"Wrr heeft weinig oog voor positieve ontwikkeling"

Richard Weurding 2016

Het Verbond van Verzekeraars ziet het rapport 'Samenleving en financiële sector in evenwicht' van de WRR als een ondersteuning van de koers die de sector heeft ingezet. Volgens het Verbond heeft de WRR erg weinig aandacht voor verbeteringen als de invoering van het provisieverbod voor complexe en impactvolle producten en de aanscherping van de vakbekwaamheidseisen voor financieel adviseurs.

In het rapport stelt de WRR dat de Nederlandse samenleving te afhankelijk is geworden van de financiële sector en bewegingen op de financiële markten. De raad doet aanbevelingen om deze afhankelijkheid te verminderen en tot een robuuster financieel systeem te komen. Het Verbond deelt de analyse van de WRR dat verzekeraars oog moeten hebben voor maatschappelijke vraagstukken. De middellange termijnvisie van het Verbond heeft ook als thema ‘maatschappelijk en ondernemend’. Positief zijn ook het advies dat het toezicht op kleine instellingen in verhouding moet staan tot hun grootte en de aanbeveling om terughoudend te zijn met micromanagement.
Het Verbond stelt wel vast dat de WRR erg weinig aandacht heeft voor de veranderingen in de branche van de afgelopen jaren. Sinds de financiële crisis hebben verzekeraars zeker niet stilgezeten. De sector doet mee aan initiatieven voor maatschappelijke investeringen en ondersteunt lessen over verzekeren in het basisonderwijs en op het mbo. Het provisieverbod voor complexe en impactvolle producten is volgens het Verbond "een majeure stap om klantgericht advies te bevorderen", maar wordt slechts één keer genoemd in het rapport. De aangescherpte vakbekwaamheidseisen voor financiële adviseurs worden helemaal niet genoemd.

 

Gericht op lange termijn
De WRR pleit voor hogere financiële buffers voor financiële instellingen. Het Verbond wijst erop dat de buffers die verzekeraars moeten aanhouden de afgelopen jaren onder druk van toezichthouders en de economische realiteit al flink zijn vergroot. De impact van Solvency II is groter dan de WRR doet vermoeden. Hierdoor is de visie van verzekeraars per definitie op de lange termijn gericht, iets waar de WRR voor pleit.

Reactie toevoegen

 
Eerste ideeën Verbond over dekking overstromingsschade primaire waterkeringen

Eerste ideeën Verbond over dekking overstromingsschade primaire waterkeringen

Een poolconstructie met solidariteit. Dat is een van de ideeën van het Verbond van Verzekeraars om overstromingsschade door primaire waterkeringen toch verzekerbaar...

Verbond: kabinet moet ook de structurele problemen aanpakken

Verbond: kabinet moet ook de structurele problemen aanpakken

De aanpak van meer structurele problemen komt nog onvoldoende uit de verf, reageert het Verbond van Verzekeraars op de Miljoenennota 2023. "Veel aandacht is erop...

Verduurzaming: werkgroep stippelt heldere transitiepaden uit

Verduurzaming: werkgroep stippelt heldere transitiepaden uit

Een gezamenlijke werkgroep vanuit de overheid en de financiële sector gaat heldere transitiepaden uitstippelen voor verduurzaming. Dan weten sectoren waar ze...

Verbond: houd oog voor activering bij ziekte

Verbond: houd oog voor activering bij ziekte

Het terugdringen van de achterstanden bij het beoordelen van langdurig zieke werknemers mag niet ten koste gaan van activering en re-integratie bij ziekte en arbeidsongeschiktheid....

"Richtlijn Berichtenverkeer moet onnodige kosten wegnemen bij adviseurs"

"Richtlijn Berichtenverkeer moet onnodige kosten wegnemen bij adviseurs"

De Richtlijn Berichtenverkeer Prolongaties Incasserende Adviseurs moet een impuls geven aan de kwaliteitsverbetering bij de verzending van berichten rond prolongatie....

Verbond en Plug and Play Insurtech lanceren Open Insurtech-programma in Nederland

Verbond en Plug and Play Insurtech lanceren Open Insurtech-programma in Nederland

Het Verbond van Verzekeraars start samen met het wereldwijde open innovatieplatform Plug and Play Tech Center uit Silicon Valley een Insurtech-programma in Nederland....

Twintig verzekeraars vertegenwoordigd in JIP 2022

Twintig verzekeraars vertegenwoordigd in JIP 2022

De zevende editie van het Jongeren Innovatie Programma (JIP) van het Verbond start op 22 september met ruim 30 young professionals vanuit 20 verschillende verzekeringsmaatschappijen....

Wakam aspirant-lid Verbond van Verzekeraars

Wakam aspirant-lid Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars heeft het aspirant-lidmaatschap toegekend aan Wakam. Daarnaast is het aspirant-lidmaatschap van Lemonade omgezet in een volledig lidmaatschap. Wakam...

Over de grip van autofabrikanten op data én verzekeringen

Over de grip van autofabrikanten op data én verzekeringen

(Harold Mahadew, Verbond van Verzekeraars, in VVP Special Digitale Innovatie 2022) Dat Elon Musk zich nadrukkelijk richt op de autoverzekeringssector lijkt slecht...

Verzekeringsbranche 2021: veel schade door extreem weer

Verzekeringsbranche 2021: veel schade door extreem weer

De schade voor verzekeraars in het tweede halfjaar van 2021 was door de overstromingen in Limburg circa 25 procent hoger dan in de jaren ervoor. Dit blijkt uit het...