Grote impact zware stormen op schadeverzekeraars

Storm (Delft, eigen foto)

Twee zware stormen op 3 en 18 januari vorig jaar hebben een forse impact gehad op Nederlandse schadeverzekeraars en levensverzekeraars hadden in 2018 te maken met een tegenvallende beursontwikkeling en lage rente, aldus het financieel jaarverslag van de verzekeringsbranche.

Volgens het verslag kampen schadeverzekeraars met beperkte mogelijkheden tot groei vanwege de verzadiging van de markten en de hevige onderlinge concurrentie. De premies en resultaten staan dan ook onder druk. In 2018 was dit des te meer het geval vanwege de relatief hoge schade. Dit is enerzijds een gevolg van incidenten, zoals de januari-stormen in 2018 die voor bijna 450 miljoen euro schade veroorzaakten. Anderzijds spelen ook structurele factoren een rol. Zo worden letselschades snel duurder, onder meer door de introductie van affectieschade en de ongunstige fiscale behandeling van uitkeringen aan letselslachtoffers. Tenslotte steekt 2018 ongunstig af tegen 2017 omdat 2017 een relatief gunstig jaar was, met onder andere weinig grote schade-incidententen, aldus het Verbond. Lichtpunt is de daling van het aantal voertuigdiefstallen, behalve bij bromfietsen. Ook het aantal woninginbraken nam af.

Bij levensverzekeraars hebben de lage rente en een dalend premievolume een grote invloed op de bedrijfsvoering. De markt is duidelijk aan het veranderen en levensverzekeraars spelen hierop in door te innoveren, nieuwe producten te ontwikkelen en een betere service te verlenen tegen lagere kosten. Zo brengen ze hun pensioenverzekeringsproductie deels naar nieuwe uitvoeringsvormen, waarvan de cijfers niet onder de verzekeringsmarkt vallen.In 2018 speelt daarnaast de tegenvallende beursontwikkeling een rol, waardoor de beleggingsopbrengsten relatief laag waren, aldus het Verbond.

Bij zowel Zorg als Inkomen steeg het premievolume in 2018 ten opzichte van 2017. Het resultaat liet een andere ontwikkeling zien. Bij Zorg nam dit toe en werd in 2018 weer positief, maar bij Inkomen daalde het resultaat, vooral door gedaalde renteopbrengsten.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Tulp Assist Insurance lid Verbond

Tulp Assist Insurance lid Verbond

Het Verbondsbestuur heeft in zijn laatste vergadering het lidmaatschap toegekend aan Tulip Assist Insurance Limited. Tulip Assist Insurance Limited wordt in Nederland...

Coronavirus: verzekeraars helpen bij ophalen gestrande reizigers

Coronavirus: verzekeraars helpen bij ophalen gestrande reizigers

Nederlandse reizigers in het buitenland die door de coronacrisis niet in staat zijn om zelf hun terugkeer te regelen, worden daarbij gesteund door het ministerie...

Coronavirus: Adfiz en Verbond pakken nieuwe vraagstukken op

Coronavirus: Adfiz en Verbond pakken nieuwe vraagstukken op

Adfiz gaat nieuwe vraagstukken over verzekeren en financiën die ontstaan door de maatregelen naar aanleiding van het coronavirus verzamelen en voorleggen aan...

Verbond verzoekt Noord-Brabant niet aan bijeenkomsten deel te nemen

Verbond verzoekt Noord-Brabant niet aan bijeenkomsten deel te nemen

Het Verbond van Verzekeraars verzoekt bezoekers uit Noord-Brabant om niet aan bijeenkomsten deel te nemen. In verband met het coronavirus heeft het Verbond een aantal...

Verbond positief over keuzevrijheid in verplichte verzekering ZZP

Verbond positief over keuzevrijheid in verplichte verzekering ZZP

Omdat de behoeften van ZZP'ers sterk uiteenlopen, is het belangrijk dat zij ook bij een verplichte verzekering tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico nog iets te...

2020: Trek je netwerkschoenen aan!

2020: Trek je netwerkschoenen aan!

(Door Harold Mahadew, Verbond van Verzekeraars) Blijf bij de start van dit nieuwe decennium niet hangen in de ‘oude’ wereld, maar zoek vooral de samenwerking...

Eerste schatting schade Ciara: 150 miljoen

Eerste schatting schade Ciara: 150 miljoen

Het Verbond van Verzekeraars verwacht dat de schade door de Ciara-storm aan gebouwen en auto’s zal uitkomen rond de 150 miljoen euro. Dat blijkt uit een...

Premievolume volmachtmarkt in 2018 ruim 3,6 miljard euro

Premievolume volmachtmarkt in 2018 ruim 3,6 miljard euro

In 2018 hebben gevolmachtigde agenten voor 3,6 miljard euro aan premie (schade en inkomen) gerealiseerd. Het premievolume in het volmachtkanaal is sinds 2015 met...

Cao-akkoord Verzekeringsbedrijf Binnen en Buitendienst 2020

Cao-akkoord Verzekeringsbedrijf Binnen en Buitendienst 2020

De ledenraadpleging over het cao-onderhandelingsresultaat is afgerond. Zowel het Verbond van Verzekeraars als FNV Finance, De Unie en CNV Vakmensen zijn akkoord...

Kassa: verwijten Verbond raken kant noch wal

Kassa: verwijten Verbond raken kant noch wal

"De verwijten raken kant noch wal. Want de vergelijking in de uitzending tussen schade en premie is journalistiek volkomen legitiem, de juistheid van de berekening...