Actieve provisietransparantie: minister veegt vloer aan met tegengeluiden

Wopke Hoekstra nieuw

Minister Hoekstra veegt de vloer aan met de argumenten tegen zijn insteek bij actieve provisietransparantie (exacte nominale bedragen vooraf). Dit in zijn antwoord dinsdag op de Kamervragen van Alexander Hammelburg (D66).

De minister: “Ik acht het voorstel uitvoerbaar, ondanks dat het noemen van exacte nominale bedragen ook enkele uitdagingen kent, zoals ook kan worden opgemaakt uit de onderliggende stukken bij het advies van de AFM.”

Hoekstra verder: “Ik ben van mening dat het Wijzigingsbesluit wel in lijn is met de IDD (Insurance Distribution Directive, red.). Verder beoordeel ik het Wijzigingsbesluit als proportioneel.

“Ik vind de informatie ook essentieel voor de keuze van het distributiekanaal en aanschaf van het product. Uit de genoemde stukken blijkt dat sommige belanghebbende partijen daar een andere mening over hebben. Op verzoek van uw Kamer heb ik juist over dit punt met de AFM en de Consumentenbond verder gepraat. Zij denken niet dat in het voorstel sprake is van een informatieoverschot voor de consument. Ik laat het bovendien aan de adviseur en/of bemiddelaar om te bepalen wat de beste vorm van informeren is. Dit kan zowel via een mondelinge als een schriftelijke mededeling.

“Zoals ik u eerder schreef (7 juni 2021), zijn er bij tussenpersonen zorgen dat het actief transparant maken van het provisiebedrag leidt tot het beeld dat tussenpersonen duurder zijn dan directe aanbieders, waardoor er een marktverschuiving optreedt. Daarnaast is er ook een zorg dat wanneer
consumenten wel naar een tussenpersoon gaan, deze alsnog voor het directe kanaal kiezen op het moment dat de consument de mededeling over het provisiebedrag ontvangt. Juist daarom vind ik het belangrijk dat de consument tijdig en goed over zowel de provisie als over de dienstverlening wordt geïnformeerd. Daarbij is het aan de tussenpersoon om de meerwaarde van zijn dienstverlening, ook na afsluiting van de verzekering, bij de consument goed over het voetlicht te brengen. Tegelijkertijd moet een directe aanbieder ook transparant zijn over de kenmerken van zijn of haar dienstverlening en moet dus ook inzicht bieden in zijn ‘self service’ model. In dat model bij de directe aanbieder is er geen aanvullende ondersteuning na het afsluiten van het product, bijvoorbeeld bij het afhandelen van een schade.

“In het Wijzigingsbesluit heb ik een evaluatiebepaling opgenomen. Binnen drie jaar na inwerkingtreding van het Wijzigingsbesluit zal ik aan de Kamer een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de regels met betrekking tot actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen sturen, waarbij expliciet ook gekeken wordt naar het gelijke speelveld.”

AFM

Hoekstra vindt niet dat de AFM vooringenomen is geweest (want voorstander van nominale bedragen in plaats van gemiddelden, zoals oorspronkelijk door de minister genoemd) in de gesprekken met belanghebbenden als Adfiz en OvFD.

Hoekstra: “De AFM heeft gesproken met diverse betrokken partijen. Ik begrijp van de AFM dat de marktpartijen tijdens die gesprekken allereerst verschillende argumenten hebben
aangedragen waarom het Wijzigingsbesluit onwenselijk en/of lastig zou zijn. Daarnaast hebben de marktpartijen ook enkele argumenten aangedragen die zagen op de (niet) uitvoerbaarheid van het Wijzigingsbesluit. Om tegemoet te komen aan de genoemde bezwaren over uitvoerbaarheid, heeft de AFM drie aanbevelingen aan mij gedaan. Ik heb deze alle drie overgenomen zoals ik u heb gemeld in mijn brief van 25 november jl. Op basis van deze gesprekken, en op basis van haar eigen kennis en inzichten, heeft de AFM uiteindelijk geconcludeerd dat het Wijzigingsbesluit met inachtneming van haar aanbevelingen zoals dat nu bij u voorligt uitvoerbaar is.”

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Kees Bergman - Kees Bergman Verz. Hyp Pens. 16 december 2021

Over schijntransparantie provisie. Hoe wordt een perfect functionerend systeem door de minister cs vakkundig om zeep geholpen, Ik had mij voorgenomen om niet meer te reageren op enige ontwikkeling in de verzekeringsbranche. Ik doe het toch nog een keer en zal proberen het kort te houden, wat mij meestal niet lukt zoals u weet. Ik speel niet op de man, nooit gedaan zoals u ook weet. Ik vraag mij wel af waarom het onmogelijke gedrocht, genaamd schijntransparantie provisie door sommige verdedigd wordt met een voorbeeld over een zielige man met een auto van € 250.000,-- die elke week zijn mooie bolide staat te poetsen en nooit schade heeft. Als goed verdienende man moet deze zielepoot ook nog eens een dure premie betalen. Laten wij er nu eens vanuit gaan, dat deze man ook nog een huis van € 3.000.000,-- een inboedel van € 500.000.,-- en een dure doorlopende reisverzekering en een bootje van € 250.000,-- AVP van € 2.500.000,-- heeft enz.enz. enz. Dan betaalt deze persoon misschien € 10.000,-- a € 15.000,-- per jaar. Dan is de vergoeding ( doorlopende provisie) die wij als intermediair daarop hebben misschien € 500 a € 800,-- teveel. Alhoewel je heel veel en meer dan dat moeite moet doen om zo'n persoon goed te verzekeren en verzekerd te houden en te begeleiden in de huidige markt. Meer moeite dan voor een gewone all in pakketpolis . Waarvan heel veel verzekeringsdirecteuren denken en vinden dat dit een simpel product is. Dit product is helemaal niet zo simpel, omdat daar nog steeds in- en uitsluitingen gelden, die je met de klant goed moet bespreken. Terugkomend op die zielige man, die als voorbeeld genomen wordt. Misschien zal deze sloeber een paar jaar € 650,-- teveel betalen. NOU EN?!!! Wanneer er een schade is, dan ondersteun je als tussenpersoon deze man en dan stuur je daarvoor geen extra rekeningen, want dat zit in de vergoeding. Dan merkt die zielepoot, dat hij meer dan goed verzekerd is en meer dan goed geholpen wordt en dan krijg je als tussenpersoon elk jaar met kerst zolang deze man leeft een mooie doos met wijn. Want deze klant is dankbaar dat hij zo goed verzekerd geweest is en op het juiste moment goed geholpen wordt en werd. Hij blijft dan ook nog heel graag de "teveel" betaalde vergoeding betalen. Waar het in deze provisietransparantie om draait is dat er door deze schijntransparantie een ongelijk speelveld ontstaat, die helemaal door de verbondsbobo's omarmd wordt. De verbondsbob's denken dat zij hierdoor eindelijk na 30 a 40 jaar de definitieve knock out aan het intermediair uitgedeeld hebben. Dit draait dus helemaal niet in dit geval om ongeorganiseerd intermediair. ADFIZ/ CFD enz. hebben goed samengewerkt en goed hun standpunt verdedigd. Nee er is bij minister Wopke Hoekstra cs iemand of meerdere iemanden geweest die hem ervan overtuigd heeft, dat dit het laatste grote onrecht in de verzekeringsbranche was. Het is eeuwig zonde, dat dit systeem van doorlopende vergoeding ( doorlopende provisie) op een zo vakkundige manier gedeeltelijk om zeep geholpen wordt. Wij als intermediair overleven dit wel weer en ik ben er niet bang voor. Het is alleen niet nodig en het nu voorgestelde systeem slaat zoals de meeste vaklui bij de maatschappijen en de minister cs weten als een tang op een varken. Wanneer wij als intermediair transparant moeten zijn, dan moet onze hele bedrijfskolom transparant zijn en dat tot op de laatste draad. Dus als voorbeeld van transparantie : waar zijn de meeste schades, waar gaat de meeste reclame naartoe ,welke directeur en personeelslid werkt voor de directe tak van de verzekeraar en welke niet. Hoe is in sommige gevallen verschil in premie te verklaren tussen polissen via intermediair en directe verzekeraar, waarbij door directe verzekeraars geld toe betaald wordt om bijvoorbeeld een directe autoverzekering voor de genoemde sloeber met die bolide van € 250.000,-- te verzekeren. Kortom er zijn nog veel meer zaken aan te halen. Ik heb hier door de jaren heen veel tegen geprotesteerd . Zoals de lezers van VVP en AM web weten. Klanten vragen niet om deze schijntransparantie. Sterker , zij zijn er tegen. Het is een hoop extra werk en roept in sommige gevallen onbegrip op. Met doorslaande transparantie gaat op veel plaatsen de wereld ten onder. Waar transparantie moet zijn is deze niet, en waar niet wordt deze geactiveerd. Dit geldt in één adem ook voor PRIVACY, ook nog zo'n lekker dingetje. Terugkomend op transparantie om maar een klein voorbeeld te noemen. AOV had bijvoorbeeld met doorlopende provisie van 7 a 12 % en max van € 500.-- a € 700,-- een perfect systeem geweest, maar nee hoor moest zonodig anders , met allerlei formulieren en contracten naar de bliksem geholpen worden. Het gaat iedereen goed!! Houdt u gezond. Heb een mooie kerst en oud en nieuw met uw geliefden. Denk niet teveel aan deze zooi. wij kunnen dit écht wel aan, want de klanten weten waarvoor wij staan!! Heb een heel goed 2022 en daarna . Dit gun ik ook de Hoekstra's cs, ( hopelijk ook een aangename kerst en oud en nieuw zonder teveel crisisoverleg) de verzekeringsbobo's , de goed en verkeerd in dit dossier zittende AFM bestuurders en de consumentenorganisaties en hun bobo's waarvan sommige met dubbele petten en noem maar op wie hier nog meer voor dit verkeerde schijntransparantiesysteem gekozen hebben. Er zijn nog hoopvolle geluiden uit de kamer, die misschien deze reactie ook nog lezen. Er zijn naar ik begrepen heb ook nog weldenkende ambtenaren, die de minister gewaarschuwd hebben, dat hij de verkeerde afslag nam. Kortom allen goede en fijne dagen, met heel veel respect voor elkaar en een gezond 2022 en daarna, Kees Bergman , Valkenburg(ZH) tel. 071-4078900

Peter Dirks - Midden Brabant Advies 15 december 2021

Waarom bemoeit deze demissionaire minister zich nog langer met het vergoedingendossier van de onafhankelijk adviseur? Niemand schiet hier iets mee op. Het treft ook geen enkel doel.

Mark Boom - MBA 15 december 2021

De Assurantieman. Op een lijst van dienstverleners, tijdens provisieonderhandelingen al eerder zakelijk vermoord, staat een naam waarvan ik nog nooit had gehoord, dus keek ik vol verwondering welke naam er nou kwam: Jan Jansen, Assurantieman. Met een lach, een witte bloes en een volle kennisdoos en een advies dat-ie zorgvuldig koos, scharrelde hij de kost bij elkaar zo goed als ie dat nu nog steeds kan Janssen, de assurantieman. Toen verzonnen de vrienden Hoekstra en AFM de nodige keiharde kost dat Nederland nodig moest worden verlost van een nationale plaag en gemene satan. Ze bedoelden natuurlijk die assurantieman. Die al zo dikwijls een examen haalde en het ver had geschopt, kon zichzelf niet verstoppen, toen er hard werd geklopt. Een zoveelste transparantievoorstel dat helemaal niet kan! voor Jan Jansen, de Assurantieman. In z'n kantoor heeft hij misschien zijn aardigste advies en trucs nog wel eens gratis laten zien Met een lach, een witte bloes en een volle kennisdoos, Jan Janssen, de assurantieman; die zijn dood niet verkoos. En altijd als ik die regelstapelende graaiers en schreeuwers zie met een alternatief voor de transparantie, denk ik: jouw paradijs, hoeveel ruimte is er dan voor Jan Janssen, de assurantieman? Voor Jan jansen, kwam niet opdagen, de arme schlemiel, hij ruste in vrede, God hebbe zijn ziel.

Leen Leeflang - Leeflang Assuranien 15 december 2021

Bij de invoering provisieverbod 01-01-2013 is een uitzondering opgenomen voor provisie op schadeverzekeringen. Inmiddels zijn we zover dat men ook aan de poten van deze stoel begint te zagen. Je zou hierbij de vraag kunnen stellen of dit wellicht voorsorteren is op een volledig provisieverbod voor het intermediair ?

Erik Notenboom - ARB 15 december 2021

Ik begin de voordelen van de directe schade afhandeling ook steeds meer te begrijpen.... Ook waarom deze zakelijk nog niet van toepassing is, om deze eerst goed uit te kristalliseren op particulier. DIRECTE SCHADEAFHANDELING "Waarom overgaan op Directe Schadeafhandeling? Bij bijna alle schade meldt de klant zich bij zijn eigen, vertrouwde verzekeraar."

Ron Wesselink - IMF 15 december 2021

Sinds de invoering van Wft is de overheid bezig de zelfstandige tussenpersoon de nek om te draaien. Dit lijkt mij het slotaccoord …..

Berend Tooms - Tooms Beheer 15 december 2021

Tussenpersoon? Daar gaat het al fout. Inderdaad meneer Hoekstra….. een tussenpersoon voegt vaak (alleen/vooral) kosten toe aan een keten, neem Raiola (voetballershandelaar). Een adviseur voegt waarde toe. Weet Hoekstra veel? Hoe dan ook, onzinnige wetgeving om een probleem op te lossen dat niet bestaat. Geneuzel tot 6 cijfers achter de komma en marktverstorend. Ben benieuwd of de kamer echt het volk vertegenwoordigt of daar als (ook geen flauw idee) meestemvee zit.

“Fijnmazige gemiddelden belachelijk”

“Fijnmazige gemiddelden belachelijk”

De Consumentenbond noemt de weg die minister Kaag bewandelt bij actieve provisietransparantie belachelijk. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: “Het...

Kaag verwacht actieve inzet branche bij uitwerking provisietransparantie

Kaag verwacht actieve inzet branche bij uitwerking provisietransparantie

Minister Kaag rekent er op dat de brancheorganisaties actief meehelpen haar aanpak bij actieve provisietransparantie – fijnmazige gemiddelden van diverse typen...

Adfiz: minister luistert naar zorgen over onuitvoerbaarheid transparantieregels

Adfiz: minister luistert naar zorgen over onuitvoerbaarheid transparantieregels

Met haar keuze voor fijnmazige gemiddelden, geeft minister Kaag volgens Adfiz “de zorgen over onuitvoerbaarheid serieus te nemen. Het is nu belangrijk de optie...

OvFD: fijnmazige gemiddelden mooi compromis

OvFD: fijnmazige gemiddelden mooi compromis

De OvFD is “blij dat de minister exact nominale transparantie heeft losgelaten voor een systeem van een fijnmazig gemiddelde. We gaan nog in gesprek over de...

Exacte nominale provisiebedragen van de baan

Exacte nominale provisiebedragen van de baan

Minister Kaag kiest de middenweg bij actieve provisietransparantie bij particuliere schadeverzekeringen. Er wordt overgegaan op fijnmazige gemiddelden van diverse...

CFD: “Actieve transparantie dient niet het klantbelang”

CFD: “Actieve transparantie dient niet het klantbelang”

In een open brief roept CFD de Tweede Kamer op niet te morrelen aan de huidige regeling van passieve provisietransparantie. CFD: “Voor veel consumenten zijn...

Commissiedebat provisietransparantie geannuleerd

Commissiedebat provisietransparantie geannuleerd

Het debat tussen minister en Kamer dat donderdagmiddag zou plaatsvinden over onder meer de vormgeving van actieve provisietransparantie bij particuliere schadeverzekeringen...

Actieve provisietransparantie niet genoemd in introductiedossier Kaag

Actieve provisietransparantie niet genoemd in introductiedossier Kaag

Het introductiedossier voor de nieuwe minister van Financiën, Sigrid Kaag, vermeldt nergens actieve provisietransparantie. Dit terwijl andere belangrijke thema’s...

Drost: "Vertrouwen in eigen kracht bij intermediairorganisaties ver te zoeken"

Drost: "Vertrouwen in eigen kracht bij intermediairorganisaties ver te zoeken"

"Afgaande op de berichten in de vakmedia houdt het onderwerp ‘actieve provisietransparantie’ de gemoederen binnen de financiële dienstverlening...

Tanden zetten in thema’s klimaat, cyber en letselschade

Tanden zetten in thema’s klimaat, cyber en letselschade

In een Tour d’Horizon met Verbondsdirecteur Richard Weurding bespreekt VVP in VVP 6 de belangrijkste uitdagingen voor de financiële sector. Wat er nu...