Kabinet biedt opening

Euro's via Pixabay 2018

Het kabinet lijkt niet getrouwd met zijn voornemen om het tweede jaar loondoorbetaling bij ziekte collectief uit te laten voeren. In zijn antwoord op Kamervragen over de eerste honderd dagen van het kabinet biedt minister Koolmees een opening voor alternatieven.

Het kabinet wil de loondoorbetalingsperiode voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) verkorten van twee naar één jaar, zodat mkb-bedrijven weer sneller mensen in vaste dienst nemen. Het tweede jaar moeten de kleinere ondernemers zelf betalen via een uniforme premie aan het UWV.

Koolmees schrijft nu: "Specifiek op het terrein van loondoorbetaling bij ziekte en Regeerakkoord maatregelen zie ik dat sociale partners met elkaar in gesprek zijn gegaan. De berichtgeving in de Telegraaf van 5 maart, waaruit bleek dat MKB-NL de Regeerakkoord maatregel loondoorbetaling die zich specifiek richt op kleine werkgevers niet omarmt, moet ook in dat perspectief gewaardeerd worden. Voor de zomer zal ik uw Kamer nader informeren over de uitkomst van gesprekken met sociale partners.  Uiteraard toetst het kabinet eventuele alternatieven aan de doelstellingen van het regeerakkoord en de financiële kaders."

Het Verbond van Verzekeraars meent dat MKB-Nederland "terecht afstand neemt van het voorstel uit het regeerakkoord om het tweede jaar loondoorbetaling collectief uit te laten voeren. Met het standpunt van MKB-Nederland ligt de weg open voor verbeteringen die tegemoet komen aan de werkelijke problemen die kleine en middelgrote werkgevers ervaren in het huidige stelsel. Er zijn volgens het Verbond goede mogelijkheden om werkgevers praktisch te ontlasten, zonder dat succesvolle begeleiding, preventie en re-integratie in de knel komt. "

Het kabinet wil met haar plan vooral bereiken dat kleine werkgevers makkelijker mensen in dienst nemen. Het Verbond zegt graag het gesprek aan te gaan om te onderzoeken hoe verzekeraars kleine werkgevers nog beter kunnen ondersteunen en ontzorgen. Maar de maatregel die het kabinet voor ogen staat leidt volgens het Verbond juist "tot oplopend verzuim, tot hogere kosten en is daarmee niet in het belang van werkgevers en werknemers en nadelig voor de ‘BV Nederland’".

Voor MKB-Nederland zijn er drie criteria: de regeling moet effectief én goedkoper zijn, terwijl de loondoorbetaling en re-integratielast voor kleine ondernemers moeten worden teruggebracht tot drie maanden. Daarna moet het worden overgelaten aan de markt, aan private specialistische partijen. Volgens MKB-Nederland moeten verzekeraars aan de bak met een standaardpolis en een premie die past bij het lage ziekteverzuim in het mkb: 1,4 procent (versus 4,4 procent in het grootbedrijf). "De premies die zij nu in rekening brengen zijn veel te hoog. We moeten toe naar een standaard verzekering, zoals in de zorg. Verzekeraars kunnen dan op prijs gaan concurreren en ondernemers kunnen polissen makkelijker met elkaar vergelijken."

  

Reactie toevoegen

 
Subsidieregeling 'Behoud langdurig zieke zorgwerknemers'

Subsidieregeling 'Behoud langdurig zieke zorgwerknemers'

De onlangs gepubliceerde subsidieregeling Behoud langdurig zieke zorgwerknemers biedt tijdelijke ondersteuning aan werkgevers in de sector zorg en welzijn om langdurig...

RSC: “Houd twee jaar loondoorbetaling in stand”

RSC: “Houd twee jaar loondoorbetaling in stand”

De faculteit Riskmanagement Sociale Zekerheid/inkomensmarkt van het RSC heeft een visiedocument geschreven als reactie op de huidige plannen van verzuim en arbeidsongeschiktheid....

Verbond positief over voorstellen in ontwerpadvies SER

Verbond positief over voorstellen in ontwerpadvies SER

Het Verbond van Verzekeraars is positief over de voorstellen in het SER-ontwerpadvies over onder meer het stelsel van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Algemeen directeur...

Werkgevers leren van derde ziektejaar

Werkgevers leren van derde ziektejaar

Panteia en UWV onderzochten in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wat werkgevers aan re-integratie doen na een verlenging van...

Voorlopig krijgen alle werkgevers financiële tegemoetkoming loondoorbetalingskosten

Voorlopig krijgen alle werkgevers financiële tegemoetkoming loondoorbetalingskosten

De financiële tegemoetkoming loondoorbetalingskosten geldt voorlopig álle werkgevers, niet alleen de kleinere. Dat staat in het Wetsvoorstel maatregelen...

Seminar nieuwe maatregelen loondoorbetaling bij ziekte

Seminar nieuwe maatregelen loondoorbetaling bij ziekte

Adfiz en NVIA organiseren samen een seminar over de nieuwe maatregelen loondoorbetaling bij ziekte. Dit op maandagmiddag 4 februari bij NN in Den Haag. Aan de orde...

Tweede jaar loondoorbetaling collectief: Verbond valt MKB Nederland bij

Tweede jaar loondoorbetaling collectief: Verbond valt MKB Nederland bij

MKB Nederland neemt terecht afstand van het voorstel uit het regeerakkoord om het tweede jaar loondoorbetaling collectief uit te laten voeren. Dat stelt het Verbond...

NN: Voorstel loondoorbetaling belemmert re-integratie

NN: Voorstel loondoorbetaling belemmert re-integratie

"Loondoorbetaling zoals voorgesteld in het Regeerakkoord belemmert de re-integratie en leidt tot verzwaring van de daadwerkelijke werkgeverslasten en hogere verzuimcijfers...

"kortere loondoorbetaling bij ziekte sigaar uit eigen doos"

"kortere loondoorbetaling bij ziekte sigaar uit eigen doos"

"Goed voor de bühne, maar weinig doordacht." Dat is volgens Lambert Becks (manager van Qees) het voornemen van het kabinet de loondoorbetaling bij...

Verbond: "kabinet spant paard achter wagen"

Verbond: "kabinet spant paard achter wagen"

Het Verbond van Verzekeraars kan zich niet voorstellen dat het kabinet serieus overweegt een publieke verzekering voor het tweede jaar loondoorbetaling te introduceren....