Hypotheek Visie: “Maatwerk borgen bij pre-acceptatie”

Raj Singh 2020

“Wat vooraf snel is, kan straks gevolgen hebben.” Aldus Raj Singh, managing shareholder van Hypotheek Visie, bij de toevoeging van de functionaliteit Validator aan Adviesbox. Raj Singh: ““Ik zie deze stap als een ontwikkeling naar de pre-acceptatie waardoor het bemiddelingstraject kan worden versneld. Naast voordelen kleeft er echter ook een aantal nadelen aan deze ontwikkeling. Onafhankelijkheid en snelheid moeten in balans blijven.

“Ik vind dat de financieringsnormen volgens wet- en regelgeving nu al te veel leiden tot min of meer geautomatiseerde besluitvorming of een aanvraag wel of niet geaccepteerd kan worden. Door nu ook in het adviestraject de door de aanbieder gehanteerde acceptatienormen een plaats te geven, krijg je gedurende het hele traject een focus op bemiddeling conform de generiek opgestelde normen. Ik denk dat de onafhankelijk adviseur de generieke normen als natuurlijk uitgangspunt moet nemen.

“Waar normen vervolgens strijdig uitwerken op het individuele belang van de klant, moet de adviseur juist maatwerk bieden, conform de mogelijkheden van de wetgever. Ik ben bang dat algemene toepassing van pre-acceptatietools feitelijk ertoe leiden, dat in de praktijk het zoeken naar maatwerk steeds minder zal plaatsvinden. Want maatwerk laat zich niet automatiseren. Dat zou echt een verschraling van ons vak zijn.

“Daarnaast zijn wij ook nieuwsgierig hoe de aanbieders op deze ontwikkeling gaan reageren. Adviesbox is niet zo lang geleden voor 80 procent eigendom geworden van ING. Wij vragen ons af of andere geldverstrekkers staan te springen om wijzigingen in acceptatievoorwaarden direct transparant door te geven aan een bedrijf dat zo nauw gelieerd is aan een van de grootste concurrenten. Ondanks de Chinese walls.

“Rentepercentages bijvoorbeeld, zijn dagkoersen waarbij aanbieders door simpelweg even aan de renteknop te draaien tijdelijk de productie kunnen laten stijgen of verminderen. Wanneer er de angst is dat deze draai aan de knop direct zichtbaar wordt voor ING, denken wij dat de animo om de wijzigingen aan Adviesbox direct door te geven wel eens beperkt zou kunnen blijven.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Jan Van Den Neste - Intersoftware 24 maart 2021

We reageren graag op het artikel ‘Maatwerk borgen bij pre-acceptatie’. Laten we helder zijn; onze ambitie was en is om FinData te ontwikkelen tot hét platform voor alle adviessoftware-aanbieders en financiële dienstverleners, omdat we denken dat er veel verduidelijkt en verbeterd kan worden voor het intermediair. De toevoeging van de FinData Validator functionaliteit aan Adviesbox (en vervolgens aan alle adviessoftware-pakketten) is daarin een stap in de goede richting. Die- zo weten wij inmiddels na het doen van een uitgebreide pilot- met groot enthousiasme is ontvangen door verschillende hypotheekadviseurs uit de markt. We lichten graag een paar zaken toe. FinData houdt zich niet rechtstreeks bezig met acceptatiebeleid; het gaat hier om validatie niet om acceptatie. Zie het als de voorwas voorafgaand aan de hoofdwas. Daadwerkelijke acceptatie gebeurt altijd door de aanbieder zelf. Door validatie wordt: - De kans op succes van een aanvraag vergroot door deze te matchen met aanbieders waarvan het acceptatiebeleid het meeste overeenkomt - De mogelijkheid geboden voor een versnelde acceptatie voor standaard aanvragen, waardoor meer tijd overblijft voor maatwerk. Zowel aan de kant van de intermediair als aan de kant van de aanbieder Wijzigingen in rente, productkenmerken en acceptatiebeleid zijn nu al transparant, omdat elke geldverstrekker hier individueel e-mails over stuurt naar het intermediair. Dit laatste is alleen niet heel efficiënt en lastig bij te houden voor een adviseur. FinData lost dit op en maakt het gemakkelijker voor intermediairs, haar klanten, aanbieders en de markt als geheel. De platformgedachte is dat iedereen op het platform dezelfde kansen krijgt tegen dezelfde voorwaarden. In de eerste plaats vanuit wet- en regelgeving én daarnaast omdat niemand mee zou doen als er geen gelijkwaardig speelveld is. Ook de AFM is zeer duidelijk geweest over de uitgangspunten voor platformen en het provisieverbod (zie ook: https://www.afm.nl/~/profmedia/files/onderwerpen/provisieverbod/provisieverbod-betalingen-platform.pdf?la=nl-NL). Uiteraard houden wij ons strikt aan de geldende wet- en regelgeving. Dan de combinatie maatwerk en automatisering. Veel hypotheken zijn maatwerk, dat kun je niet allemaal met digitalisering afvangen. Maar je kunt juist op de standaard hypotheken met behulp van digitalisering tijd winnen, zodat je meer aandacht kunt besteden aan maatwerkadvies, zowel vanuit bank als intermediair. En ook dat maakt het platform mogelijk. We hebben ons verhaal al aan een groot deel van de markt toegelicht. Ons platform is inmiddels opengesteld bij ruim 4.500 adviseurs waar we positieve reacties op ontvangen. We gaan graag persoonlijk het gesprek met Raj aan omdat we dit signaal niet eerder van hem ontvangen hebben en lichten hem een en ander graag nog eens toe.

Meer over
Samenwerking Hypotheek Visie en Entrpnr

Samenwerking Hypotheek Visie en Entrpnr

Boekhoudkantoor Entrpnr en Hypotheek Visie slaan de handen ineen voor hypotheekadvies voor ondernemers. De samenwerking moet leiden tot minder papierwerk voor ondernemers. Als...

Intersoftware reageert op Hypotheek Visie: voorwas in plaats van hoofdwas

Intersoftware reageert op Hypotheek Visie: voorwas in plaats van hoofdwas

"Het gaat hier om validatie, niet om acceptatie." Zo reageert Intersoftware op de opmerkingen eerder deze week van Raj Singh, managing shareholder van Hypotheek...

'Validator' schat slagingskans in van hypotheekaanvraag

'Validator' schat slagingskans in van hypotheekaanvraag

FinData heeft de funcitonaliteit 'Validator' toegevoegd aan haar digitale platform. Met deze tool kunnen adviseurs die gebruik maken van Adviesbox vooraf "maximaal"...

Hypotheek Visie en Uitelkaar.nl starten samenwerking

Hypotheek Visie en Uitelkaar.nl starten samenwerking

Hypotheek Visie en Uitelkaar.nl starten een pilot om klanten die bij het online scheidingsplatform komen voor het regelen van de scheiding, ook te voorzien van (online)...

"Het kan aantrekkelijker zijn om te kiezen voor een deels aflosvrije hypotheek"

"Het kan aantrekkelijker zijn om te kiezen voor een deels aflosvrije hypotheek"

De verwachtingen van Hypotheek Visie voor 2021 zijn positief. Raj Singh, Managing Shareholder: “Er is een reële kans dat corona de woonwensen van consumenten...

"Voorzichtig zijn met verkopen financieel voordeel verduurzaming woning"

"Voorzichtig zijn met verkopen financieel voordeel verduurzaming woning"

"Dat de financieel adviseur op het moment van aankoop van de woning de klant kan helpen bij financiering van verduurzaming staat niet ter discussie. We moeten wel...

Hypotheek Visie pleit voor ontsluiting klantdata bij aanbieders

Hypotheek Visie pleit voor ontsluiting klantdata bij aanbieders

Adviseurs moeten toegang kunnen krijgen tot relevante data van hun relaties, zoals aanbieders die in hun bezit hebben, aldus Hypotheek Visie die erop wijst dat inmiddels...

Hypotheek Visie pleit voor branchebreed onderzoek naar kwaliteit digitaal advies

Hypotheek Visie pleit voor branchebreed onderzoek naar kwaliteit digitaal advies

Hypotheek Visie pleit voor een branchebreed onderzoek naar de kwaliteit van de digitale advisering. . De acceptatie en waardering van digitaal advies is, vanuit...

Hypotheek Visie waarschuwt voor ongewenste sturing in campagne aflossingsvrije hypotheken

Hypotheek Visie waarschuwt voor ongewenste sturing in campagne aflossingsvrije hypotheken

Hypotheek Visie waarschuwt dat de voorlichting aan consumenten met een aflossingsvrije hypotheek niet moet ontaarden in ongewenste sturing van de consument. De keten...

Hypotheek Visie biedt 13.000 klanten pro-actief goedkopere ORV aan

Hypotheek Visie biedt 13.000 klanten pro-actief goedkopere ORV aan

Hypotheek Visie start deze week met het benaderen van 13.000 klanten waarvan de ORV goedkoper kan. Het nieuwe aanbod betreft in beginsel Hera Life. “Het is...