Nut en noodzaak van de Duurzaamheidsmanager

Henk Cornelissen Ansvar 2024

(Partner in kennis AnsvarIdéa in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Nieuwe tijden komen met nieuwe termen, zo hadden we al ‘bestuursschaamte’, ‘havermelkelite’ en ‘smoesflatie’, en nu valt de titel ‘duurzaamheidsmanager’ ook in te sturen aan het instituut voor de Nederlandse taal. Maar deze term kent betekenis, meer dan alleen het (container)begrip ‘duurzaamheid’. Ontmoet Henk Cornelissen, de duurzaamheidsmanager van AnsvarIdéa die graag uitlegt wat deze term nu precies inhoudt.

...

Waarom is er behoefte aan een ‘Duurzaamheidsmanager’ in de schadeverzekeringssector?

Steeds meer schadeverzekeraars proberen hun negatieve impact op het milieu te verminderen. Daarnaast zien we een trend van positief bijdragen aan de maatschappij. Deze combinatie van ambities heeft de grootste kans van slagen wanneer je hier als organisatie een eenduidig beleid voor optuigt. Maar wie neemt het voortouw hierin? De niet-financiële uitwerking van initiatieven op het gebied van beleggingen, verzekeringsproducten, medewerkers en samenwerkingen is dermate veelomvattend dat de verantwoordelijkheden niet per se binnen het bestaande management belegd kunnen worden. Dat is waar ik mijn niche heb gevonden; in het op inclusieve wijze opzetten van duurzaamheidsinitiatieven die breed gedragen kunnen worden door de organisatie.

Wat daarnaast steeds belangrijker wordt, is de verslaglegging over duurzaamheid. Nu rapporteren we hier al over en in de komende jaren zal dit uitgroeien naar een formeel jaarverslag op het gebied van duurzaamheid. Hier voor breng ik momenteel bijvoorbeeld alle initiatieven op het gebied van duurzaamheid in kaart. Ook kom ik aan mijn uren door ons belegd vermogen op niet-financiële zaken te monitoren, door samen met mijn collega’s onze waardepropositie verder door te ontwikkelen en door bestaande en nieuwe samenwerkingscontacten met NGO’s (IUCN, It Fryske Gea, Fair Cobalt Alliance, WNF) te onderhouden.

Een ander voorbeeld van een activiteit die helemaal in mijn straatje past, is het aanjagen van de dialoog rondom de verzekerbaarheid van maatschappelijke activiteiten. Laatst hadden we een discussie of we een specifieke dek king op AVP’s nog wel willen doorzetten, omdat deze dekking een maatschappelijke activiteit mogelijk maakt waarover je een goede morele discussie kan voeren. Maar ja, wat ga je doen als verzekeraar; besluit je over te gaan tot uitsluitingen? We kunnen de verzekeringnemers en adviseurs hier niet zomaar op korte termijn mee overvallen. Hierbij helpt het ons als organisatie, de verzekerden als belanghebbenden en het intermediair als onafhankelijke adviseurs om een eenduidig beleid te voeren. Wat de uiteindelijke keuze ook gaat zijn, wij vinden het belangrijk dat we als organisatie transparant zijn in waarvoor we staan.

Okay, maar waar staat AnsvarIdéa dan voor?

AnsvarIdéa staat voor een betrokken product- en bedrijfsvoering. Inhoudelijk zijn de beweegredenen daartoe drieledig. Ten eerste wil Ansvar als organisatie haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Dit omdat de medewerkers hier gelukkiger van worden, omdat het meer zingeving biedt aan het werk en omdat eenieder trots wil kunnen zijn en blijven op het bedrijf, de collega’s en zichzelf. Ook vanuit de herkomst en achtergrond van Ansvar zit Maatschappelijk Verantwoord Onder-nemen al sinds 1967 in de genen. Bo - vendien is Ansvar sinds 2018 haar MVO-beleid aan het verbreden en verruimen en meer eigentijds te maken zodat het beleid beter aansluit bij een bredere kring van klanten en overige stakeholders. Maar ook vanuit de economische noodzaak is dit relevant. Als schadeverzekeraar zijn wij extra vatbaar voor toenemende weersgerelateerde schadelasten, dus dan is het logisch dat je hierop acteert. Om al die redenen is het onze wens om voorop te blijven lopen als het op duurzaamheid aankomt. Deze koploperspositie hebben we over vele jaren opgebouwd, is iets waar we onwijs trots op zijn, waar het intermediair ons van kent en die we met ongeremde passie zullen blijven uitbouwen.

Ons MVO-beleid bestaat uit vier pijlers; onze beleggingen, ons personeel, onze samenwerkingen en natuur-lijk onze verzekeringsproducten. Het beleggingsbeleid probeert door een combinatie van veelal groene obligaties, een op het Parijsakkoord gebaseerde aandelenportefeuille en impactbeleggingen in de private equity sector zoveel mogelijk positief verschil te maken. Verder duidt ons personeelsverloop van circa drie procent erop dat onze doelstelling ‘Werkplezier’ zijn vruchten afwerpt en maken onze samenwerkingen met NGO’s en donaties een maatschappelijk verschil. En dan hebben we nog het vlaggenschip, de Ansvar Bewustlijn, waarbij we hard sleutelen aan het uitwerken van duurzaam schadeherstel als nieuwe norm voor schadeafwikkeling (google eens onze ‘Verantwoord Antwoord’ filmpjes als je meer wilt weten). Dit is een enorme operatie die wij net als en met veel andere collega-organisaties uit moeten werken. Alleen zo kunnen wij als verzekeringssector de transitie naar een circulaire economie echt kracht bijzetten. Naast de focus op duurzamer schadeherstel zorgt de Ansvar Bewustlijn ook op het menselijke vlak goed voor onze verzekerden. Denk aan de dekking voor psychologische hulp na een traumatiserend gebeurtenis zoals brand of een heftige overval.

‘Belangrijk dat we als organisatie transparant zijn in waarvoor we staan’

 

Leuk hoor die reclame voor de Ansvar Bewust producten, maar waar is dit op gebaseerd?

Mijn overtuiging van de Ansvar Bewustlijn is niet in een vacuüm ontstaan. De Nederlandse Consumentenbond heeft onderzoek naar duurzame verzekeringen gedaan. In dit uitgebreide onder-zoek onder 27 schadeverzekeraars, waar hun opstal-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekeringen zijn beoordeeld, kwam AnsvarIdéa als nummer 1 naar voren (Geldgids juni/juli 2023, Consu mentenbond). Niet op één onderwerp, of nét aan, maar beduidend hoger over de hele linie. Natuurlijk was dit een reden tot meer dan een glimlach, maar het gaf ons ook een enorme impuls aan energie om nóg meer zaken aan te gaan pakken. Want overduidelijk zitten we op de goede koers. Ik moet er wel bijzeggen dat ik dit succes niet alleen voor mijn rekening kan nemen. Het is echt een teaminspanning om trots op te zijn. De combinatie van een onhoudbare toewijding van onze directie en duurzaamheidsadviseur, ons kundige, positief-kritische en motiverende management en de ongekende energie van onze productspecialisten, accountmanagers, schadebeheerders, marketeers en ove-rige medewerkers. Het blijven werken met een menselijke maat en dit structureel verwerken in ons verzekeringsbeleid is een hele opgave, ik kan het niet ontkennen. Maar alleen door een systematische aanpak met alle lagen van de organisatie kunnen we zorgen dat onze overtuigingen onderdeel blijven van onze identiteit.

Reactie toevoegen

 
Meer over
En de categoriewinnaars van de VVP Advies Award 2024 zijn...

En de categoriewinnaars van de VVP Advies Award 2024 zijn...

Adviesgroep Het Raadhuis (categorie Particulier Advies), duGardijn (Zakelijk Advies), Advies met M.I.N.T. (Hypotheek Advies, De Regt Adviesgroep (Pensioen Advies)...

PensioenVizier trots op nominatie VVP Advies Award 2024

PensioenVizier trots op nominatie VVP Advies Award 2024

“We zijn ontzettend blij en voelen ons vereerd dat wij genomineerd zijn voor de VVP Advies Award 2024 in de categorie Pensioen. Het bedrijf is de afgelopen...

Flexibiliteit is essentieel voor een duurzame klantrelatie

Flexibiliteit is essentieel voor een duurzame klantrelatie

(Partner in kennis Doelbeleggen.nl in VVP-special Duurzaam Advies 2024) De belangstelling voor duurzaamheid neemt nog altijd toe, ook als het gaat om beleggen....

Duurzaamheid en verzekeren: meer dan een groen advies

Duurzaamheid en verzekeren: meer dan een groen advies

(Partner in kennis a.s.r. in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Duurzaamheid gaat verder dan de klimaat-onderwerpen. Het omvat bijvoorbeeld ook de sociale verantwoordelijkheid...

Dit zijn de 17 genomineerden voor de VVP Advies Award 2024

Dit zijn de 17 genomineerden voor de VVP Advies Award 2024

De jury van de VVP Advies Award 2024 heeft de namen bekend gemaakt van de meest klantgerichte advieskantoren van Nederland in de categorieën Particulier Advies,...

Migratie provinciale portefeuille Ansvar naar Turien & Co.

Migratie provinciale portefeuille Ansvar naar Turien & Co.

De provinciale portefeuille en producten van Ansvar worden begin volgend jaar overgevoerd naar Turien & Co.. Het label Ansvar en de producten blijven en zullen...

De meerwaarde van minder

De meerwaarde van minder

(Paul Burger, AnsvarIdéa/Ideële Verzekeringen, in Ken je vak! VVP 2-2024) Bo-rent, SnappCar, Greenwheels, Airbnb, Peerby (huren bij je buren), het...

Verduurzaming is noodzaak én nuttig

Verduurzaming is noodzaak én nuttig

(Uit VVP-special Duurzaam Advies 2024) “Verduurzamen is een noodzaak, maar ook nuttig”, zeggen Alexander en André Vugts van Vugts Verzekeringen...

CO2-reductie bij assurantiekantoren

CO2-reductie bij assurantiekantoren

(Partner in kennis INSVER in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Een belangrijk onderdeel van de klimaatplannen is een CO2-uitstootreductie in 2030 van 55 procent...

Duurzaamheid en betekenis

Duurzaamheid en betekenis

(Karin Kasdorp en Erik Friedeberg in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Het is een mooie term – duurzaamheid. Maar wat verstaan we er eigenlijk onder? Voor...