Kifid: terechte verwachting van consument is nog geen toezegging van de bank

Kifid (logo)

(Kifid-uitspraak GC 2023-0614) Consumenten doen bij ABN Amro een hypotheekaanvraag zonder advies. Ze hebben het idee dat de hypotheekaanvraag wordt toegewezen, maar feitelijk is dat niet zo. De aanvraag wordt uiteindelijk ook afgewezen. De Geschillencommissie van Kifid zegt dat gelet op alle geleverde inspanningen het  voorstelbaar is dat bij de consumenten de verwachting is ontstaan dat de bank een hypothecaire geldlening aan hun had willen verstrekken, maar zegt ook dat er geen (concrete) toezegging is gedaan. ABN Amro kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor de door de consumenten gestelde schade. 

De consumenten hebben in 2015 een hypothecaire geldlening afgesloten bij Van Lanschot Bank (VLB) met een rentevast periode van 10 jaar. In februari 2022 heeft de consument I zich tot de bank gewend voor het mogelijk
willen oversluiten van de hypothecaire geldlening naar de bank. Op 16 februari 2022 heeft er een oriëntatiegesprek met de hypotheekregisseur van de bank plaatsgevonden. Daarbij is besproken dat de hypotheekaanvraag in het geval van de consumenten zich leent voor execution only, dat wil zeggen zonder advies van de bank. Hierna is het aanvraagtraject in gang gezet.

Op 16 februari 2022 heeft de bank een hypotheeklastenberekening toegestuurd en op 17 februari 2022 een renteaanbod met daarbij het verzoek aan de consument I om op zijn account bij de bank in te loggen en de daar gevraagde stukken aan te leveren.  Op 21 maart 2022 hebben de consumenten het renteaanbod ondertekend en samen met verschillende documenten aan de bank toegestuurd.

Per e-mail van 23 maart 2022 heeft de bank de consument I verzocht om bepaalde stukken in een ander formaat (als PDF of jpeg). Op 24 maart 2022 heeft de consument I bevestigd bepaalde stukken nogmaals (in een ander formaat) te hebben opgestuurd en daarnaast de bank het volgende bericht: “Ten aanzien van de openstaande bedragen heb ik de bedragen tot twee cijfers achter de komma verstrekt. Weet niet hoe ik dit nog beter kan doen. Ik vind het erg jammer dat er nu dagen verloren gaan aan formaliteiten terwijl ik heb aangegeven dat er haast geboden is vanwege het aanbod dat ik van de bestaande bank heb gehad.”

Bij e-mail van 25 maart 2022 heeft de bank (onder andere) het volgende bericht: “De acceptant geeft aan dat de tantième niet meegenomen kan worden omdat deze nog niet drie jaar is uitgekeerd. Bij hypotheken zonder advies kunnen wij hier geen uitzondering in maken. Helaas is zonder de tantième de gevraagde financiering niet mogelijk
Wat eventueel een optie zou zijn is u door te verwijzen naar een adviseur die hier een exceptie voor kan schrijven.”

Op 30 maart bericht de bank dat ook de adviseur de tantième niet mee kan nemen wanneer het niet drie jaar uitgekeerd is. De andere financieringen drukken op de leencapaciteit waardoor de gevraagde financiering nu niet passend is. Misschien is hier iets van te beëindigen? We kunnen ook nog kijken wat er mogelijk is wanneer het inkomen van u partner mee genomen wordt.”

Bij e-mail van 1 april 2022 heeft de consument I de loonstrook van de consument II opgestuurd en gevraagd:
“Kun je mij laten weten of de gezamenlijke inkomsten voldoende zijn voor de gevraagde financiering?”

In reactie heeft de bank op 1 april 2022 het volgende bericht: “Bedankt voor het sturen van de loonstrook. Ik heb even voor jullie gekeken. Het is niet passend wanneer er geen energielabel is. Als jullie deze laten registreren en hier een B of A label uit komt is het weer wel passend omdat dit wat scheelt in de rente.”

Bij e-mail van 11 mei 2022 heeft de (acceptant van de) bank aanvullende vragen gesteld en bepaalde stukken opgevraagd. De consument I heeft op 12 mei 2022 gereageerd. Na een rappel van de consument I op 23 en 29 mei 2022 heeft de bank bij e-mail van 30 mei 2022 als volgt gereageerd:“Ik heb nogmaals contact gehad met de acceptant, ze vragen echt de informatie die ik bij je heb opgevraagd over de renteaftrek. Dit wordt verwerkt in de offerte namelijk.”

Op 2 juni 2022 heeft de hypotheekregisseur van de bank het dossier van de consumenten opnieuw ter beoordeling naar de acceptatie-afdeling gestuurd en op 29 juni 2022 aan de consumenten het volgende bericht: “Helaas krijg ik geen bindende offerte van de acceptatieafdeling.

Omdat het dossier erg lang gelopen heeft is de termijn uit het renteaanbod verstreken, dit was ook al het geval op 2 juni. Ik heb geprobeerd dit voor je terug de draaien maar krijg dit helaas niet voor elkaar. Toch heb ik besloten om het dossier toen nog in te dienen om te kijken wat er mogelijk was. Helaas zonder succes, het dossier is niet meer te openen.”

In reactie heeft de consument I op 29 juni 2022 bericht dat zij niet akkoord gaan met een aanpassing van het voorstel omdat dat zal leiden tot een financieel nadeel. Daarbij heeft hij verzocht een offerte te willen ontvangen op basis van het eerdere gedane renteaanbod van de bank. Vervolgens is een geschil ontstaan wat uiteindelijk heeft geleid tot de onderhavige klacht bij Kifid.

Kifid zegt onder meer: "Gelet op alle geleverde inspanningen is voorstelbaar dat bij de consumenten de verwachting is ontstaan dat de bank een hypothecaire geldlening aan hun had willen verstrekken. De commissie is echter van oordeel dat de bank niet een (concrete) toezegging heeft gedaan op grond waarvan de consumenten er gerechtvaardigd op hebben mogen vertrouwen dat zonder meer een (bindende) offerte voor een hypothecaire geldlening aan hun zou worden verstrekt. Gelet op de door de bank gestelde vragen had het de consumenten duidelijk kunnen zijn dat nog geen zekerheid geboden was na het indienen van de (eerste) stukken, het ondertekende renteaanbod met verschillende stukken en de terugkoppeling van de bank daarop."

"De commissie is wel van oordeel dat het niet de schoonheidsprijs verdient dat de bank in haar interne klachtprocedure niet inhoudelijk heeft gereageerd op de klacht van de consumenten en bovendien pas tijdens de klachtprocedure bij Kifid onderzocht en heeft toegelicht waarom de aangevraagde hypothecaire geldlening überhaupt niet verleend had kunnen worden. Het maakt de bank echter niet aansprakelijk voor de door de consumenten gestelde schade. Ondanks dat veelvuldig is gecorrespondeerd en verschillende mogelijkheden zijn onderzocht om de gewenste hypothecaire geldlening aan de consumenten te verstrekken, is niet gebleken of vast komen te staan dat de bank al vóór 20 mei 2022, de datum waarop het renteaanbod verviel, voldoende informatie of een compleet beeld had op basis waarvan het duidelijk was dat de bank een hypothecaire geldlening aan de consumenten zou gaan (kunnen) verstrekken. De consumenten hadden daar geen zekerheid over omdat de stukken uiteindelijk beoordeeld moesten worden door de acceptatie-afdeling en de bank wat dat betreft geen toezeggingen heeft gedaan."

 

 

 

Reactie toevoegen

 
"Draagkracht voor herstel klimaatschade meenemen in adviesgesprek"

"Draagkracht voor herstel klimaatschade meenemen in adviesgesprek"

Om te voorkomen dat financieel kwetsbare huishoudens gaan wonen in wijken waar panden goedkoperzijn geworden door het inprijzen van klimaatrisico (en daardoor bij...

Kifid: beide verkeersdeelnemers niet aansprakelijk voor ongeval

Kifid: beide verkeersdeelnemers niet aansprakelijk voor ongeval

(Kifid-mondelinge uitspraak GC 2023-0862, bindend) Bij een botsing tussen de consument en een tegenpartij is er discussie ontstaan of de weg waaruit de consument...

Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0864, bindend) Consumenten verwijten de Rabobank een lange doorlooptijd waardoor een lager renteaanbod was verlopen. De Geschillencommissie...

Kifid: "Te laat klagen, vordering afgewezen"

Kifid: "Te laat klagen, vordering afgewezen"

(Kifid-uitspraak GC 2023-0780 (Bindend) Een consument voert tegen ING twee klachtonderdelen aan. Hij beklaagt zich over het verloop van het aanvraagtraject voor...

Kifid: consument grof nalatig, toch vergoeding

Kifid: consument grof nalatig, toch vergoeding

(Kifid-uitspraak GC 2023-0779, bindend) Een consument is slachtoffer geworden van afpersing waarbij derden de beschikking hebben gekregen over zijn bankpas, pincode...

ABN Amro ziet einde prijscorrectie woningmarkt

ABN Amro ziet einde prijscorrectie woningmarkt

ABN Amro heeft haar prijsraming in de nieuwste editie van de Woningmarktmonitor naar boven bijgesteld: van min vijf naar min drie procent in 2023 en van min drie...

Kifid: klacht tegen De Hypotheker Papendrecht ongegrond

Kifid: klacht tegen De Hypotheker Papendrecht ongegrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0757, Bindend) In verband met het naderende einde van de looptijd van één van de leningdelen van een hypotheek bij Obvion...

Kifid: Rabobank keurt ten onrechte creditcard-betaling af

Kifid: Rabobank keurt ten onrechte creditcard-betaling af

(Kifid-uitspraak GC 2023-0758, Bindend) De consument houdt een creditcard aan bij de Rabobank. Hij heeft een huurauto gereserveerd voor tijdens zijn vakantie in...

ABN Amro: ruim 100 Financiële zorgcoaches

ABN Amro: ruim 100 Financiële zorgcoaches

Het aantal Financiële zorgcoaches van ABN Amro is inmiddels de grens van 100 gepasseerd. Gudy van der Wal, Directeur Financiële zorgcoaches: “Het...

Kifid: geen tegenbewijs, geen aanvullende uitkering

Kifid: geen tegenbewijs, geen aanvullende uitkering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0616) De consument heeft op 24 november 2021 bezwaar gemaakt tegen de beslissing van Achmea Schade (Interpolis) in 2005 om geen verdere...