"Zzp'er niet onder op de stapel leggen"

Arbo via Pixabay

"Een zzp’er wijkt af van het standaard model. Dit betekent niet dat je ze onder op de stapel moet leggen, maar dat er meer maatwerk nodig is." Aldus NHG bij de publicatie van een whitepaper over zzp'ers op de woningmarkt.

NHG: "Uit recent onderzoek van Vereniging Eigen Huis bleek opnieuw dat zzp’ers vaak onder op de stapel belanden bij de hypotheekadviseur, omdat het onregelmatige inkomen van zzp’ers als risicovol wordt bestempeld. Deze knelpunten zorgen ervoor dat het proces en de mogelijkheden voor zzp’ers anders zijn dan bij werknemers. NHG vindt dat toegang tot een eigen woning niet zou moeten afhangen van de contractvorm waarin iemand werk verricht. Voor zzp’ers vergt dat maatwerk wat betreft de hypotheek en de behandeling daarvan."

Dat maatwerk is, zo blijkt uit de paper, prima geholpen met de inkomensverklaring die steeds vaker wordt toegepast. NHG: "Iedere dag kopen minstens één tot twee startende zzp’ers een woning, dankzij de introductie van de Inkomensverklaring zzp’ers."

In december 2016 introduceerde NHG de inkomensverklaring zzp’ers, waarmee zelfstandigen al na één jaar in aanmerking komen voor een hypotheek met NHG, in plaats van na drie jaar. Vooral zelfstandigen jonger dan 35 jaar maken van de mogelijkheid bij NHG gebruik.

De startende zzp’ers hebben gemiddeld een iets duurdere woning gekocht dan de overige NHG klanten: 201.788 euro om 191.505 euro. De gemiddelde loan to value (LTV: leninghoogte ten opzichte van de waarde van de woning) is met 96,9 procent vergelijkbaar met de NHG-portefeuille (94,7 procent). De gemiddelde loan to income (LTI: leninghoogte in vergelijking met het inkomen) is met 3,9 vergelijkbaar met de NHG-portefeuille (3,7 gemiddeld). Startende zzp’ers investeren echter vaker in energiebesparende voorzieningen: 5,4 procent om 3,0 procent.


Reactie toevoegen

 
Meer over
Financials overtreden wet met volledig variabel belonen ZZP'er

Financials overtreden wet met volledig variabel belonen ZZP'er

De AFM merkt dat financiële ondernemingen soms gebruikmaken van freelancers of ZZP’ers die volledig variabel worden beloond. Hiermee overtreden zij de...

Opnieuw meer hypotheekruimte voor tweeverdieners

Opnieuw meer hypotheekruimte voor tweeverdieners

Voor het verstrekken van een hypothecair krediet aan tweeverdieners kunnen aanbieders uitgaan van een financieringslastpercentage dat wordt berekend op basis van...

Pleidooi voor voor ‘Gezond Verstand Voorwaarden’

Pleidooi voor voor ‘Gezond Verstand Voorwaarden’

Op www.kop-munt.nl een pleidooi van een hypotheekadviseur voor 'Gezond Verstand Voorwaarden'. De adviseur, Niels Greven (Medior Financieel Advies): "Het is de taak...

Meer uitzendkrachten kunnen gebruik maken van Perspectiefverklaring

Meer uitzendkrachten kunnen gebruik maken van Perspectiefverklaring

Het is nu voor meer uitzendkrachten mogelijk geworden een Perspectiefverklaring aan te vragen via hun werkgever.  Uitzendbureaus kunnen al twee jaar lang zelf...

Financiële gegevens samengebracht in één systeem

Financiële gegevens samengebracht in één systeem

Diverse partijen werken aan een proof of concept voor één online systeem, waar alle financiële gegevens met betrekking tot hypotheek, inkomen,...

Bank eiste terecht inschakelen hypotheekadviseur

Bank eiste terecht inschakelen hypotheekadviseur

De enkele omstandigheid dat in het verleden een hypothecaire geldlening met een bepaalde hoogte is verstrekt aan Consument betekent niet dat vandaag de dag de verstrekking...