ABN Amro betaalt 480 miljoen euro vanwege ernstige tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen

Witwassen via Pixabay

ABN Amro heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie van 480 miljoen euro geaccepteerd. Het OM verwijt de bank jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij haar activiteiten in Nederland. Dat gebeurde op een dusdanige wijze dat de bank ook schuldwitwassen wordt verweten. ABN Amro heeft volgens het OM met deze transactie verantwoording afgelegd voor het plegen van de door het OM geconstateerde strafbare feiten. Het strafrechtelijk onderzoek naar natuurlijke personen loopt nog. Inmiddels zijn door het OM drie natuurlijke personen aangemerkt als verdachte van het feitelijk leidinggeven aan het overtreden van de Wwft door ABN Amro. Het betreft leden van de voormalige Raad van Bestuur van ABN Amro (waaronder Gerrit Zalm).

De transactie bestaat uit een geldboete van 300 miljoen en een bedrag van 180 miljoen ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel.

Ernstig tekortgeschoten

Op basis van het strafrechtelijk onderzoek is het OM van oordeel dat ABN Amro ernstig tekortgeschoten is in de naleving van de Wwft. Zo is met betrekking tot elk van de vier Business Lines geconstateerd dat klantgegevens of documenten ontbraken dan wel dat de herkomst van gegevens in klantdossiers onduidelijk was.

Uit het strafrechtelijk onderzoek is tevens naar voren gekomen dat ABN Amro in verschillende Business Lines het cliëntenonderzoek niet naar behoren heeft uitgevoerd. Een belangrijk onderdeel van het cliëntenonderzoek is de risicobeoordeling en de daaruit voortvloeiende risicoclassificatie. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de bank aan een groot deel van haar klanten op onjuiste wijze een risicoclassificatie heeft toegekend. Zo is gebleken dat ABN Amro ten aanzien van circa 5,5 miljoen Mass Retail klanten de kernbepalingen van de Wwft niet heeft nageleefd. De klanten uit de Mass Retail groep werden namelijk op basis van een automatische controle van identiteitsgegevens - dus zonder adequate risicoanalyse - ingedeeld in de laagste risicocategorie “00 neutraal”.

Daarnaast is uit het strafrechtelijk onderzoek gebleken dat het verwachte gebruik van cash - dat een hoog integriteitsrisico met zich brengt - onvoldoende is meegenomen bij het vaststellen van het risicoprofiel en de risicoclassificatie van het grootste deel van de klanten van ABN Amro.

Het OM heeft verder vastgesteld dat ABN Amro onvoldoende voortdurende controle uitoefende op haar klanten. Het is van belang dat een bank periodiek beoordeelt of de klant nog voldoet aan het risicoprofiel en de -classificatie. Daarnaast zal een herbeoordeling moeten plaatsvinden als bijzondere ontwikkelingen of gebeurtenissen daartoe aanleiding geven.

ABN Amro is voorts tekortgeschoten in de afhandeling van de alerts die werden gegenereerd door haar transactiemonitoringsysteem. Dit betreft het onderzoeken en afhandelen van de alerts door analisten/afhandelaars en het onverwijld melden aan de FIU van ongebruikelijke transacties die daaruit blijken.

Tot slot waren er tekortkomingen in het 'exit-proces' van ABN Amro, waardoor het voor kon komen dat de bank niet of niet tijdig klantrelaties met klanten met een “onacceptabele” risicoclassificatie beëindigde of dat klanten waarvan afscheid was genomen desondanks weer klant konden worden.

Reactie toevoegen

 
Meer over
ABN Amro verwijst niet naar Kifid, maar schendt zorgplicht niet

ABN Amro verwijst niet naar Kifid, maar schendt zorgplicht niet

(Kifid-uitspraak GC 2022-1007) ABN Amro heeft verzuimd een ontevreden klant te verwijzen naar Kifid (of de burgerlijke rechter), maar is daarmee niet tekortgeschoten...

Tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit UBO-register

Tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit UBO-register

Minister Kaag heeft de Kamer van Koophandel gevraagd vanaf heden tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register meer te verzorgen. De plicht voor juridische...

Praktijktips Actief Klantbeheer

Praktijktips Actief Klantbeheer

(Praktijktips Actief Klantbeheer in VVP Special Actief Klantbeheer, oktober 2022) Financiële professionals helpen bij het informeren, initiëren, implementeren...

Aan de slag met klantsignalen

Aan de slag met klantsignalen

(Partner in Kennis ABN AMRO in VVP Special Actief Klantbeheer, oktober 2022) Nieuwe hypotheekklanten krijgen vaak de meeste aandacht, maar ook na het passeren...

Machine learning mag bij vaststellen doel en aard zakelijke relatie

Machine learning mag bij vaststellen doel en aard zakelijke relatie

Machine learning mag woren gebruikt om binnen het ‘regular user profile’ doel en beoogde aard van de zakelijke relatie vast te stellen. Aldus het College...

FNV vindt bod ABN Amro ver beneden de maat

FNV vindt bod ABN Amro ver beneden de maat

FNV noemt het bod van ABN Amro voor een loonsverhoging van 3,25 procent per jaar en een eenmalig bedrag van 2.000 euro bruto een schoffering voor de medewerkers. Vorige...

Klant heeft nog veel meer te bieden

Klant heeft nog veel meer te bieden

(Rondetafelgesprek VVP Special Actief Klantbeheer, oktober 2022) De waan van de dag drukt actief klantbeheer wel eens naar de achtergrond. Zeker als klanten in...

FNV Finance: actiebereidheid medewerkers ABN Amro enorm

FNV Finance: actiebereidheid medewerkers ABN Amro enorm

Volgens FNV Finance is de actiebereidheid onder medewerkers van ABN Amro groot. Dit omdat het eindbod van de bank voor 5 procent extra loon over twee jaar "volstrekt...

ABN Amro bericht klanten over betere compensatieregeling

ABN Amro bericht klanten over betere compensatieregeling

ABN Amro heeft klanten brieven gestuurd over de aanpassing van de compensatieregeling doorlopende kredieten met variabele rente. ABN Amro schrijft: "Klanten die...

Aanpak van witwassen moet gerichter

Aanpak van witwassen moet gerichter

Een meer risicogebaseerde benadering, aldus DNB in de studie ‘Van herstel naar balans’, moet de inspanningen om de financiële sector vrij te houden...