Onvoorwaardelijk recht op indexatie kan niet zomaar gewijzigd worden

Rechtershamer via Pixabay

Allianz en ASR zijn in hoger beroep veroordeeld tot onvoorwaardelijke indexering vanaf 1 januari 2013 van de door appellant tot 1 januari 2001 opgebouwde pensioenaanspraken bij ASR. Allianz is veroordeeld tot financiering van deze indexatie.

De appellant deed met succes een beroep op artikel 20 van de Pensioenwet. Het Gerechtshof Den Haag: “Zoals [appellant] met juistheid stelt, heeft artikel 20 Pw tot gevolg dat een onvoorwaardelijk recht op indexatie, zijnde een pensioenaanspraak, niet (zonder instemming van de werknemer) kan worden gewijzigd in een voorwaardelijk recht op indexatie. Een uitzondering doet zich voor als de pensioenaanspraak waarvan het onvoorwaardelijke recht op indexatie deel uitmaakt, via een collectieve waardeoverdracht ex artikel 83 Pw wordt overgedragen aan een andere pensioenuitvoerder die een voorwaardelijk recht op indexatie hanteert, maar daarvan is in dit geval geen sprake. Dat de cao voorziet in deze wijziging betekent niet dat gehandeld mag worden in strijd met het verbod van art. 20 Pw en laat de rechten en aanspraken van [appellant] uit hoofde van dit artikel onverlet.”

De appellant trad op 1 november 1987 in dienst bij (de rechtsvoorganger van) Allianz. Hij bouwde aanvankelijk pensioen op bij pensioenuitvoerder AMEV (dat is inmiddels ASR). Per 1 januari 2001 heeft Allianz de pensioenovereenkomst van appellant ondergebracht bij uitvoerder SPAN.

Met ingang van 2011 heeft een wijziging plaatsgevonden in de cao (looptijd 1 juni 2011 tot 2 januari 2013), inhoudende dat de toeslagverlening van onvoorwaardelijk naar voorwaardelijk is gegaan op basis van zogeheten overrente.

De appellant eiste indexatie van zijn opgebouwde pensioenaanspraken bij ASR vanaf januari 2001. Van de lagere rechter kreeg hij nul op het rekest. In hoger beroep haalt hij echter dus alsnog zijn gelijk.

De opgebouwde aanspraken vanaf 1 januari 2001 tot 1 januari 2013 zijn overigens wel al geïndexeerd, omdat het aanvankelijk de bedoeling was dat er waardeoverdracht van het bij AMEV/ASR opgebouwde pensioen naar SPAN zou plaatsvinden (hetgeen uiteindelijk echter niet is gebeurd).

Reactie toevoegen

 
Meer over
"Overgangsregime pensioenstelsel is snel nodig"

"Overgangsregime pensioenstelsel is snel nodig"

FNV, VNO-NCW en MKB-Nederland roepen het kabinet op om snel gezamenlijk een overgangsregime te ontwikkelen in verband met de komst van het nieuwe pensioenstelsel....

Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen ingediend

Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen ingediend

Minister Koolmees heeft het wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen ingediend bij de Tweede Kamer. Het voorstel bevat drie flankerende maatregelen die...

Rechter laat verzekeraars waterschade van 1,2 miljoen uitkeren

Rechter laat verzekeraars waterschade van 1,2 miljoen uitkeren

Verzekeraars hebben volgens de Rechtbank Rotterdam onvoldoende onderbouwd dat conform de toepasselijke regelgeving en voorschriften sprake is van een constructiefout...

Brandstichting of niet?

Brandstichting of niet?

Het Gerechtshof Den Haag gelast in hoger beroep deskundigenonderzoek of sprake is geweest van brandstichting of niet. Dit in een zaak aangespannen door Aegon, dat...

Veertien jaar voor doden huisgenote voor het geld uit levenpolissen

Veertien jaar voor doden huisgenote voor het geld uit levenpolissen

Een man die zijn huisgenote doodde met als motief het geld van twee levensverzekeringen is door de Rechtbank Rotterdam veroordeeld tot veertien jaar. Het slachtoffer...

Adviseur moet nadrukkelijk wijzen op vervallen voortaxatie

Adviseur moet nadrukkelijk wijzen op vervallen voortaxatie

Van een assurantietussenpersoon mag worden verwacht dat hij zijn opdrachtgever voldoende vaak en voldoende indringend waarschuwt voor de gevolgen van het vervallen...

Zwitserleven PPI lanceert white label-tool voor adviseurs

Zwitserleven PPI lanceert white label-tool voor adviseurs

Zwitserleven PPI heeft een white label-tool voor adviseurs gelanceerd. De tool stelt adviseurs in staat, om via de eigen website en onder het eigen merk, een laagdrempelige...

Attero haalt opnieuw bakzeil in zorgplichtzaak tegen Aon

Attero haalt opnieuw bakzeil in zorgplichtzaak tegen Aon

Van schending van zorgplicht door Aon is geen sprake, meent ook de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden in de zaak die door Attero is aangespannen. De...

Gehandicapte die niet mag motorrijden met Feetless Bike System mag wel op scooter

Gehandicapte die niet mag motorrijden met Feetless Bike System mag wel op scooter

De rechtbank heeft volgens de Raad van State terecht geoordeeld dat het CBR zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat [appellant] niet voor...

Waterschade in tandartspraktijk: Achmea hoeft gevolgschade niet te vergoeden

Waterschade in tandartspraktijk: Achmea hoeft gevolgschade niet te vergoeden

Achmea hoeft gevolgschade voortvloeiend uit schade aan zaken niet te vergoeden. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden neemt het eerdere vonnis van de rechtbank over...