"Verbod verwerking BSN-gegevens niet in belang consument"

Jeroen Oversteegen

Het ministerie van Financiën heeft het verzoek van de Contactgroep Automatisering afgewezen om door een aanpassing van de Wft het mogelijk te maken dat financieel dienstverleners het BSN van hun relaties mogen verwerken. Volgens de contactgroep blijft hiermee een onwerkbare situatie bestaan.

Om gebruik van het BSN door private partijen te kunnen regelen, moet worden aangetoond dat dit in ‘een democratische samenleving noodzakelijk’ is. Volgens het ministerie is deze noodzaak er niet.

Jeroen Oversteegen, secretaris van de Contactgroep Automatisering noemt de gevolgen van het standpunt van het Ministerie groot: “Dat begint al bij de miljoenen hypotheekdossiers die zich fysiek en digitaal in de archieven van financieel adviseurs berusten. In bijna alle dossiers zal op afschriften van salarisbrieven, aanvraagformulieren en overdrachtsaktes het BSN van relaties aanwezig zijn. Dat is dus in het kader van de AVG niet toegestaan.”

Ook voor de adviezen die nu worden gegeven zijn de gevolgen echter groot. Communicatieprocessen tussen consumenten en geldverstrekkers zullen bij handhaving van dit standpunt anders moeten worden ingericht. "Wij zijn dan ook verbaasd over het afwijzende standpunt van het ministerie. Wij zullen aandringen op een vervolggesprek en proberen aan te tonen dat de verwachtingen zoals het ministerie die nu tot uitdrukking brengt, niet realistisch zijn en niet in het belang van de consument. We hebben geen indicatie dat geldverstrekkers op korte termijn hun acceptatieprocessen kunnen en willen aanpassen en bij aanvragen daarmee voorlopig blijven eisen dat het BSN wordt gemeld. Daarmee ontstaat zowel voor de financieel adviseur als voor de consument een onwerkbare situatie."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Paul Schoo - Platter-Schoo FD 3 juli 2018

Daag het ministerie maar voor de rechter.

Martin Schipper - Schipper & Schipper BV 3 juli 2018

In wat voor papieren werkelijkheid leven deze mensen? Volstrékt van enige realiteitszin gespeend. Ik vraag me af of hun (arbeids-)bestaan in een democratische samenleving wel noodzakelijk is.

Meer over
‘Act Now!’: digitale innovatie volgens… Michiel Druiventak

‘Act Now!’: digitale innovatie volgens… Michiel Druiventak

VVP organiseert op 4 juli 2023 in samenwerking met onder meer de Contactgroep Automatisering de tweede editie van het VIP Congres ‘Act Now!’, hét...

Schrijf je in voor VIP-congres ACT NOW!

Schrijf je in voor VIP-congres ACT NOW!

Al meer dan 300 financieel dienstverleners hebben zich ingeschreven voor het VIP-congres ACT NOW, hét Fin- & Insurtech event voor de top van de financiële...

‘Act Now!’: digitale innovatie volgens… Igor Driessen

‘Act Now!’: digitale innovatie volgens… Igor Driessen

VVP organiseert op 4 juli 2023 in samenwerking met onder meer de Contactgroep Automatisering de tweede editie van het VIP Congres ‘Act Now!’, hét...

Earlybird-aanmelding VIP-congres ACT NOW! van start

Earlybird-aanmelding VIP-congres ACT NOW! van start

Na de zeer succesvolle eerste editie in 2022 organiseert VVP in samenwerking met de Stichting Contactgroep Automatisering op 4 juli 2023 opnieuw het VIP-congres,...

Webinar over Discussion Paper 'Datamobiliteit en de financiële sector'

Webinar over Discussion Paper 'Datamobiliteit en de financiële sector'

Contactgroep Automatisering organiseert op 10 november een webinar naar aanleiding van de Discussion Paper Datamobiliteit en de financiële sector van DNB en...

Kennisbank Data Exchange van start

Kennisbank Data Exchange van start

Bijdragen aan een verdere versnelling van de digitalisering van de financiële sector. Dat wil de dinsdag gelanceerde Kennisbank Data Exchange van SIVI en Stichting...

Vernieuwen doe je samen

Vernieuwen doe je samen

(Uit VVP 4-2022) Marktpartijen hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid om te vernieuwen, maar samenwerking tussen de verschillende ketenpartners is cruciaal....

VIP Innovatie Congres: the movie

VIP Innovatie Congres: the movie

Nog even nagenieten van het eerste VIP Innovatie Congres? Bekijk dan de sfeerimpressie van deze Innovatiedag, georganiseerd door VVP en de Stichting Contactgroep...

Innovaties en toepassingen op een rij

Innovaties en toepassingen op een rij

(Overzicht fin- en insurtechbedrijven in VVP Special Digitale Innovatie 2022) Verdere optimalisering van de digitale infrastructuur van financieel dienstverleners...

De belangrijkste IT-trends

De belangrijkste IT-trends

(Michael Mackaaij, Contactgroep Automatisering, in VVP Special Digitale Innovatie 2022) De contactgroep automatisering bestaat inmiddels vijf jaar en levert met...