Meer moed in de financiële sector

Cultuur foto Mirelle van Gemert

(Mirelle van Gemert, WIFS, in rubriek Cultuur in VVP 3-2022) Building braver cultures is dit jaar het thema van het DiveIn festival, het internationale diversity and inclusion festival voor de insurance sector. WIFS is dit jaar voor derde keer de trotse host van dit festival voor Nederland. Toen ik het thema tot mij door liet dringen, besefte ik dat building braver cultures een belangrijke opdracht is voor ons allemaal.

Want braver cultures gaat over moedig zijn. Moed hebben we nodig in tijden van verandering, verandering is hard nodig want de uitdagingen zijn groot in de huidige samenleving. Van klimaatcrisis tot woningnood, van gezondheid tot veiligheid en vrede. Dit vraagt moed, om het anders te doen en de verandering in te zetten.

Dit vraagt ook van mij moed om vastberaden te zijn en mijn eigen morele kompas te volgen. Dit is niet altijd makkelijk en leidt soms tot tegendruk. Maar wanneer ik de moed vind, zet ik dingen in beweging en kan ik duidelijkheid creëren, zelfs in tijden van onzekerheid. Voor mij betekent het hebben van moed ook luisteren naar andere perspectieven, deze op waarde schatten en hier verantwoordelijkheid voor nemen.

De combinatie van moed en compassie in de financiële sector is cruciaal. De financiële sector heeft namelijk zowel de macht en de kracht om echte verandering te initiëren. Verandering die noodzakelijk is om de maatschappij en de samenleving te verduurzamen, in de breedste zin van het woord.

Balans

Braver cultures binnen de financiële sector betekent bewustwording van die belangrijke positie in de samenleving en de moed om een bijdrage te willen leveren aan de uitdagingen waar we nu als samenleving voor staan. Dit vraagt een andere attitude van financiële bedrijven, om zich op een andere manier te verhouden tot klanten, markten, het beschikbaar stellen van geld en het verdedigen van risico’s. Dit vraagt om gebalanceerd leiderschap met ruimte voor diversiteit en meerdere perspectieven.

Gebalanceerd leiderschap betekent voor WIFS 50/50. Niet alleen 50 procent mannen, 50 procent vrouwen, maar dat alle professionals in de financiële sector van hoog tot laag, zowel hun masculine – mannelijke – en feminiene – vrouwelijke – kwaliteiten kunnen én durven in te zetten. Dat deze waarden in balans zijn. Dit is de missie van WIFS.

Soms is er gewoon daadkracht en power nodig, moet je snel doorpakken en beslissingen nemen. Maar soms is er juist ook meer belang bij de langetermijnvisie, verbinding opzoeken en compassie hebben met mensen, klanten en producten. Juist die 50/50 balans in zowel jezelf, je team en organisatie maakt dat je als sector en bedrijf het verschil kan maken in de samenleving.

Community

Door een sterke community voor en door professionals, ondersteunen we onze leden en partners in de beweging naar 50/50. Dit doen we bijvoorbeeld door ons unieke leiderschapsprogramma voor changemakers. We zijn ontzettend trots dat dat we dit programma samen met de Red Zebra Group hebben ontwikkelt en uitvoeren.

In dit programma leren de deelnemers ook echt vanuit de kracht en potentie die ze in zichzelf hebben te handelen, hoe ze dit beter kunnen inzetten in hun organisatie en bedrijf. Hoe ze die feminiene power , die vrouwelijke energie, in combinatie met die mannelijke energie goed kunnen toepassen om ook echt die change for good te gaan realiseren. Van IK naar WIJ naar MAATSCHAPPIJ.

Stap voor stap

Zo bouwen we aan braver cultures, stap voor stap . Met DiveIn festival zetten we weer de volgende stap. Het festival vindt plaats op 27 tot en met 29 september en we werken aan een programma met verschillende sprekers, workshops en webinars.

Het blijft uiteraard niet bij het festival alleen. Braver cultures gaan we ook echt als community naar buiten brengen waarbij we iedereen oproepen zijn bijdrage te leveren.

Als iedereen één steen in de vijver gooit, komt de beweging op gang en ontstaat er een ripple effect. Zo werken we samen aan braver cultures en meer balans in de financiële sector.

Ben jij werkzaam in de financiële sector en draag je deze missie een warm hart toe? Voel je dat er verandering nodig is en ben je bereid in jouw organisatie het verschil te maken? En vind je het fijn om in een bruisende community te doen? Neem dan een kijkje op www.wifs.nl en sluit je aan.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Het vuur van... Gitte van Haaren

Het vuur van... Gitte van Haaren

(Uit VVP 1-2024) Er zijn veel prachtige mensen in onze sector die elke dag het beste geven wat in hen zit. In ‘Het vuur van’ zet VVP deze mensen op...

Ken je toegevoegde waarde

Ken je toegevoegde waarde

(Henk Jansen, Expat Mortgages, in rubriek 'Visie op verandering' in VVP 1-2024) Aangezien ik al sinds eind jaren tachtig actief ben in dit vak – ik weet...

“Beslis niet voor een ander”

“Beslis niet voor een ander”

(Uit VVP 1-2024) In de rubriek Vrouw en Advies laat VVP vrouwelijke financieel adviseurs aan het woord over vrouwelijke waarden (en die dragen mannen ook in zich)...

De waarde van de adviseur

De waarde van de adviseur

(Roy van den Anker, Alpina, in rubriek 'Cultuur' in VVP 1-2024) Is een advies geproduceerd door ChatGPT even waardevol als dat van een ‘echte’ adviseur?...

Vergaderingen die inspireren

Vergaderingen die inspireren

(Jelle Bartels, The Main Thing, in Ken je vak! in VVP 1-2024) Door verschillende vormen van vergaderingen te hanteren en conflicten leidend te laten zijn, kunnen...

WIFS en Deloitte lanceren Accelerate 50/50

WIFS en Deloitte lanceren Accelerate 50/50

WIFS en Deloitte lanceren op 1 maart Accelerate 50/50. "Met Accelerate 50/50 dagen wij de financiële wereld uit om de masculiene focus op de kortetermijnwinst...

Ruimte en inzicht

Ruimte en inzicht

(Reane Dalger, Spirited Finances, in rubriek Cultuur in VVP 6-2023) Ter voorbereiding op de masterclass Transformation & Leadership van TIAS Business School...

Kernwaarden omzetten in gedrag

Kernwaarden omzetten in gedrag

(Jelle Bartels, The Main Thing, in Ken je vak! VVP 6-2023) Door kernwaarden om te zetten in dagelijks gedrag, kan een organisatie een sterke en positieve bedrijfscultuur...

Zelf markt eerlijker maken

Zelf markt eerlijker maken

(Vanja Bentum, MoneyView, in VVP 6-2023) De markt van verzekeringen is continu in beweging. Soms worden punten van discussie platgeslagen door het Verbond van...

Wie ken je?

Wie ken je?

(Henk Jansen, Expat Mortgages, in VVP 5-2023) Een veel gehoorde uitspraak in de zakelijke wereld is: het gaat er niet om wie je bent (of wat je kunt) maar wie...