Verzekeraars kregen 160.000 klachten in 2018

Klacht via Pixabay

178 aanbieders rapporteerden in 2018 samen 160.000 unieke klachten over particuliere en zakelijke verzekeringen, aldus de klachtenrapportage van de AFM. 

Het merendeel (90 procent) van alle 160.000 unieke klachten bleek afkomstig van 20 van de 178 verzekeraars, die qua premieomvang en aantal polissen de grootsten van alle marktpartijen zijn. Bijna de helft van het aantal gerapporteerde klachten was afkomstig uit de (grootste) deelmarkt zorg. Daarna volgen de deelmarkten schade (58.000 klachten) en leven (27.000 klachten).

De AFM klachtenrapportage geeft het aantal geregistreerde klachten per fase van de dienstverlening weer. De klachtenrapportage zegt niets over of een klacht gegrond was en hoe deze is afgehandeld.

Alle aanbieders van verzekeringen hebben de AFM geïnformeerd over de klachten die zij ontvingen in 2018.  Dit is de eerste keer dat verzekeraars dit doen. De eerste rapportage is daarom een nulmeting, waardoor het nog niet mogelijk is trends en ontwikkelingen te laten zien.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Aantal klachten bij verzekeraars is in 2022 gestegen

Aantal klachten bij verzekeraars is in 2022 gestegen

Verzekeraars rapporteren een stijging van het aantal klachten door consumenten. Daarnaast is de gemiddelde looptijd van de afhandeling van een klacht gestegen. Dat...

Pensioendeelnemer krijgt eigen geschilleninstantie

Pensioendeelnemer krijgt eigen geschilleninstantie

Het algemeen bestuur van de Pensioenfederatie heeft groen licht gegeven voor de oprichting van een nieuwe, onafhankelijke geschilleninstantie voor pensioenfondsen....

Aantal klachten over verzekeraars verder gedaald

Aantal klachten over verzekeraars verder gedaald

Het aantal klachten dat binnenkomt bij verzekeraars blijft dalen. In 2021 kwamen 125.000 klachten binnen, een daling van bijna negentien procent ten opzichte van...

Pensioenfondsen adopteren Gedragslijn ‘Goed omgaan met klachten’

Pensioenfondsen adopteren Gedragslijn ‘Goed omgaan met klachten’

De pensioenfondsen gaan werken met de Gedragslijn ‘Goed omgaan met klachten’. De gedragslijn sluit aan bij de nieuwe regelgeving van de Wet toekomst...

Indienen klachten bij pensioenfondsen moet eenvoudiger

Indienen klachten bij pensioenfondsen moet eenvoudiger

Een klacht indienen is niet bij elk pensioenfonds even makkelijk voor pensioendeelnemers. Bovendien kan ook de registratie van binnengekomen klachten door pensioenfondsen...

Aantal klachten over uitvaartverzekeringen verdubbeld

Aantal klachten over uitvaartverzekeringen verdubbeld

Het aantal klachten over uitvaart-, reis en rechtsbijstandverzekeringen is afgelopen jaar fors gestegen. Dat blijkt uit de uitvraag die de AFM voor de derde keer...

Vijftien procent meer klachten over zorgverzekeringen in 2019

Vijftien procent meer klachten over zorgverzekeringen in 2019

Het aantal klachten over verzekeringen is in 2019 met zes procent gestegen ten opzichte van een jaar ervoor. Dat blijkt uit een uitvraag van de AFM. In totaal kwamen...

Kassa opent meldpunt voor klachten over aov

Kassa opent meldpunt voor klachten over aov

Het consumentenprogramma Kassa heeft afgelopen weekend een meldpunt geopend voor klachten over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en kredietbeschermers. Volgens...

Financiële ombudsman kritisch op abonnementsvorm

Financiële ombudsman kritisch op abonnementsvorm

"Ik heb er moeite mee dat de adviseur voor bestaande cliënten tussentijds - ook nog eenzijdig - de spelregels verandert." Aldus mengt Nol Monster,...