In hoeverre is bewijs vereist van strafbaar gedrag?

Document via Pixabay

Rabobank mag toch beroep instellen tegen uitspraak 2023-0920 van de Geschillencommissie Kifid. De voorzitter van de Commissie van Beroep: "De uitspraak van de Geschillencommissie bevat diverse oordelen over rechtsvragen die ook van belang zijn voor andere, vergelijkbare zaken. Deze rechtsvragen betreffen onder meer de maatstaf die wordt gehanteerd bij de registratie van (strafrechtelijke) persoonsgegevens. Het betreft met name de vraag in hoeverre bewijs is vereist van strafbaar gedrag, of in omstandigheden als hier aan de orde bewijs van het (mede)plegen van het strafbare feit oplichting is vereist en of de bank ook het bestanddeel ‘met het oogmerk van wederrechtelijke bevoordeling van zichzelf of een ander’ moet bewijzen, en dus – volgens de Geschillencommissie – dat de consument zijn leefgeldrekening ter beschikking heeft gesteld voor oplichting. Daarnaast betreffen de rechtsvragen de bevoegdheid tot het opzeggen van de bankrelatie door de bank en het toepassen daarvan. Met name gaat het dan om de vraag of het opzeggen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, als door het ter beschikking stellen van de betaalrekening aan een ander (internet)oplichting is gefaciliteerd, maar het oogmerk van oplichting niet is bewezen, althans niet is komen vast te staan dat de consument wist of redelijkerwijs moest weten dat de betaalrekening (mede) voor de oplichting zou worden gebruikt."

In haar uitspraak heeft de Geschillencommissie beslist dat de bank de persoonsgegevens van de consument uit de Gebeurtenissenadministratie en het IVR dient te verwijderen, de leefgeldrekening moet herstellen en een bedrag van 69 euro aan de consument moet vergoeden.

De bank voert onder meer aan dat de Geschillencommissie op onjuiste wijze heeft geoordeeld over het opzeggen van de bankrelatie. Volgens de bank heeft de Geschillencommissie ten onrechte haar oordeel ten aanzien van de registratie van de persoonsgegevens overgenomen bij de beoordeling van de beëindiging van de bankrelatie, terwijl daarvoor een heel ander toetsingskader geldt. Daarnaast stelt de bank dat de Geschillencommissie een onjuiste maatstaf heeft gehanteerd ten aanzien van de registratie van (strafrechtelijke) persoonsgegevens, door te toetsen of oplichting bewezen is. De bank wijst erop dat de uitspraak belangrijk is voor een groot aantal vergelijkbare gevallen.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Huis moet potdicht afgesloten zijn als niemand thuis is

Huis moet potdicht afgesloten zijn als niemand thuis is

(Kifid-uitspraak GC 2024-0558) Er is ingebroken in de woning van de consumenten. De dader is de woning binnengekomen via het slaapkamerraam dat op een kleine kier...

Het staat geldverstrekker vrij geen WOZ-waardebepaling meer te accepteren

Het staat geldverstrekker vrij geen WOZ-waardebepaling meer te accepteren

(Kifid-uitspraak GC 2024-0554) De Geschillencommissie is van oordeel dat Obvion haar beleid met betrekking tot de wijze waarop een gewijzigde (gestegen) waarde van...

Hypotheekadviseur hoorde beleidsregel bank te kennen

Hypotheekadviseur hoorde beleidsregel bank te kennen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0547) De consumenten wilden voor de aankoop van hun nieuwe woning optimaal gebruikmaken van de vrijstelling van overdrachtsbelasting. Daarom...

Geen lekker hapje voor verzekeraar...

Geen lekker hapje voor verzekeraar...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0540) De verzekeraar stelt dat de consument hem opzettelijk heeft misleid door bij het aangaan en wijzigen van de verzekering niet te melden...

Onzekerheden behoeden adviseur na schending zorgplicht

Onzekerheden behoeden adviseur na schending zorgplicht

(Kifid-uitspraak GC 2024-0504) De tussenpersoon wist dat de woning onbewoond was en had de consumenten dan ook moeten informeren over de beperkte dekking van de...

Geschillencommissie blaast klacht omver

Geschillencommissie blaast klacht omver

(Kifid-uitspraak GC 2024-0499) Nu de voorwaarden geen definitie geven van het begrip storm, sluit de Geschillencommissie voor de definitie van storm aan bij de definitie...

Schadevrije jaren gekoppeld aan verzekeringnemer

Schadevrije jaren gekoppeld aan verzekeringnemer

(Kifid-uitspraak GC 2024-0500) De Geschillencommissie overweegt dat schadevrije jaren gekoppeld worden aan de verzekeringnemer. Deze kunnen daarom niet worden toegekend...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken, VVP 3-2024

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken, VVP 3-2024

(Leren van Kifid-uitspraken, Ken je vak!, VVP 3-2024) De samenvatting Hypotheken wordt u aangeboden door de NVHP. Klant moet stukken wel lezen HYPOTHEKEN - Consument...

CvB Kifid: Mijn-omgeving kan voldoen als duurzame drager

CvB Kifid: Mijn-omgeving kan voldoen als duurzame drager

(Kifid-uitspraak CvB 2024-0041) De Commissie van Beroep van Kifid vindt anders dan de Geschillencommissie dat een Mijn-omgeving kan voldoen als duurzame informatiedrager....

Adviseur valt vertraging bij geldverstrekker niet te verwijten

Adviseur valt vertraging bij geldverstrekker niet te verwijten

(Kifid-uitspraak GC 2024-0482) Vertraging kan de hypotheekadviseur niet verweten worden in drukke markttijden. "De adviseur heeft zijn best gedaan om de initiële...