Onjuiste communicatie rond WIA Excedent kost werkgever bijna half miljoen

Rechtershamer via Pixabay

(Rechtspraak) Eiser mocht er op vertrouwen dat zijn werkgever een WIA Excedent verzekering had afgesloten. Aldus vernietigt het Gerechtshof Amsterdam eerder vonnis en wijst 488.353 euro schadevergoeding toe aan de werknemer. 

Het hof: "Gesteld noch gebleken is dat Wipro op enig moment ondubbelzinnig aan alle werknemers met een inkomen boven het maximum dagloon heeft gecommuniceerd dat zij afzag van het afsluiten van een WIA Excedent Verzekering voor deze groep. Dit had, indien dit zich zou hebben voorgedaan, wel op haar weg gelegen, gelet op het grote financiële belang voor de betrokken werknemers. Deze mededelingsplicht geldt a fortiori indien aangenomen zou moeten worden dat vóór 2016 wel een WIA Excedent verzekering van toepassing was voor [appellant].

"Wipro heeft niet alleen deze mededeling achterwege gelaten,– in tegendeel – het staat vast dat aan [appellant] vanaf 2016 elk jaar een Uniform Pensioen Overzicht is verzonden waarin vermeld was dat ten behoeve van hem wél een WIA Excedent verzekering was afgesloten. Tegen deze achtergrond kan [appellant] niet worden tegengeworpen dat hij niet op enig moment zelf heeft geïnformeerd bij Wipro naar de stand van zaken met betrekking tot het afsluiten van de WIA Excedent verzekering. Daaraan doet niet af dat Wipro in een toelichting in de akte overlegging producties heeft gesteld dat de fout is gemaakt door verzekeraar Absentum/One Underwriting, die ten onrechte de WIA excedent verzekering op de UPO’s zou hebben vermeld. Uitgifte van een UPO door een verzekeraar bevestigt dat die verzekeraar als pensioenuitvoerder volgens artikel 23 Pensioenwet een door een werkgever gedane pensioentoezegging uitvoert. Blijft echter dat de werkgever verantwoordelijk is voor het extern onderbrengen van die verplichting en dus ook voor de keuze van de pensioenuitvoerder."

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Commissiedebat OCTAS nu op 24 april

Commissiedebat OCTAS nu op 24 april

Het Commissiedebat in de Tweede Kamer over het eindrapport OCTAS is opnieuw verzet, nu naar 24 april. Eerder was het debat verplaatst naar 14 mei. Het OCTAS-rapport...

UWV in jaarverslag: 60-plusmaatregel werkt

UWV in jaarverslag: 60-plusmaatregel werkt

UWV zag in 2023 voor het eerst sinds lange tijd een voorzichtige afname van het totaal aantal mensen dat wacht op een WIA‑claimbeoordeling, aldus het jaarverslag....

Lage-inkomensvoordeel voor werkgevers vervalt per 1 januari 2025

Lage-inkomensvoordeel voor werkgevers vervalt per 1 januari 2025

Vanaf volgend jaar vervalt de tegemoetkoming die werkgevers kunnen krijgen voor werknemers met een laag inkomen. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel...

Eerste Kamer tegen extra verhoging wettelijk minimumloon

Eerste Kamer tegen extra verhoging wettelijk minimumloon

De Eerste Kamer heeft zoals verwacht tegen de extra verhoging van het wettelijk minimumloon gestemd. Hierdoor gaat de extra verhoging met 1,2 procent per 1 juli...

Gemeente Baarn mocht bijstand terug vorderen na letselschade-uitkering

Gemeente Baarn mocht bijstand terug vorderen na letselschade-uitkering

(Rechtspraak) Eiseres heeft voorafgaand aan de bijstandsuitkering een ongeval met de fiets gehad. De afwikkeling van de schadeclaim bij de verzekeraar heeft een...

OCTAS-rapport is pas het begin

OCTAS-rapport is pas het begin

(Angelo Wiegmans, BedrijfPlus, in Ken je vak! VVP 2-2024) De varianten in het 29 februari verschenen OCTAS-rapport roepen soms vragen op. Sommige varianten kunnen...

Met vreugde geven wij kennis…

Met vreugde geven wij kennis…

(Annemieke Postema, AOVdokter, in Ken je vak! VVP 2-2024) Minimaal de helft van de ondernemers besteedt weinig aandacht aan de zwangerschapsuitkering. Hopelijk...

ZZUPER claimt disruptieve verzekeringsoplossing arbeidsongeschiktheid

ZZUPER claimt disruptieve verzekeringsoplossing arbeidsongeschiktheid

Sander Franken, bekend van Hera Life, heeft een nieuw initiatief gelanceerd: ZZUPER, dat zzp’ers in geval van arbeidsongeschiktheid een eenmalige uitkering...

Zes maanden voorwaardelijk en taakstraf voor hypotheekfraude

Zes maanden voorwaardelijk en taakstraf voor hypotheekfraude

(Rechtspraak) Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan hypotheekfraude. Door gebruik te maken van valse werkgeversverklaringen, salarisspecificaties en arbeidsovereenkomsten...

Plannen voor eenvoudiger verlof opnemen voor goede balans werk en privé

Plannen voor eenvoudiger verlof opnemen voor goede balans werk en privé

Het kabinet stelt voor de verschillende verlofregelingen terug te brengen tot drie soorten verlof voor: 1) de zorg voor kinderen, 2) de zorg voor naasten en 3) persoonlijke...