Verdwenen melkpoeder kost verzekeraars twee miljoen

Zakken balen via Pixabay

(Rechtspraak) Verzekeraars moeten van de Rechtbank Rotterdam een claim van circa twee miljoen euro inzake 1.000 m/t verdwenen melkpoeder honoreren. Verzekering biedt dekking voor ieder financieel belang bij behoud van verzekerde goederen. Daarvoor volstaat als de rechtbank dat de goederen voor de verzekerde geproduceerd en opgeslagen waren in het magazijn van de producent.

Verzekeraars betwistten dat Bielmlek het melkpoeder uit de koopovereenkomst voor Interfood geproduceerd heeft. Subsidiair betwistten verzekeraars dat, zou het melkpoeder door Bielmlek voor Interfood zijn geproduceerd, het melkpoeder ook aan Interfood is geleverd.

De rechtbank: “Uit de verweren van verzekeraars komt naar voren dat het faillissement van Bielmlek en het (strafrechtelijk) fraudeonderzoek naar voorzitter [persoon A] de voornaamste redenen zijn om te twijfelen of het melkpoeder voor Interfood wel geproduceerd is. Uit niets blijkt dat deze twee omstandigheden weggedacht de drie door Interfood overlegde documenten onvoldoende zouden zijn als bewijs van voor haar geproduceerd melkpoeder. Er zijn geen nadere gegevens door verzekeraars gevraagd en ook de polisvoorwaarden vereisen geen andere stukken dan de drie documenten die door Interfood zijn overgelegd.

“Verzekeraars hebben subsidiair nog aangevoerd dat het melkpoeder niet aan Interfood is geleverd door Bielmlek en dat Interfood daarom geen verzekerd belang heeft. Een financieel belang bij het behoud van het melkpoeder heeft Interfood al op het moment dat het melkpoeder tot haar beschikking staat. Op dat moment – ook in geval Interfood dan nog geen eigenaar zou zijn – is Interfood in ieder geval middelijk bezitter van het melkpoeder dat voor haar in het magazijn is opgeslagen. Gelet op de ruime dekking, zoals geformuleerd in artikel 4 van de polisvoorwaarden, hoeft het melkpoeder niet aan Interfood geleverd te zijn en evenmin hoeft Interfood eigenaar te zijn van het melkpoeder wil zij een verzekerd belang hebben.

“Anders dan in de door verzekeraars aangehaalde uitspraak van de rechtbank Overijssel van 21 april 2021 (ECLI:NL:RBOVE:2021:1579) gaat het in onderhavige zaak wel om een financieel belang bij het behoud van (in dit geval de beschikking over) het verzekerde goed zelf. In rechtsoverweging 4.14 heeft de rechtbank al overwogen dat het melkpoeder voor Interfood is geproduceerd en is opgeslagen in het magazijn. Hiermee heeft Interfood een financieel belang bij het behoud van het melkpoeder en daarmee tevens een verzekerd belang.

“Ten overvloede zal de rechtbank nog ingaan op het door verzekeraars genoemde belang van de risico-overgang als bepalend voor het bestaan van een verzekerd belang bij Interfood. Anders dan de plaats Bielsk Podlaski is geen punt overeengekomen tussen Interfood en Bielmlek. In dat geval mag Bielmlek kiezen op welk punt zij het melkpoeder aan Interfood beschikbaar stelt. In dit geval was dat haar eigen magazijn. (…) Door de opslag van het voor Interfood geproduceerde melkpoeder in het magazijn van Bielmlek is daarmee ook op grond van de Incoterms 2010 het risico op schade of verlies van het melkpoeder overgegaan van Bielmlek op Interfood. Ook in dit geval is er dus sprake van een verzekerd belang van Interfood.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Medewerker verzekeraar krijgt celstraf voor computervredebreuk

Medewerker verzekeraar krijgt celstraf voor computervredebreuk

(Rechtspraak) De Rechtbank Gelderland geeft een man twee jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf wegens computervredebreuk bij zijn werkgever, een verzekeraar, en...

Named perils-verzekering blijft overeind

Named perils-verzekering blijft overeind

(Rechtspraak) De named perils-verzekering is niet uigehold. De Hoge Raad oordeelt dat het gerechtshof mocht terugkomen op haar eerdere oordeel dat er wel degelijk...

De Goudse betrapt adviseur op fraude

De Goudse betrapt adviseur op fraude

(Rechtspraak) Pro Advies & Assurantiën heeft volgens de Rechtbank Noord-Nederland De Goudse misleid en moet 116.731,95 euro aan ten onrechte ontvangen verzekeringsuitkering...

Eigenaar satellieten ziet sterretjes bij rechtbank

Eigenaar satellieten ziet sterretjes bij rechtbank

(Rechtspraak) Naar het oordeel van de rechtbank Zeeland-Wset-Brabant is de plaats van risico van de verzekering in Nederland gelegen en is de vrijstelling voor transportverzekeringen...

Onjuiste communicatie rond WIA Excedent kost werkgever bijna half miljoen

Onjuiste communicatie rond WIA Excedent kost werkgever bijna half miljoen

(Rechtspraak) Eiser mocht er op vertrouwen dat zijn werkgever een WIA Excedent verzekering had afgesloten. Aldus vernietigt het Gerechtshof Amsterdam eerder vonnis...

Reconstructie adviesdossier mag ook mondeling en met getuigenbewijs

Reconstructie adviesdossier mag ook mondeling en met getuigenbewijs

(Rechtspraak) De adviseur kan niet op papier maar wel mondeling en met getuigen hard maken wat hij met de consumenten heeft besproken. Voor de Rechtbank Oost-Brabant...

De Vereende brandt vingers aan pelletkachel

De Vereende brandt vingers aan pelletkachel

(Rechtspraak) De kantonrechter veronderstelt het van algemene bekendheid dat het nogal wat uitmaakt voor het gevaar op brand of een pelletkachel huiselijk of industrieel...

Schade door piraten niet voor rekening tussenpersoon

Schade door piraten niet voor rekening tussenpersoon

(Rechtspraak) Ook in hoger beroep is het de scheepvaartmaatschappij niet gelukt een deel van de schade als gevolg van piraterij te verhalen op Noord-Nederlandse...

Eigen schuld, dikke bult (of eigenlijk: nat pak)

Eigen schuld, dikke bult (of eigenlijk: nat pak)

(Rechtspraak) Een wielrenner belandde in de Amstel, omdat zijn voorganger schrok van een hond en abrupt remde. De hond (of eigenlijk de eigenaar) valt volgens de...

Strafrechtelijke veroordeling mocht worden genoemd maar niet verwerkt

Strafrechtelijke veroordeling mocht worden genoemd maar niet verwerkt

(Rechtspraak) Promovendum mocht tegenover een klant refereren aan de strafrechtelijke veroordeling van de contra-expert die de klant wilde inschakelen. Promovendum...