VVP-poll: hoogste tijd voor charmeoffensief van adviseurs richting consument.

Stelling van de week megafoon 2019

Uit onderzoek van het ministerie van Financiën blijkt dat consumenten angst hebben voor financieel adviseurs. De minister wilde achterhalen waarom consumenten wel of geen advies inwinnen bij belangrijke financiële beslissingen. Wat blijkt? “Met name de waarde die de consument hecht aan financieel advies, de angst voor financieel adviseurs en de mate waarin de consument onzekerheid ervaart bij het nemen van financiële beslissingen lijken een belangrijke rol te spelen in beslissingen van consumenten om al dan niet financieel advies in te winnen.” 

De minister roept de financiële sector op drempels weg te nemen zodat consumenten makkelijker de weg naar de adviseur weet te vinden.

Hoe doe je dat? Wordt het dan toch niet weer eens tijd voor een algemene publiekscampagne? Een charmeoffensief met inhoud? Vandaar de stelling: 'Hoogste tijd voor charmeoffensief van adviseurs richting consument'.

Stemmen kan hier.

Zes van de tien respondenten waren het eens met de stelling van afgelopen week: 'Mijn klant kan beter iets verzekeren, dan niets. Ook al wijkt dat af van mijn advies.'

 

 

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Berend Tooms - Tooms Beheer 16 oktober 2023

Liggen wakker van financiële beslissingen, maar voor ze naar bed gaan kijken ze er even onder of daar een financieel adviseur ligt? Ach kom nou. Geen onderzoek nodig. We kennen de reden. Nog even de provisietransparantie op schadeverzekeringen doortrekken en je krijgt de bevestiging.

Meer over
VVP-poll: adviseur aansprakelijk voor fout in adviessoftware

VVP-poll: adviseur aansprakelijk voor fout in adviessoftware

Een ruime meerderheid (68 procent) was het eens met de VVP-stelling ‘Actieve provisietransparantie gaat adviseur omzet kosten’. Met 374 stemmers mag...

VVP-poll: actieve provisietransparantie gaat adviseur provisie-omzet kosten

VVP-poll: actieve provisietransparantie gaat adviseur provisie-omzet kosten

Een ruime meerderheid (82 procent) was het eens met de VVP-stelling 'Personalised pricing draagt nu al bij aan onverzekerbaarheid van consumenten met een hoger risico'....

VVP-poll: personalised pricing draagt nu al bij aan onverzekerbaarheid van consumenten met een hoger risico.

VVP-poll: personalised pricing draagt nu al bij aan onverzekerbaarheid van consumenten met een hoger risico.

Maar liefst 93 procent van de 200 respondenten was het eens met de stelling van afgelopen week: 'Regeldruk advieskantoren schaadt het klantbelang'. Duidelijk dat...

VVP-poll: regeldruk advieskantoren schaadt het klantbelang.

VVP-poll: regeldruk advieskantoren schaadt het klantbelang.

"Als ik vandaag met leden spreek dan is de meest gehoorde klacht de enorme tijd die verloren gaat aan het voldoen aan regels en aan administratieve verplichtingen....

VVP-poll: adviseurs onderschatten hun rol in de nieuwe Pensioenwet.

VVP-poll: adviseurs onderschatten hun rol in de nieuwe Pensioenwet.

De Wet toekomst pensioenen is sinds 1 juli 2023 van kracht. Er verandert heel veel voor pensioenfondsen (die nog tot 1 januari 2028 de tijd hebben om over te gaan...

VVP-poll: 2024 belooft een goed adviesjaar te worden

VVP-poll: 2024 belooft een goed adviesjaar te worden

Onzekerheid, hectiek, chaos, polarisatie. Het zijn en blijven onzekere en ondefinieerbare tijden. Juist in dergelijke tijden wordt de rol van de adviseur alleen...

VVP-poll: 'Consolidatie financieel adviseurs gaat in 2024 onverminderd door'

VVP-poll: 'Consolidatie financieel adviseurs gaat in 2024 onverminderd door'

Tweederde (67 procent) was het oneens met de afgelopen VVP-stelling 'Financieel dienstverleners onderschatten risico klimaatverandering'. Dan is de volgende vraag:...

VVP-poll: financieel dienstverleners onderschatten risico klimaatverandering

VVP-poll: financieel dienstverleners onderschatten risico klimaatverandering

Het Nederlandse bedrijfsleven beschouwt cybercriminaliteit als de grootste risico van deze tijd, gevolgd door bedrijfsstilstand, het tekort aan arbeidskrachten en...

VVP-poll: 'AFM moet harder optreden tegen advieskantoren die regels overtreden'

VVP-poll: 'AFM moet harder optreden tegen advieskantoren die regels overtreden'

Er werd afgelopen week volop gestemd op de stelling 'Actieve provisietransparantie dwingt adviseurs te laten zien wat ze waard zijn'. Een meerderheid van 65 procent...

VVP-poll: actieve provisietransparantie dwingt adviseurs te laten zien wat ze waard zijn

VVP-poll: actieve provisietransparantie dwingt adviseurs te laten zien wat ze waard zijn

"Actieve provisietransparantie is nog steeds nergens voor nodig, maar als het dan toch komt biedt het de financieel adviseur een uitgelezen kans om zijn waarde tegenover...