Vestigingsklimaat Nederland blijft FinTechs trekken, maar vinden goed personeel is uitdaging

Fintech graphic via Pixabay

Uit de FinTech Census 2023, uitgevoerd door EY in opdracht van Financiën, blijkt dat Nederland nog steeds een sterke uitgangspositie heeft voor de ontwikkeling van FinTech. Waar de sector ten tijde van de eerste census in 2019 nog uit ongeveer 645 partijen bestond, is het aantal geïdentificeerde FinTechs in 2023 gegroeid naar 861. De digitale infrastructuur en ligging van Nederland, de internationale cultuur en beheersing van de Engelse taal en de betrouwbare reputatie van de toezichthouders in Nederland worden ook in 2023 als belangrijke factoren genoemd voor een gunstig vestigingsklimaat voor FinTechs. Een andere belangrijke bevinding is dat FinTechs de COVID-19-pandemie goed hebben doorstaan en dat dit als katalysator voor innovatie diende. De kwaliteit van de Nederlandse digitale infrastructuur heeft daaraan bijgedragen. Ondanks de krappe arbeidsmarkt en macro-economische en geopolitieke uitdagingen, zoals de stijgende rente en de oorlog in Oekraïne, geeft 60 procent van de FinTechs aan te groeien in omzet in 2022 en 41 procent in winst. Ook vergeleken met andere landen in Europa (Frankrijk, Litouwen, Duitsland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Italië) en in de wereld (Singapore en Australië) biedt Nederland een vruchtbare voedingsbodem voor de groei en vestiging van FinTechs.

Uit het rapport komt ook een aantal uitdagingen naar voren die FinTechs ervaren. Het aantrekken en behouden van gekwalificeerd personeel wordt genoemd als een van de grootste uitdagingen. Daarnaast zijn de bovengenoemde geopolitieke ontwikkelingen en het algemeen economisch klimaat uitdagingen waarmee FinTechs te kampen hebben. Wel zijn er, buiten dit onderzoek, recente signalen vanuit FinTech-partijen dat bedrijfsonderdelen waarvoor het lastiger is om personeel aan te trekken soms naar het buitenland worden verplaatst.

Toekomstgericht regelgevend kader

Minister Kaag, inmiddels demissionair, ziet op basis van de census drie speerpunten voor het FinTech-beleid:  verbinding, Nederland op de kaart zetten en een toekomstgericht regelgevend kader. Met betrekking tot het laatste schrijft zei in een appreciatie: “De komende maanden en jaren komen er nieuwe Europese kaders voor bijvoorbeeld betaaldiensten, open finance, crypto’s en cyberveiligheid. Ik zal nieuwe ontwikkelingen op het terrein van FinTech blijven monitoren en, waar nodig, op nationaal of EU-niveau bekijken of wet- en regelgeving voldoende ruimte voor innovatie laat, zonder afbreuk te doen aan consumentenbescherming en financiële stabiliteit. Het uitgangspunt is hier dat innovatie altijd in het belang van de klant moet zijn. In mijn agenda voor de financiële sector heb ik bijvoorbeeld al aangekondigd nader onderzoek te doen naar de kansen en risico’s van decentralised finance. Daarnaast wil ik bekijken hoe experimentele wetgevingsregimes, zoals het zogenaamde DLT Pilot Regime en de European Blockchain Sandbox, waarbij financiële instellingen onder bepaalde voorwaarden mogen afwijken van bestaande regels bij de handel en settlement van financiële instrumenten, ook ingezet zouden kunnen worden op andere gebieden. Ik ga hier ook nader over in gesprek met de private sector.”

Reactie toevoegen

 
Blijf heer en meester over data

Blijf heer en meester over data

(Uit katern Haal meer uit data in VVP 1-2024) Weet wat u wilt met data, dat is de vraag die vooraf gaat aan elke andere beslissing op gegevensvlak. Vervolgens...

Nadenken over keuzes

Nadenken over keuzes

(Lex de Bruijn, Insurance Data, in katern Haal meer uit data in VVP 1-2024) Voor een succesvolle implementatie van een Business Intelligence (BI) ofwel datastrategie...

Doorbreek met elkaar de paradox van innovatie

Doorbreek met elkaar de paradox van innovatie

(Uit VVP 6-2023) In oktober 2022 spreken Harold Mahadew (Verbond van Verzekeraars), Justin Schlee (ANVA) en Otto Lagemaat (Doccle) elkaar informeel over de paradox...

Allianz Partners lanceert allyz mobiele app

Allianz Partners lanceert allyz mobiele app

"De lancering van de mobiele app in Frankrijk, Duitsland en Nederland is een belangrijke mijlpaal in de uitbreiding van ons digitale platform." Aldus Allianz Partners...

Hoe voorkom je KIESpijn bij strategische keuzes?

Hoe voorkom je KIESpijn bij strategische keuzes?

(Jack Vos, Onesurance, in VVP 5-2023) De wereld om ons heen verandert zo snel dat traditionele verzekeringswereld voor enkele cruciale dilemma’s staat die...

"AI game changer bij financiële functies"

"AI game changer bij financiële functies"

Meer dan de helft (52 procent) van de AI-pioniers in finance is van mening dat AI een game changer zal zijn voor de financiële functie, vergeleken met 39 procent...

Oproep in nieuwe VVP: sluit je aan bij Open Innovatie Beweging

Oproep in nieuwe VVP: sluit je aan bij Open Innovatie Beweging

In de nieuwe VVP, VVP 6-2023, roepen Harold Mahadew (Verbond van Verzekeraars), Justin Schlee (ANVA) en Otto Lagemaat (Doccle) branchegenoten op zich aan te sluiten...

Enno Wiertsema (Adfiz): "Start vandaag nog met ChatGPT"

Enno Wiertsema (Adfiz): "Start vandaag nog met ChatGPT"

"Mijn wens voor 2024 is dat we als sector met z’n allen aan de slag gaan met ChatGPT." Aldus Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn maandcolumn. "Want", schrijft...

DNB ziet geen grote rol BigTechs op Nederlandse hypotheekmarkt

DNB ziet geen grote rol BigTechs op Nederlandse hypotheekmarkt

BigTechs begeven zich op dit moment niet op de hypotheekmarkt en dat zal naar verwachting van DNB ook de komende jaren zo blijven. De toezichthouder in het rapport...

Jack Vos: drie belangrijke dilemma's voor financieel adviseurs

Jack Vos: drie belangrijke dilemma's voor financieel adviseurs

"Door een tsunami aan ontwikkelingen komt de verzekeringsbranche voor belangrijke dilemma’s te staan waarover verzekeraars, maar ook adviseurs, tegelijkertijd...