Overleg met hypotheekveld na niet doorgaan afzonderlijke schuldverklaring

Huis te koop estata TB

Op grond van de aangenomen motie van Van Meenen c.s., waarin de regering wordt verzocht om af te zien van de ontwikkeling van een afzonderlijke schuldverklaring voor oud-studenten, zijn de werkzaamheden rondom de Blauwe Knop bij DUO inmiddels stopgezet. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal tijdens het Platform hypotheken over dit onderwerp in gesprek gaan met het veld. Dat schrijft minister Van Engelshoven in antwoord op Kamervragen.

Het kabinet wilde een afzonderlijke schuldverklaring voor oud-studenten, opdat zij niet meer kunnen liegen over hun studieschuld bij het aanvragen van een hypotheek. De Tweede Kamer schoot dit plan afgelopen zomer echter af. Er gaat nu dus worden gezocht naar een oplossing samen met de hypotheeksector.

DUO werkte samen met andere organisaties als de VNG sinds 2018 aan de ontwikkeling van de ‘Blauwe Knop’: een persoonlijk overzicht van gegevens bij verschillende overheidsorganisaties. Het doel hiervan is dat mensen betere regie krijgen op hun gegevens, bijvoorbeeld voor een effectievere schuldhulpverlening. De Blauwe Knop maakt het makkelijker om gegevens online te vinden en bij verschillende organisaties met dezelfde herkenbare knop te downloaden. Opdrachtgever is het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) en de opdracht is gepaard gegaan met financiering vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De minister: "Zowel financieel als organisatorisch was het een relatief klein project dat in geen verhouding staat tot andere beleidstrajecten waarbij processen en systemen moeten worden aangepast. Dit komt omdat de gegevens reeds aanwezig waren bij DUO en de techniek waarmee een echtheidskenmerk aan een bestand wordt toegevoegd reeds bekend was bij DUO vanwege het diplomaregister. Ook is dit traject al gestart voordat de DUO-verkenning is uitgevoerd, waarna is besloten om de komende tijd prioriteit te geven aan onderhoud en vervanging."

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Betaalpauze voor 18.000 hypotheekklanten

Betaalpauze voor 18.000 hypotheekklanten

Tot nu toe hebben ruim 18.000 consumenten een betaalpauze ontvangen van banken voor de aflossing van hun hypotheek. Aldus de NVB. Het betreft in de meeste gevallen...

VEH wil eenzelfde stramien voor betalingspauze en krediet

VEH wil eenzelfde stramien voor betalingspauze en krediet

Vereniging Eigen Huis pleit ervoor dat huiseigenaren die in de coronacrisis in financiële problemen komen "volgens hetzelfde stramien bij hun bank of geldvertrekker...

Betaalpauze voor 16.000 hypotheekklanten

Betaalpauze voor 16.000 hypotheekklanten

Tot nu toe hebben ruim 16.000 consumenten een betaalpauze ontvangen van banken voor de aflossing van hun hypotheek. Aldus vrijdag gepubliceerde NVB-cijfers. Het...

NHG: "Kwaliteit Inkomensverklaring Ondernemer geborgd"

NHG: "Kwaliteit Inkomensverklaring Ondernemer geborgd"

NHG concludeert na onderzoek dat de kwaliteit van de Inkomensverklaring Ondernemer gewaarborgd is voor alle vier de rekenexperts. Zij kunnen hun werk in 2020 voortzetten...

Corona: hypotheeksluiters liggen niet wakker van maandlasten

Corona: hypotheeksluiters liggen niet wakker van maandlasten

Het merendeel van recente hypotheeksluiters maakt zich geen zorgen om de maandlasten door de coronacrisis. Er zijn verschillen tussen leeftijdsgroepen; hoe jonger...

De Hypotheekshop: "Kwaliteit beheer blijft achter"

De Hypotheekshop: "Kwaliteit beheer blijft achter"

De Hypotheekshop pleit ervoor dat geldverstrekkers net zoveel aandacht en zorg gaan besteden aan hun beheerzaken (bestaande hypotheken) als aan hun midoffice (nieuwe...

NHG: verdiepende vragen bij toetsing inkomen zelfstandigen

NHG: verdiepende vragen bij toetsing inkomen zelfstandigen

NHG heeft in overleg met rekenexperts, geldverstrekkers, NVB en Verbond van Verzekeraars verdiepende vragen toegevoegd aan de procedure voor toetsing van het inkomen...

Hypotheekpartijen lanceren website duurzaamheidsprofiel.nl

Hypotheekpartijen lanceren website duurzaamheidsprofiel.nl

Florius heeft samen met de Nationale Hypotheekbond, Dutch Media Lab, Intersoftware, FasterForward en DFO de website duurzaamheidsprofiel.nl gelanceerd. Consumenten...

Coronavirus: verzekeraars bieden maatwerk bij hypotheekbetalingen

Coronavirus: verzekeraars bieden maatwerk bij hypotheekbetalingen

Verzekeraars zetten alles op alles om ook hun particuliere klanten zo goed mogelijk door deze moeilijke tijd heen te helpen, schrijft het Verbond van Verzekeraars...

Hypotheek van de toekomst

Hypotheek van de toekomst

(door Mark de Rijke, De Hypotheekshop) Aan een volgend kabinet de schone taak om de hypotheek en de bijbehorende wetgeving in te richten met het oog op de toekomst. Begin...