Wetsvoorstel AOV ZZP begin 2021

ZZP'er laptop via Pixabay

Het kabinet streeft ernaar om begin 2021 een uitgewerkt voorstel AOV ZZP naar de Tweede Kamer te verzenden. Dat schrijft minister Koolmees in zijn begroting 2021. Daarvoor komt er eind dit jaar een hoofdlijnenbrief.

Herziening nabestaandenpensioen

In navolging van het advies van de Stichting van de Arbeid zal het nabestaandenpensioen worden gestandaardiseerd, waardoor risico’s worden verkleind. De belangrijkste wijziging is dat het partnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum alleen nog maar mogelijk zal zijn op risicobasis. De dekking zal fiscaal gemaximeerd worden op 50 procent van het salaris, zonder rekening te houden met een franchise en zal diensttijdonaf­hankelijk zijn. Daarnaast wordt er ook een wijziging voorgesteld ter verbetering van het wezenpensioen. Het kabinet verwacht hier in 2021 verdere stappen te kunnen zetten.

Daarnaast wordt er ook een wijziging voorgesteld ter verbetering van het wezenpensioen. De dekking daarvan wordt verhoogd naar 20 procent van het salaris en er zal een vaste eindleeftijd van 25 jaar gaan gelden. Voor het partnerpensioen bij overlijden na pensioendatum worden geen wijzigingen voorgesteld. De benodigde wijzigingen van wet- en regelgeving worden meegenomen in het wetstraject voor de vernieuwing van het pensioen­stelsel.

Reactie toevoegen

 
Meer over
FNV wil coronaschadeloosstelling voor zorgpersoneel

FNV wil coronaschadeloosstelling voor zorgpersoneel

FNV Zorg & Welzijn wil dat de overheid werknemers in zorg en welzijn, die door het gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen besmet zijn geraakt met corona,...

Stappenplan RI&E

Stappenplan RI&E

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de SER en het Verbond van Verzekeraars hebben een stappenplan RI&E opgesteld. Adviseurs kunnen het stappenplan...

Instroom in de WW afgenomen

Instroom in de WW afgenomen

Tussen maart en juli was de instroom in de WW structureel hoger dan 2019, met april als absolute uitschieter. In augustus lag de instroom in de WW weer bijna gelijk...

"Compenseer verzuimkosten personeel dat wacht op testuitslag corona"

"Compenseer verzuimkosten personeel dat wacht op testuitslag corona"

VNO-NCW meent dat werkgevers de verzuimkosten vergoed moeten krijgen van werknemers die wachten op de testuitslag corona. Beleidssecretaris Anneloes Goossens op...

Handleiding Privacy Inkomensverzekeringen geactualiseerd

Handleiding Privacy Inkomensverzekeringen geactualiseerd

Het Verbond van Verzekeraars en de brancheorganisatie van arbodiensten OVAL hebben de Handleiding Privacy Inkomensverzekeringen geactualiseerd. De nieuwe versie...

Vanaf 2021 gaat de zelfstandigenaftrek verder omlaag

Vanaf 2021 gaat de zelfstandigenaftrek verder omlaag

De zelfstandigenaftrek wordt stapsgewijs teruggebracht. Hiermee worden de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers kleiner. Zelfstandigen worden komend...

Tweede bonus voor zorgmedewerkers

Tweede bonus voor zorgmedewerkers

Van zorgmedewerkers wordt het komende jaar waarschijnlijk opnieuw veel gevraagd. Het kabinet trekt daarom ook voor 2021 extra geld uit voor een bonus. Zorgmedewerkers...

Transitievergoeding en toeslagen

Transitievergoeding en toeslagen

Een transitievergoeding kan leiden tot een hoger toetsingsinkomen en daarmee doorwerking hebben naar de toeslagen. Een transitievergoeding kwalificeert als loon...

Accountantsprotocol NOW 1

Accountantsprotocol NOW 1

Minister Koolmees publiceerde deze week het accountantsprotocol NOW 1. Accountantsverklaringen en derdenverklaringen zijn volgens de minister belangrijk met het...

Extra geld voor arbeidsmarkt en economie

Extra geld voor arbeidsmarkt en economie

Door de coronacrisis raken mensen hun baan of bedrijf kwijt en moeten zij omschakelen naar ander werk. Dat betekent dat zij nieuwe vaardigheden moeten aanleren....