Grote impact zware stormen op schadeverzekeraars

Storm (Delft, eigen foto)

Twee zware stormen op 3 en 18 januari vorig jaar hebben een forse impact gehad op Nederlandse schadeverzekeraars en levensverzekeraars hadden in 2018 te maken met een tegenvallende beursontwikkeling en lage rente, aldus het financieel jaarverslag van de verzekeringsbranche.

Volgens het verslag kampen schadeverzekeraars met beperkte mogelijkheden tot groei vanwege de verzadiging van de markten en de hevige onderlinge concurrentie. De premies en resultaten staan dan ook onder druk. In 2018 was dit des te meer het geval vanwege de relatief hoge schade. Dit is enerzijds een gevolg van incidenten, zoals de januari-stormen in 2018 die voor bijna 450 miljoen euro schade veroorzaakten. Anderzijds spelen ook structurele factoren een rol. Zo worden letselschades snel duurder, onder meer door de introductie van affectieschade en de ongunstige fiscale behandeling van uitkeringen aan letselslachtoffers. Tenslotte steekt 2018 ongunstig af tegen 2017 omdat 2017 een relatief gunstig jaar was, met onder andere weinig grote schade-incidententen, aldus het Verbond. Lichtpunt is de daling van het aantal voertuigdiefstallen, behalve bij bromfietsen. Ook het aantal woninginbraken nam af.

Bij levensverzekeraars hebben de lage rente en een dalend premievolume een grote invloed op de bedrijfsvoering. De markt is duidelijk aan het veranderen en levensverzekeraars spelen hierop in door te innoveren, nieuwe producten te ontwikkelen en een betere service te verlenen tegen lagere kosten. Zo brengen ze hun pensioenverzekeringsproductie deels naar nieuwe uitvoeringsvormen, waarvan de cijfers niet onder de verzekeringsmarkt vallen.In 2018 speelt daarnaast de tegenvallende beursontwikkeling een rol, waardoor de beleggingsopbrengsten relatief laag waren, aldus het Verbond.

Bij zowel Zorg als Inkomen steeg het premievolume in 2018 ten opzichte van 2017. Het resultaat liet een andere ontwikkeling zien. Bij Zorg nam dit toe en werd in 2018 weer positief, maar bij Inkomen daalde het resultaat, vooral door gedaalde renteopbrengsten.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Brancheorganisaties maken zich samen sterk voor eHerkenning

Brancheorganisaties maken zich samen sterk voor eHerkenning

Het Verbond van Verzekeraars, Adfiz en de NVGA slaan met SIVI de handen ineen om hun leden te informeren over de transitie van het Digitaal Paspoort naar eHerkenning,...

NVGA en Verbond bereiken overeenstemming over VSV

NVGA en Verbond bereiken overeenstemming over VSV

De NVGA en het Verbond van Verzekeraars hebben een Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht (VSV) gepubliceerd. De nieuwe VSV loopt vanaf nu tot januari 2022. Het...

Vernieuwd stelsel zelfregulering maakt einde aan Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Vernieuwd stelsel zelfregulering maakt einde aan Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Op 1 juli 2020 treedt een vernieuwd stelsel voor zelfregulering in werking dat zal worden getoetst door de Stichting toetsing verzekeraars. Door het nieuwe stelsel...

Klanten en adviseurs doen te weinig om klimaatschade te voorkomen

Klanten en adviseurs doen te weinig om klimaatschade te voorkomen

Klanten en hun financieel adviseurs kunnen veel meer doen om klimaatschade te voorkomen, meent het Verbond van Verzekeraars. “Het valt ons bij grote weerevents...

Verbond: "Weeffout in pensioenakkoord"

Verbond: "Weeffout in pensioenakkoord"

Het Verbond van Verzekeraars juicht toe dat ook pensioenfondsen overgaan op premieregelingen. In het akkoord dat daarover eind vorige week is gesloten, worden echter...

Uitwerking Pensioenakkoord: Verbond betwijfelt of deadline wordt gehaald

Uitwerking Pensioenakkoord: Verbond betwijfelt of deadline wordt gehaald

Beleidsadviseur Daan Schmitz van het Verbond van Verzekeraars betwijfelt of de deadline van 19 juni voor de uitwerking van het pensioenakkoord wordt gehaald. Schmitz...

Corona niet van invloed op commitment financiële sector aan klimaatdoelen

Corona niet van invloed op commitment financiële sector aan klimaatdoelen

“Het is in ieders belang om de klimaatdoelen te halen. Daarom blijven wij, ook in deze moeilijke tijden, gecommitteerd aan het klimaatakkoord en spannen wij...

Verbond publiceert handreiking bij betalingsproblemen

Verbond publiceert handreiking bij betalingsproblemen

Het Verbond van Verzekeraars en Wijzer in geldzaken hebben een handreiking ontwikkeld om tijdens de coronacrisis klanten met geldproblemen te helpen. Het Verbond...

COR daalt in volmachtmarkt onder honderd procent

COR daalt in volmachtmarkt onder honderd procent

De  Combined Operating Ratio (COR) in de volmachtmarkt voor schadeverzekeringen is voor het eerst sinds 2015 onder de 100 procent uitgekomen, een daling in...

Verbond doneert 2,5 miljoen euro aan stichting Zorg na Werk in Coronazorg

Verbond doneert 2,5 miljoen euro aan stichting Zorg na Werk in Coronazorg

Het Verbond van Verzekeraars doneert 2,5 miljoen euro aan de Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC). Ook gaat het Verbond een partnership aan met de Stichting. Met...