Verzwaarde stelplicht financieel dienstverleners

Christel van Bommel (portret)

(Christel van Bommel-Versluijs in Ken je vak! in VVP 3, 2023) Klanten hebben in 2001 een hypotheek afgesloten. Nu blijkt dat de bijbehorende levensverzekering niet aan de hypotheek is gekoppeld, waardoor klanten geen belastingvrije uitkering krijgen. Oeps…

De adviseur in dit voorbeeld (een bank) heeft het dossier inmiddels vernietigd. Er kan daardoor niet meer worden gereconstrueerd hoe destijds de advisering is verlopen. Of dat de adviseur de klanten actief heeft geïnformeerd over de wetswijziging en mogelijke gevolgen van het niet aanmerken van de verzekering als Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW). Hij had er niet vanuit mogen gaan dat, omdat er zoveel media-aandacht voor dit onderwerp was, de klant zelf actie zou ondernemen.

Een ander voorbeeld. Na een gesprek waarin de klant de wens heeft uitgesproken zijn hypotheek naar aanbieder X over te willen sluiten, is een opdracht van dienstverlening door klant en adviseur ondertekend. Probleem was dat de adviseur niet kon bemiddelen bij die specifieke partij. In plaats van dat hij de klant daarover informeerde, liet hij het op zijn beloop. Tot de klant navraag deed en te horen kreeg dat de adviseur niet kon bemiddelen bij aanbieder X. De klant had inmiddels zelf de hypotheek overgesloten, maar tegen een hogere rente dan hij bij aanbieder X zou hebben gekregen. De klant wil dat de adviseur het verschil in rente vergoedt. Ook in dit voorbeeld is het dossier, op verzoek van de klant, vernietigd.

Dossiers bewaren

Het probleem in deze voorbeelden is dat de adviseurs niet in staat zijn om zich goed te verweren tegen een claim van de klant. Het is op grond van de hoofdregel van bewijsrecht aan de klant om te bewijzen dat er een fout is gemaakt. Maar op een professionele dienstverlener rust een verzwaarde stelplicht. Als de adviseur stelt dat hij een bepaald advies heeft gegeven of de klant voor iets heeft gewaarschuwd, dan zal hij stukken moeten aanleveren waar dat uit blijkt. Daarom is het nodig dat een adviseur een goede klantadministratie voert en de dossiers bewaart inclusief bijbehorende stukken en andere gegevensdragers. Gedurende de looptijd van het geadviseerde product om, indien nodig, aan de klant uit te leggen waarom destijds bepaalde keuzes zijn gemaakt. Maar het is goed om dossiers ook daarna nog te bewaren. In elk geval gedurende de verjaringstermijn van mogelijke claims. Want in het kader van deze verzwaarde stelplicht moet een financieel dienst verlener zich voor zijn verweer kunnen baseren op voldoende gegevens, zoals de overeenkomst van opdracht of notities van een (advies)gesprek. Als een dossier vernietigd is, is er niets meer aan te tonen. Niet dat u wel of niet iets hebt gedaan maar, niet geheel onbelangrijk, ook niet wat daarover was afgesproken. En dan krijgt een klant vrijwel altijd gelijk.

‘Denk goed na voordat u een klantdossier vernietigt’

Vanuit uw civielrechtelijke zorgplicht is het belangrijk om op basis van stukken afspraken met een klant te kunnen reconstrueren, mocht een klant ooit een vraag hebben of een claim indienen. Op grond van de AVG mag u een dossier niet langer bewaren dan noodzakelijk. De mogelijkheid om een goed verweer te kunnen voeren tegen een mogelijke claim is zo’n belang. Dus denk dus goed na voordat u een klantdossier vernietigt. Ten behoeve van uw klant, maar zeker ook ten behoeve van uzelf.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Iedereen aflossingsblij?!

Iedereen aflossingsblij?!

(Christel van Bommel-Versluijs, compliance-deskundige, in Ken je vak! VVP 5-2023) Volgens de AFM zijn er nu veel minder mensen met een aflossingsvrije hypotheek...

Duurzaamheid in de praktijk

Duurzaamheid in de praktijk

(Adfiz in katern Ken je vak! in VVP 4, 2023) In 2022 heeft Adfiz samen met de HAN University of Applied Science onderzoek gedaan naar de potentie van duurzaam...

Geen tegenvordering

Geen tegenvordering

HYPOTHEKEN – Het kan verleidelijk zijn. De klant stelt de adviseur aan-sprakelijk en gaat naar Kifid, maar de adviseur heeft eigenlijk ook nog wel een appeltje...

Kampvuur als verbinding

Kampvuur als verbinding

(Jelle Bartels in Ken je vak! in VVP 3, 2023) Het kijken naar een kampvuur is ontspannend en meditatief. Het helpt om stress te verminderen en een gevoel van rust...

Het MVO-overleg

Het MVO-overleg

(Björn Jalving in Ken je vak! in VVP 3, 2023) Wat er voor mij in het afgelopen jaar het meest veranderd is op het gebied van duurzaamheid is de verankering...

Kameleons en draaideuren

Kameleons en draaideuren

(Annemieke Postema, RADI AOV, in Ken je vak! in VVP 3, 2023) Ondernemers zijn vaak net kameleons; ze passen zich aan veranderende omstandigheden aan. Maar hoe...

Maar dan gaat het toch nog heel snel mis…

Maar dan gaat het toch nog heel snel mis…

(Mieke Dadema in Ken je vak! in VVP 3, 2023) Ik heb nooit schade, dus ik lees nooit de voorwaarden van mijn eigen verzekeringen. Ik lees die alleen beroepsmatig...

Gelijke kansen

Gelijke kansen

(Adfiz in Ken je vak! in VVP 3, 2023) Voor werkgevers wordt het verplicht een werkwijze te hebben en toe te passen waarin ze aangeven hoe ze het wervings- en selectieproces...

Oprecht betrokken betekent…

Oprecht betrokken betekent…

(Sonja Stalfoort in Ken je vak! in VVP 3, 2023) Een hogere klant-én medewerkerstevredenheid… Hoe werkt dat precies? In de basis wil iedere medewerker...

Wat kunnen we leren van de AFM-boete voor Promovendum?

Wat kunnen we leren van de AFM-boete voor Promovendum?

(Door Paul Schuiling, consultant bij Charco & Dique) Verzekeringsvoorwaarden stiekem aanpassen, een forse verhoging van de verzekeringspremie bewust vaag communiceren...