ORV Onderzoek 2022: samenwerking en verbreding ORV is wenselijk

Jurjen Oosterbaan Martinius: ‘De concentratietendens zal vroeg of laat het onderwerp provisie raken.’

Voor het vijfde opeenvolgende jaar heeft Bureau DFO de waardering van het intermediair gemeten met betrekking tot verzekeraars die overlijdensrisicoverzekeringen voeren. Te zien is dat in de waardering in de loop der jaren een voorzichtig stijgende lijn zit. Maar ook signaleert het intermediair het risico dat veel consumenten, die in het verleden een ORV hebben afgesloten, feitelijk op dit moment onderverzekerd zijn.

Jurjen Oosterbaan Martinius, directeur Bureau DFO: “Op dit moment is te zien dat de meeste financieel advieskantoren samenwerken met tenminste een van de drie aanbieders van ORV-verzekeringen zijnde, Scildon, TAF en Hera Life. Hoewel nog steeds de financiële lasten van een hypothecair krediet veruit de belangrijkste reden zijn om met consumenten het gesprek over de ORV te voeren, is te zien dat langzaam maar zeker ook de andere motieven om deze verzekering onder de aandacht te brengen, zoals in het kader van nabestaandenregeling, voogdij, alimentatie en in de zakelijke sfeer compagnonsverzekering, steeds belangrijker wordt.

“Het onderzoek geeft aan dat adviseurs onderkennen dat er bij veel consumenten een fors risico is dat in het verleden afgesloten ORV’s op dit moment een te laag verzekerd bedrag hebben om de doelstellingen, die op het moment van het afsluiten van de verzekering aanwezig waren, nog volledig te kunnen realiseren op het moment dat er sprake is van een voortijdig overlijden.

“Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat er een behoorlijk draagvlak lijkt te bestaan voor trajecten, waarbij verzekeraars en intermediair samenwerken bij het attenderen van consumenten op het belang van een ORV en het uitvoeren van onderhoud en nazorg. Een dergelijke samenwerking kan een optie zijn om versneld consumenten met een ORV te benaderen die zich mogelijk niet bewust zijn van het feit, dat zij momenteel daadwerkelijk onderverzekerd zijn.”

Scildon best beoordeelde verzekeraar 2022

Respondenten hebben in het onderzoek de verzekeraars beoordeeld op vijftien aspecten. Scildon kreeg bij zeven van deze onderdelen de hoogste beoordeling en is daarmee in 2022 de best beoordeelde ORV-aanbieder.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Alex van der Sluijs - Wonen en Hypotheek 6 september 2022

Ik zou graag zaken als solvabiliteit (garanties over het kunnen voldoen aan de uitkeringen op lange termijn) meegenomen zien worden in vergelijkingen en gepubliceerd willen zien. Vallen ze onder enige vangnet-regeling. Goedkoop is heel vaak toch duurkoop?

Albert van der Poll - Van der Poll Financiële Diensten 6 september 2022

Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe je een verzekeraar moet beoordelen die telefonisch alleen een tekstbericht heeft dat verwijst naar de chatfunctie, bij de chatfunctie is de afdeling gesloten voor vragen of is de wachttijd langer dan tien minuten waarop het bericht verwijderd wordt (elke keer je vraag opnieuw invoeren extreem onhandig) en dan blijkt e-mail niet te functioneren want de mailbox is overvol. Brief sturen dan maar? Of wellicht een postduif? We schieten nu wel erg ver door in de efficiency slagen.

Economische ontwikkelingen drukken nieuwe productie De Hoop

Economische ontwikkelingen drukken nieuwe productie De Hoop

Door de economische ontwikkelingen mocht De Hoop in 2023 minder nieuwe aanvragen en polissen noteren dan in 2022. Het deze week verschenen jaarverslag maakt gewag...

Scildon beloont stoppen met roken direct met niet-rokerstarief bij ORV

Scildon beloont stoppen met roken direct met niet-rokerstarief bij ORV

Scildon hanteert bij de Lifestyle ORV voortaan meteen het niet-rokerstarief bij rokers die beloven binnen negen maanden te stoppen. Na negen maanden vraagt Scildon...

Dazure "Een orv is geen grapje"

Dazure "Een orv is geen grapje"

"Met de cynische ondertoon die wij zeker op 1 april gepast vinden", heeft Dazure gewezen op het belang van de steeds minder gesloten overlijdensrisicoverzekering....

ORV splijt ex-partners

ORV splijt ex-partners

(Kifid-uitspraak GC 2024-0062) Consument is het niet eens met het feit dat zijn ex-echtgenote een overlijdensrisicoverzekering op zijn leven heeft gesloten. Hij...

Vakpaper Duurzaam Wonen

Vakpaper Duurzaam Wonen

Om hypotheekadviseurs te ondersteunen bij het begeleiden van hun klanten bij het verduurzamen van de woning en dit te integreren in het financieel advies is door...

Een ORV, daar red je levens mee!

Een ORV, daar red je levens mee!

(Partner in kennis Dazure in katern Veilig Wonen in VVP 6-2023) Veilig wonen, dat is in het huidige tijdperk iets wat helaas steeds minder mensen kunnen beamen....

Bescherming van inkomen verdient aandacht adviseur

Bescherming van inkomen verdient aandacht adviseur

(Uit katern Veilig Wonen in VVP 6-2023) Blijf weg uit je persoonlijke aannames: dat de klant het niet wil of te duur vindt. Maak inkomensbescherming een belangrijk...

Beroepsfout van bijna 90 mille, maar consument klaagt te laat

Beroepsfout van bijna 90 mille, maar consument klaagt te laat

(Rechtspraak) De adviseur sloot abusievelijk geen ORV af voor de consument, maar deze klaagde te laat. Tot dat oordeel komt de Rechtbank Noord-Holland. De consument...

Verzaken zorgplicht inzake ORV kost adviseur 156.000 euro

Verzaken zorgplicht inzake ORV kost adviseur 156.000 euro

(Kifid-uitspraak GC 2023-0898) Heeft de adviseur uitvoering gegeven aan zijn waarschuwingsplicht? Uit de beschikbare documentatie blijkt niet dat de adviseur de...

De Hoop ontwikkelt Maatwerkroute

De Hoop ontwikkelt Maatwerkroute

De Hoop lanceert in 2024 de Maatwerkroute. Gilbert Pluym, algemeen directeur van De Hoop: "Mensen met een (complexe) medische aandoening die geen aanbod krijgen...