Klant expliciet op premiedalingen wijzen inherent aan adviesvak

Stelling van de week megafoon 2019

Maar liefst 69 procent van de respondenten was het vorige week eens met de stelling: 'Verzekeren AVG-boetes maatschappelijk ongewenst'. De algemene tendens: je zou je niet moeten kunnen verzekeren tegen iets wat wettelijk niet mag. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Kifid drukte afgelopen week haar stempel op het nieuws. Adviseurs moeten namelijk expliciet wijzen op premiedaling van de ORV. Om voor een schadevergoeding in aanmerking te komen, moet de consument dan wel aantonen dat hij daadwerkelijk schade heeft geleden.

Afgelopen jaar heeft Kifid bijna honderd klachten van consumenten ontvangen over hun orv afgesloten door tussenkomst van een financieel adviseur. In twee recent gepubliceerde uitspraken (GC 2019-623 en GC 2019-625) concludeert de Geschillencommissie dat de financieel adviseurs deze consumenten hadden moeten wijzen op de premiedalingen in de levensverzekeringsmarkt. Het ligt bijna voor de hand dat dit ook voor andere producten gaat gelden.

De stelling van deze week luidt daarom: 'Klant expliciet op premiedalingen wijzen, is inherent aan adviesvak'

Reactie toevoegen

 

Reacties

Albert van der Poll - Van der Poll Financiële Diensten 10 september 2019

Gevoelsmatig zeg je direct ja. Wel lijkt me dan een goed gesprek nodig over de beloning van de adviseur voor die werkzaamheden, en vanaf wat voor percentage premieverschil er dan actie ondernomen moet worden. Je kan toch niet verplicht aan de slag voor 1 euro verschil? Het lijkt mij niet vol te houden dat de eenmalige provisie op oude polissen -daar heb je toch de grotere premieverschillen- ook de betaling was voor dertig jaar service en nazorg. De provisies leken hoog, indien gezien als beloning voor een eenmalige verkoop ( de Radar Consumentenbond route) als nu de conclusie is dat er voor die provisie ook jarenlange nazorg over eventuele prijsdalingen moet worden gegeven, dan moet de totale provisie gedeeld over de looptijd een adequate beloning zijn. Dat is niet het geval. Het is prima dat de opvattingen over de taak van een adviseur veranderen, maar niet op basis van een beloning uit een andere tijd, met andere opvattingen. Wat me dan wel bevreemd is dat Kifid bij autoverzekeringen eerst aangaf dat de "geringe beloning" reden is om geen voortdurende prijsmonitoring te mogen verwachten, en bij de veel kariger beloning bij overlijdensrisicoverzekeringen, met ook nog eens meestal veel lagere premies, dit dan geen argument is. Je dwingt dan bijna richting een hogere permanente onderhoudsbeloning voor de adviseur. Zit een consument daar op te wachten?

Meer over
Loonoffer tijdens coronacrisis reëel

Loonoffer tijdens coronacrisis reëel

Een ruime meerderheid (84 procent) was het eens met de VVP-poll van vorige week dat de anderhalvemetereconomie de rest van het jaar blijft. Eens kijken of de nieuwe...

Anderhalvemetereconomie blijft rest van het jaar

Anderhalvemetereconomie blijft rest van het jaar

Bijna een kwart van 160 stemmers (23 procent) antwoordde ja op de VVP-poll van afgelopen week: 'Er zijn door corona al klanten van mij failliet gegaan'. Dat is best...

Er zijn door corona al klanten van mij failliet gegaan

Er zijn door corona al klanten van mij failliet gegaan

Een duidelijke meerderheid (85 procent van 84 stemmers) was het eens met de VVP-stelling van afgelopen week: 'Concretisering nazorgplicht niet los te zien van vraagstuk...

Concretisering nazorgplicht niet los te zien van vraagstuk betaling

Concretisering nazorgplicht niet los te zien van vraagstuk betaling

Tachtig procent van 100 stemmers was het eens met de VVP-stelling van vorige week: 'Ik ben voor duidelijke normen nazorgplicht'. De stelling was naar aanleiding...

Voor duidelijke normen nazorgplicht

Voor duidelijke normen nazorgplicht

Een duidelijke uitslag op de VVP-poll van afgelopen keer: 91 procent van 128 stemmers denkt dat persoonlijk financieel advies bestaansrecht houdt in de anderhalvemetereconomie....

Persoonlijk advies en anderhalvemetereconomie

Persoonlijk advies en anderhalvemetereconomie

Iets meer dan de helft (53 procent) van 150 stemmers was het eens met de afgelopen VVP-poll: 'Ik heb minder omzet door corona'. De crisis doet zich dus toch al wel...

Ik heb minder omzet door corona

Ik heb minder omzet door corona

Vierentachtig procent van 268 stemmers was het eens met de afgelopen VVP-stelling dat de overheid de verhoging van de assurantiebelasting alsnog moet terug draaien....

Alsnog verhoging assurantiebelasting terugdraaien

Alsnog verhoging assurantiebelasting terugdraaien

De verhoging van de assurantiebelasting wordt niet teruggedraaid, liet het kabinet vorige week weten tussen alle coronaperikelen door. De evaluatie leverde volgens...

Coronacrisis zal leiden tot innovatie bij verzekeringen

Coronacrisis zal leiden tot innovatie bij verzekeringen

Een hele kleine meerderheid (51 procent) antwoordde ja op de VVP-poll van afgelopen week: ‘Ik benader mijn klanten pro-actief tijdens de coronacrisis’...

Ik benader mijn klanten pro-actief tijdens coronacrisis

Ik benader mijn klanten pro-actief tijdens coronacrisis

Van de 157 deelnemers aan de afgelopen VVP-poll denkt 84 procent dat het coronavirus leidt tot een economische recessie. Je moet ook wel héél erg optimistisch...