Indienen klachten bij pensioenfondsen moet eenvoudiger

Klacht via Pixabay 2

Een klacht indienen is niet bij elk pensioenfonds even makkelijk voor pensioendeelnemers. Bovendien kan ook de registratie van binnengekomen klachten door pensioenfondsen verbeterd worden. Dat blijkt uit onderzoek van de AFM naar klachtenprocedures van pensioenfondsen. De toezichthouder komt met aanbevelingen voor verbetering.

Drie belangrijke: evalueer de eigen klachtenprocedure en herijk daarbij de klachtdefinitie (‘elke uiting van ongenoegen’), zorg ervoor dat de klachtenprocedure goed vindbaar is op de website (via maximaal één of twee clicks) en maak in eenvoudige taal duidelijk hoe de procedure verder verloopt, meet de tevredenheid van de na afhandeling van de klacht.

Oproep aan wetgever

De AFM roept de wetgever op de klachtenprocedures van alle pensioenuitvoerders wettelijk te verankeren. Dit draagt bij aan de rechtsbescherming van deelnemers. Dat kan bijvoorbeeld door een uniforme definitie te creëren voor het begrip ‘klacht’ en door het opnemen van minimumvoorwaarden aan de klachtenafhandeling. 

De Pensioenfederatie is sinds de ledenvergadering van december 2021 bezig met het opzetten van een gedragslijn klachten, die gaat gelden voor alle pensioenfondsen. De aanbevelingen van de AFM naar aanleiding van hun onderzoek, worden hierin al opgenomen, aldus de federatie op haar website.

Reactie toevoegen

 
Betere uitleg nodig bij verhoging pensioenen

Betere uitleg nodig bij verhoging pensioenen

Meerdere van de pensioenfondsen die vorig jaar overgingen tot verhogingen van de pensioenen hebben daarover niet duidelijk genoeg gecommuniceerd met hun deelnemers....

Pensioendeelnemer krijgt eigen geschilleninstantie

Pensioendeelnemer krijgt eigen geschilleninstantie

Het algemeen bestuur van de Pensioenfederatie heeft groen licht gegeven voor de oprichting van een nieuwe, onafhankelijke geschilleninstantie voor pensioenfondsen....

Nieuwe tool 'Bij welk pensioenfonds hoor ik?'

Nieuwe tool 'Bij welk pensioenfonds hoor ik?'

De Pensioenfederatie heeft de tool ‘Bij welk pensioenfonds hoor ik?’ gelanceerd. Door een eenvoudige check kunnen (startende) werkgevers nagaan of zij...

"Nieuwe Wet Toekomst Pensioenen leidt tot beperking uitvoeringskeuzes pensioenfondsen"

"Nieuwe Wet Toekomst Pensioenen leidt tot beperking uitvoeringskeuzes pensioenfondsen"

De praktische uitvoering van de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen, die onderdeel is van het in 2019 overeengekomen pensioenakkoord, leidt tot beperking van uitvoeringskeuzes...

Aantal klachten over verzekeraars verder gedaald

Aantal klachten over verzekeraars verder gedaald

Het aantal klachten dat binnenkomt bij verzekeraars blijft dalen. In 2021 kwamen 125.000 klachten binnen, een daling van bijna negentien procent ten opzichte van...

Social media-campagne pensioenfondsen

Social media-campagne pensioenfondsen

De pensioenfondsen zijn een social media-campagne gestart die het doel heeft bij te dragen aan het vertrouwen in pensioen van de fondsen. De online campagne richt...

Dekkingsgraden pensioenfondsen stabiliseren in juli

Dekkingsgraden pensioenfondsen stabiliseren in juli

De indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen is in juli constant gebleven op 122 procent. De daling van de rente over juli vertaalt zich...

Pensioenfondsen adopteren Gedragslijn ‘Goed omgaan met klachten’

Pensioenfondsen adopteren Gedragslijn ‘Goed omgaan met klachten’

De pensioenfondsen gaan werken met de Gedragslijn ‘Goed omgaan met klachten’. De gedragslijn sluit aan bij de nieuwe regelgeving van de Wet toekomst...

Aon Pensioenthermometer: indexaties komen in zicht

Aon Pensioenthermometer: indexaties komen in zicht

De versoepeling van de kortingsregeling die in 2021 door minister Koolmees mogelijk werd gemaakt, hebben veel pensioenfondsen in het geheel niet meer nodig. Dat...

Aantal klachten over uitvaartverzekeringen verdubbeld

Aantal klachten over uitvaartverzekeringen verdubbeld

Het aantal klachten over uitvaart-, reis en rechtsbijstandverzekeringen is afgelopen jaar fors gestegen. Dat blijkt uit de uitvraag die de AFM voor de derde keer...