Wegingsfactor van 0,65 naar 0,75 procent

euro's via Pixabay 4

De wegingsfactor studieschuld met basisbeurs gaat in 2023 omhoog van 0,65 naar 0,75 procent. Dit betekent dat deze mensen iets minder hypotheek kunnen krijgen bij een gelijke studieschuld.

De verhoging houdt verband met de stijgende rente voor studieschulden. Voor studenten onder het leenstelsel geldt in 2023 een rente van 0,46 procent, voor studenten onder het oude basisbeursstelsel in het hoger onderwijs en mbo-studenten geldt in 2023 een rente van 1,78 procent.

Wettelijk is vastgelegd dat enkel en alleen als de rente op staatsobligaties nul procent of negatief is, zoals tussen 2017 en 2022 het geval was, er sprake kan zijn van een rente op studieleningen van nul procent. Inmiddels is sprake van een positieve rente.

Omdat de rente van studenten in het ho die onder het leenstelselregime vallen onder de één procent blijft, wordt de wegingsfactor voor deze groep niet verhoogd en blijft daarmee 0,35 procent.

Nieuwe methodiek in 2024

Het kabinet is voornemens om in 2024 over te stappen naar een nieuwe methodiek voor het meenemen van studieschulden bij het bepalen van de maximale hypotheek. In deze methodiek wordt uitgegaan van de actuele maandlast van de studielening. Hierdoor kunnen extra aflossingen – dus aflossingen naast de reguliere aflossingen – beter worden meegewogen. Deze methodiek wordt in de komende maanden verder verkend, samen met het Nibud, de sector en DUO als uitvoerder van de studieleningen. Uiterlijk in het najaar van 2023 wordt de Kamer hier nader over geïnformeerd.

Reactie toevoegen

 
Hypotheekadviseur vraagt lang niet altijd naar studieschuld

Hypotheekadviseur vraagt lang niet altijd naar studieschuld

De AFM noemt het opvallend dat bij vier op de tien starters door de hypotheekadviseur niet werd gevraagd naar een eventuele studieschuld. Ook naar een private lease...

Minder hypotheek met mobiliteitsbudget

Minder hypotheek met mobiliteitsbudget

Ondanks dat het mobiliteitsbudget een vaste looncomponent is en wordt vastgelegd in een arbeidsovereenkomst, willen geldverstrekkers het volgens Frits Hypotheken...

Bank mocht vragen om taxatierapport

Bank mocht vragen om taxatierapport

Kifid-uitspraak GC 2023-0145) De consumenten hebben via een onafhankelijk hypotheekadviseur voor de aankoop van een nieuw te bouwen recreatiewoning een hypothecaire...

Verhuisregeling bij scheiden: slechts voor een van beiden mogelijk

Verhuisregeling bij scheiden: slechts voor een van beiden mogelijk

De verhuisregeling is belangrijker dan ooit vanwege de gestegen hypotheekrentes, maar zorgt bij relatiebreuken nog voor veel problemen. Uit onderzoek onder de financieel...

Frits: “Beleid DUO beperkt hypotheekmogelijkheden”

Frits: “Beleid DUO beperkt hypotheekmogelijkheden”

DUO maakt het voor oud-studenten moeilijker om een hypotheek te krijgen, stelt hypotheekadviseur Frits. Het gaat naar schatting om zo’n 150.000 studenten van...

Huidige leennorm gaat niet veranderen

Huidige leennorm gaat niet veranderen

(Hergen Dutrieux, Viisi, in VVP 06-2022) Het is een mooi idee om vanaf 2024 de leennormen voor hypotheken te differentiëren. Maar als minister De Jonge niet...

Explosieve stijging in aantal meegenomen hypotheken in 2022

Explosieve stijging in aantal meegenomen hypotheken in 2022

In plaats van het afsluiten van een nieuwe lening, hebben mensen bij een verhuizing in 2022 massaal gekozen voor het meenemen van hun hypotheek. Aldus MUNT Hypotheken...

Nadere uitleg over toepassing van NHG beheercriteria bij ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

Nadere uitleg over toepassing van NHG beheercriteria bij ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

De AFM attendeert de sector op de regels die gelden bij ‘ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid’. De NHG beheercriteria kunnen zonder nadere onderbouwing...

Vermogen en wonen in 2023

Vermogen en wonen in 2023

Op 20 december heeft de Eerste Kamer ingestemd met het pakket Belastingplan 2023. Dit betekent dat per 2023 weer een groot aantal belastingmaatregelen wijzigt, onder...

Liever belastingaangifte doen dan hypotheeksituatie bekijken

Liever belastingaangifte doen dan hypotheeksituatie bekijken

Het bekijken van de hypotheek is geen favoriet klusje, constateert het ING Woonbericht. De meeste respondenten besteden nog liever hun vrije middag aan de belastingaangifte...