

Recordaantal verzekeringsfraudeurs opgespoord

Verzekeraars hebben afgelopen jaar 12.879 gevallen aangetoond waarin iemand verzekeringsfraude heeft gepleegd. Dat zijn er twaalf procent meer dan in 2017. Sinds...

'Loket' Joodse oorlogspolissen vijf jaar langer open

'Loket' Joodse oorlogspolissen vijf jaar langer open

Joodse polishouders die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn beroofd van hun levens- en uitvaartverzekeringen kunnen vijf jaar langer terecht bij de Stichting Individuele...

PIV integreert met Verbond van Verzekeraars

PIV integreert met Verbond van Verzekeraars

Het Personenschade Instituut van Verzekeraars (stichting PIV) integreert per 1 januari 2020 met het Verbond van Verzekeraars. De activiteiten worden ondergebracht...

Verbond en NVGA van start met Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen

Verbond en NVGA van start met Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen

Het Verbond van Verzekeraars en de NVGA hebben gezamenlijk de Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen opgericht. De stichting heeft dan ook twee belangrijke...

Solidariteitsmonitor Verbond toont stabiel beeld

Solidariteitsmonitor Verbond toont stabiel beeld

De spreiding tussen de premies van vijf veelvoorkomende particuliere verzekeringen nam tussen 2017 en 2018 licht toe en stabiliseerde in 2019.  "Hieruit blijkt...

Verbond: "Maak Nederland klimaatweerbaar"

Verbond: "Maak Nederland klimaatweerbaar"

Het kabinet heeft volgens het Verbond van Verzekeraars een belangrijke drempel weggenomen voor agrariërs die zich willen verzekeren tegen de gevolgen van...

Verbond en NVGA publiceren Leidraad Klantbelang Centraal

Verbond en NVGA publiceren Leidraad Klantbelang Centraal

Het Verbond van Verzekeraars en de NVGA hebben samen de Leidraad Klantbelang Centraal (KBC) ontwikkeld, waarmee gevolmachtigden hun bedrijfsvoering kunnen toetsen...

Verbond: aanmoedigingsprijs Toegankelijkheid

Verbond: aanmoedigingsprijs Toegankelijkheid

Tijdens de Week van de Toegankelijkheid (7 t/m 11 oktober) reikt het Verbond van Verzekeraars de Koploper Toegankelijkheid aan één van zijn leden uit....