Grote impact zware stormen op schadeverzekeraars

Storm (Delft, eigen foto)

Twee zware stormen op 3 en 18 januari vorig jaar hebben een forse impact gehad op Nederlandse schadeverzekeraars en levensverzekeraars hadden in 2018 te maken met een tegenvallende beursontwikkeling en lage rente, aldus het financieel jaarverslag van de verzekeringsbranche.

Volgens het verslag kampen schadeverzekeraars met beperkte mogelijkheden tot groei vanwege de verzadiging van de markten en de hevige onderlinge concurrentie. De premies en resultaten staan dan ook onder druk. In 2018 was dit des te meer het geval vanwege de relatief hoge schade. Dit is enerzijds een gevolg van incidenten, zoals de januari-stormen in 2018 die voor bijna 450 miljoen euro schade veroorzaakten. Anderzijds spelen ook structurele factoren een rol. Zo worden letselschades snel duurder, onder meer door de introductie van affectieschade en de ongunstige fiscale behandeling van uitkeringen aan letselslachtoffers. Tenslotte steekt 2018 ongunstig af tegen 2017 omdat 2017 een relatief gunstig jaar was, met onder andere weinig grote schade-incidententen, aldus het Verbond. Lichtpunt is de daling van het aantal voertuigdiefstallen, behalve bij bromfietsen. Ook het aantal woninginbraken nam af.

Bij levensverzekeraars hebben de lage rente en een dalend premievolume een grote invloed op de bedrijfsvoering. De markt is duidelijk aan het veranderen en levensverzekeraars spelen hierop in door te innoveren, nieuwe producten te ontwikkelen en een betere service te verlenen tegen lagere kosten. Zo brengen ze hun pensioenverzekeringsproductie deels naar nieuwe uitvoeringsvormen, waarvan de cijfers niet onder de verzekeringsmarkt vallen.In 2018 speelt daarnaast de tegenvallende beursontwikkeling een rol, waardoor de beleggingsopbrengsten relatief laag waren, aldus het Verbond.

Bij zowel Zorg als Inkomen steeg het premievolume in 2018 ten opzichte van 2017. Het resultaat liet een andere ontwikkeling zien. Bij Zorg nam dit toe en werd in 2018 weer positief, maar bij Inkomen daalde het resultaat, vooral door gedaalde renteopbrengsten.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Verbond pleit voor proportioneel pakket Solvency II

Verbond pleit voor proportioneel pakket Solvency II

Voor kleine en middelgrote verzekeraars met een premie-inkomen tussen de tien en vijftig miljoen euro moeten de nalevings-, en rapportagelasten binnen het Europese...

Vijftig financiële instellingen tekenen voor klimaatdoelen

Vijftig financiële instellingen tekenen voor klimaatdoelen

Zo'n vijftig banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders en hun koepels hebben zich gecommitteerd aan de klimaatdoelen van het kabinet. De financiële...

Adfiz en OvFD: efficiënte uniforme aanpak aflossingsvrij helaas onmogelijk

Adfiz en OvFD: efficiënte uniforme aanpak aflossingsvrij helaas onmogelijk

Volgens Adfiz en OvFD is het niet mogelijk gebleken om sectorbreed tot een uniforme en efficiënte samenwerking te komen in het aflossingsvrij-dossier. Geldverstrekkers...

Verbond sluit samenwerkingsovereenkomst met InsurTech Hub München

Verbond sluit samenwerkingsovereenkomst met InsurTech Hub München

Het Verbond van Verzekeraars heeft woensdag een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met InsurTech Hub München. De laatste is een ondernemingsplatform met...

Verbond: Commissie Borstlap biedt goede aanzet voor toekomstbestendige arbeidsmarkt

Verbond: Commissie Borstlap biedt goede aanzet voor toekomstbestendige arbeidsmarkt

De commissie Borstlap biedt in de tussenrapportage over de regulering van werk goede aanzetten voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt, vindt het Verbond van...

Verbond steunt tijdelijke rijbewijsmaatregel

Verbond steunt tijdelijke rijbewijsmaatregel

Het Verbond van Verzekeraars steunt de tijdelijke maatregel om de leeftijd van de groep rijbewijshouders die zich (nog) niet hoeft te laten keuren, van 75 naar...