"Stel pensioenplan verplicht bij scheiding"

Scheiding via Pixabay

Stel een pensioenplan verplicht bij de scheiding. Dat schrijft de Pensioenfederatie in haar reactie op de inmiddels gesloten internetconsultatie van het Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021. De federatie: "De pensioenuitvoerder hoeft de ex-partners na de melding van scheiding niet te informeren over de mogelijkheid tot het maken van afwijkende afspraken. Wel geeft de pensioenuitvoerder informatie over de procedure voor het doorgeven van afwijkende afspraken en de termijn die daarvoor geldt. De toelichting stelt immers uitdrukkelijk dat de termijn van zes maanden na scheiding een administratieve termijn is, uitsluitend bedoeld voor het doorgeven van de afwijkende afspraken. Niet om dan pas te gaan nadenken over afwijkende afspraken. De afwijkende afspraken moeten dus al op het moment van de scheiding zijn gemaakt.
 
"Wij voorzien echter dat de brief van de pensioenuitvoerder na de scheiding toch vaak pas het eerste moment zal zijn waarop ex-partners gaan nadenken over de pensioengevolgen, wanneer het eigenlijk al te laat is. Hierdoor kunnen ex-partners over en weer ongewild een deel van hun pensioen verliezen. Er ontbreekt voor pensioenuitvoerders een eerder moment waarop ze proactief en gericht de deelnemers kunnen informeren. Zij kunnen slechts volstaan met de algemene informatie op de website.  
 
"In de toelichting bij het wetsvoorstel staat als argument waarom een verplicht pensioenplan voorafgaand aan de scheiding niet nodig is, dat er een default pensioenverdeling is geregeld, wat bij een ouderschapsplan niet het geval is. Maar als er tijdens een scheiding geen pensioenafspraken zijn gemaakt, dan zullen de ex-partners vaak het idee hebben dat er nog niets is geregeld over pensioen en dat dat later nog kan. Deze situatie kan ongewild zijn en bijvoorbeeld indruisen tegen reeds gemaakte afspraken over andere (financiële) onderdelen die wel bij de scheiding aan bod zijn gekomen. 

"Stel een pensioenplan verplicht bij de scheiding. Aandacht voor pensioen is dan onontkoombaar. De afspraken kunnen direct na de scheiding worden doorgegeven aan de pensioenuitvoerder. De verdeling kan kort erna worden verwerkt, zodat ex-partners snel financieel inzicht hebben. Processen als pensionering en waardeoverdracht kunnen dan sneller afgerond worden.  Wij hechten er bijzondere waarde aan om adequate begeleiding tijdens de scheiding in overleg met u goed vorm te geven."

De Pensioenfederatie pleit verder voor vereenvoudiging: "Verdere vereenvoudiging van de nieuwe regels is noodzakelijk. Dit draagt bij aan betere uitlegbaarheid en uitvoerbaarheid." Ook het Verbond van Verzekeraars vindt de nieuwe regels te complex.
 

Reactie toevoegen

 
Verbond: doe geen experimenten in tweede pijler met pensioen voor ZZP'ers

Verbond: doe geen experimenten in tweede pijler met pensioen voor ZZP'ers

Het Verbond van Verzekeraars noemt het onverstandig door te gaan op de ingeslagen weg van experimenten in de tweede pijler met pensioen voor ZZP’ers. Het Verbond...

“FOR-valkuil voor veel zzp’ers”

“FOR-valkuil voor veel zzp’ers”

Een derde van de zzp’ers maakt gebruik van de fiscale oudedagsreserve (FOR). Van deze groep zet ruim een kwart (28 procent) het bedrag dat in de boekhouding...

WTW: betaalbaarheid en transparantie pensioenstelsel moet beter

WTW: betaalbaarheid en transparantie pensioenstelsel moet beter

Bijna driekwart van de werkgevers en iets meer dan de helft van de werknemers vindt dat het pensioenstelsel veranderd moet worden.  Werkgevers geven ook aan...

Geen extra fiscale pensioenfaciliteiten overwaarde eigen woning

Geen extra fiscale pensioenfaciliteiten overwaarde eigen woning

Het kabinet wil geen extra fiscale pensioenfaciliteiten creëren voor specifiek de overwaarde van de eigen woning. Minister Schouten: “Niet iedereen heeft...

WW en WIA niet benut als alternatieve route voor vervroegde uittreding

WW en WIA niet benut als alternatieve route voor vervroegde uittreding

Het is niet aannemelijk dat werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkeringen specifiek als alternatieve routes voor vervroegde uittreding worden gebruikt. Dat...

Informatieplatfom werkenaanonspensioen.nl gelanceerd

Informatieplatfom werkenaanonspensioen.nl gelanceerd

Via een online event is eind vorige week het informatieplatform werkenaanonspensioen.nl gelanceerd. Het platform, een initiatief van een groot aantal organisaties...

Aon: pensioenfondsen zijn voorzichtig geworden met beloftes

Aon: pensioenfondsen zijn voorzichtig geworden met beloftes

De indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in november gestabiliseerd op 111 procent. De rente daalde licht. De stijging van de...

Omvangrijk en ingrijpend

Omvangrijk en ingrijpend

(Adfiz in Ken je vak! VVP 5-2021) Het huidige pensioenstelsel wordt ingrijpend gemoderniseerd. Om in dit aanpassingstraject tijdig de juiste keuzes te maken, kunnen...

Nederland na vier jaar niet langer beste pensioenstelsel ter wereld

Nederland na vier jaar niet langer beste pensioenstelsel ter wereld

De pensioenkloof tussen mannen en vrouwen wordt steeds groter, blijkt uit de Global Pension Index 2021 van adviesbureau Mercer en CFA Institute. Ook levert Nederland...

Lancering meld- en informatiepunt geenpensioen.nl

Lancering meld- en informatiepunt geenpensioen.nl

De SER heeft dinsdag het meld- en informatiepunt geenpensioen.nl geopend. Geenpensioen.nl is onderdeel van het in juni 2020 door Stichting van de Arbeid, Pensioenfederatie...