Reservesleutel mocht in auto blijven, want moeilijk vindbaar

autosleutel via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0784) De auto van de consument is gestolen. Hij heeft een beroep gedaan op zijn verzekering, maar de verzekeraar (a.s.r.) heeft uitkering geweigerd met een beroep op een dekkingsuitsluiting. De consument stelt dat de uitleg van de verzekeraar niet juist is. De Geschillencommissie oordeelt dat de verzekeraar de dekkingsbeperking te ruim uitlegt in het licht van het doel van de verzekering en het verzekerde risico. De uitsluiting dient zo te worden gelezen dat als een sleutel vindbaar is na een meer dan gemiddelde inspanning de diefstalschade niet onder de dekkingsuitsluiting valt. De consument heeft recht op dekking onder de verzekering omdat hij de sleutel in een koffer in de kofferbak onder de hoedenplank had opgeborgen. De klacht is gegrond.

De consument is op 10 september 2021 naar Milaan gegaan. Daar heeft hij zijn auto in een woonwijk op een betaalde parkeerplaats geparkeerd en is hij vervolgens met de metro de stad ingegaan. De reserve-autosleutel had hij opgeborgen in een koffer die zich onder de hoedenplank van de afgesloten achterbak van de auto bevond. Bij terugkomst bij de parkeerplaats blijkt zijn auto te zijn gestolen.

De commissie: “Bij de uitleg van de dekkingsuitsluiting moet worden gekeken naar het doel van de verzekering en moet de uitsluiting zelf, beperkt worden uitgelegd. Op basis van de inhoud van de dekkingsuitsluiting en de plaats van deze dekkingsuitsluiting – de passage over het risico ter voorkoming van diefstal en joyriding – is de commissie met de consument eens dat bij de zinssnede dat de sleutel erin ligt, onderscheid moet worden gemaakt tussen de situatie dat de sleutel makkelijk vindbaar is omdat deze nog op de stoel ligt, in het contact zit of op enige andere wijze zichtbaar is en de situatie dat de sleutels uit het zicht zijn, maar zich nog wel in de auto bevinden.

“Meer specifiek moet bij de vraag of recht op dekking is, de zinsnede zo worden gelezen dat onderscheid moet worden gemaakt tussen een makkelijk vindbare sleutel en een sleutel die enkel na een meer dan gemiddelde inspanning wordt gevonden. De stelling van de verzekeraar dat het alleen uitmaakt dat de sleutel in de auto ligt, maakt het voorgaande niet anders. Die uitleg is immers een te ruime uitleg van de dekkingsuitsluiting. In het geval van de consument zat de sleutel in een koffer in de achterbak van de auto. De koffer lag uit het zicht onder de hoedenplank. Daarnaast was de sleutel niet traceerbaar van buitenaf. Hierdoor zal een dief een meer dan gemiddelde inspanning moeten doen om de sleutel te vinden.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Paul Schoo - Platter-Schoo FD 28 september 2022

Er zijn ook andere methoden om een auto te stelen zonder dat de dief eerst opstraat de hele auto uitpakt om op zoek te gaan naar een sleutel. Wederom ASR. Nog even zo door gaan en het vertrouwen in deze verzekeraar zakt naar een diepe punt.

Struikelen over je eigen voeten is niet onrechtmatig

Struikelen over je eigen voeten is niet onrechtmatig

(Kifid-uitspraak GC 2024-0161) De Geschillencommissie overweegt dat een gedraging pas onrechtmatig is wanneer de mate van waarschijnlijkheid van schade zo groot...

Schending zorgplicht kost adviseur 20 mille

Schending zorgplicht kost adviseur 20 mille

(Kifid-uitspraak GC 2024-0152) De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur bij het verzamelen van stukken voor de hypotheekaanvraag ten onrechte te veel...

Wens verzekeraar 'Vergeet ons niet' komt uit

Wens verzekeraar 'Vergeet ons niet' komt uit

(Kifid-uitspraak GC 2024-0145) Dat de verzekeraar de rechtsbijstandspolis toch verlengde, is zijn eigen schuld. De verzekering moet worden voortgezet. Aldus de Geschillencommissie,...

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

(Kifid- bindende uitspraak GC 2024-0125) Een verzekeraar (in dit geval Centraal Beheer) kan zich niet beroepen op een nieuwe voorwaarde in de verzekering als een...

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0141A) Naar aanleiding van adviezen en uitspraken van de adviseur ten aanzien van de hypothecaire geldlening heeft de consument een bod...

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

(Kifid-uitspraak GC 2023-0782B) Kifid laat ING 45.000 euro aan de consument vergoeden wegens schending van de zorgplicht als adviseur. Het is het eindoordeel in...

Mannen twee keer zo vaak betrokken bij verkeersincidenten

Mannen twee keer zo vaak betrokken bij verkeersincidenten

Mannen zijn volgens onderzoek in opdracht van Interpolis vaker betrokken bij verkeersongevallen en onveilige verkeersituaties dan vrouwen, die betere en veiligere...

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0126) De consument heeft een hypothecaire geldlening aangevraagd voor een nieuwe woning. Haar echtgenoot heeft een onderneming die op dat...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

(NVHP in Ken je vak! in VVP 1-2024) Kifid verwacht dat adviseur notities maakt DOSSIERVORMING - Wanneer er een discussie tussen een klant en een financieel...

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

(Uit Ken je vak! in VVP 1-2024) ‘mijnomgeving’ geen duurzame informatiedrager INFORMATIEVERSTREKKING – Kifid oordeelt geregeld dat informatie...