Adviseur had geen schadevergoeding toegezegd

Vaatwasser via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0505) De consument heeft waterschade aan de keukenvloer en het keukenblad als gevolg van een lekkende vaatwasser. De consument heeft deze schade gemeld bij de tussenpersoon. De verzekeraar heeft de schade afgewezen. De consument eist nu van de tussenpersoon vergoeding van de schade, omdat hem de toezegging is gedaan door de tussenpersoon dat de schade vergoed zou worden. De Geschillencommissie oordeelt dat er weliswaar geen telefoonnotities zijn – en dat risico komt voor rekening van de tussenpersoon – maar dat uit het e-mailverkeer tussen de consument en de tussenpersoon voldoende blijkt dat er geen toezeggingen zijn gedaan door de tussenpersoon over het al dan niet vergoeden van de schade. De commissie wijst de vordering van de consument af.

De commissie: “De tussenpersoon is voortvarend te werk gegaan om alsnog de schade van de consument vergoed te krijgen. Zo heeft de tussenpersoon de consument tijdig geïnformeerd toen de verzekeraar om meer informatie vroeg en heeft de tussenpersoon na de afwijzing nog geprobeerd de schade opnieuw te laten beoordelen

“De commissie merkt echter wel op dat na de e-mail van 16 november 2021 de communicatie met de consument stagneerde. De consument heeft toen geklaagd over de gang van zaken en heeft soms lang moeten wachten op een antwoord en meerdere keren uit zichzelf contact op moeten nemen. De commissie kan zich voorstellen dat dit het vertrouwen van de consument heeft geschaad. Hieruit volgt echter niet dat de consument ook schade heeft geleden door het handelen van de tussenpersoon.”

De consument vorderde vergoeding van de schade van 4.500 euro.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Albert van der Poll - Van der Poll Financiële Diensten 30 juni 2022

Ik lees nu in mijn lijfblad VVP dat Kifid als tip heeft het door de consument laten ondertekenen van gespreksverslagen en telefoonnotities. Ja, leeft vooral vanuit een diep wantrouwen, alles vastleggen, verantwoorden en juridiseren. Dat heeft onze samenleving de laatste twintig jaar veel gebracht. Die gespreksverslagen maak ik achteraf en mail ik met verzoek om leesbevestiging en commentaar. Die leesbevestiging krijg ik bijna nooit, en de vragen gaan dan vaak via een telefoontje. Dan moet je daar dus ook weer een verslag van maken en voor akkoord aan de relatie mailen. En dan kun je nog met het verwijt komen te zitten dat een consument na afwijzing van de schade meerdere keren uit zichzelf contact op moest nemen. Ik heb ook wel eens een afwijzing, die ik dan duidelijk communiceer, dat is voor sommige consumenten niet genoeg, die bellen met een vraag om uitleg, en daarna nog een keer dat die schade "overal" gewoon wordt betaald. Volgens mij heb ik dom geluk met mijn voor normale rede vatbare klanten, anders zat ik bijna wekelijks met een klacht.

Paul Schoo - Platter-Schoo FD 28 juni 2022

Kifid snapt er weer eens niks van. Als je weet hoe vaak je gebeld wordt, dan ben je alleen maar bezig met de telefoon notities. En naar wat ik begrijp dat je dan vooral noteert wat je niet gezegd zou hebben.

Berend Tooms - Tooms Beheer 28 juni 2022

Doet de adviseur bijna alles goed, struikelt ie bijna over het feit dat ie telefoonnotities mist. Dat loopt ook wel eens anders af. Zelfs een frauderende klant krijgt dan “gelijk”. Hoeveel maakt een adviseur er (niet)?

Eis tot vernietiging bindend Kifid-advies afgewezen door rechtbank

Eis tot vernietiging bindend Kifid-advies afgewezen door rechtbank

(Rechtspraak) De Rechtbank Amsterdam heeft een eis tot vernietiging van een bindend Kifid-advies afgewezen. De rechtbank: “Een bindend advies kan worden vernietigd...

Claim na diefstal quad ten onrechte afgewezen

Claim na diefstal quad ten onrechte afgewezen

(Kifid-uitspraak GC 2022-0652) Naar het oordeel van de Geschillencommissie heeft de consument voldoende aannemelijk gemaakt dat de quad op slot stond met een goedgekeurd...

Huren studentenverblijf valt niet onder begrip ‘boeken’

Huren studentenverblijf valt niet onder begrip ‘boeken’

(Kifid-uitspraak GC 2022-0655) Partijen verschillen van mening of de geclaimde diefstalschade door de consument onder de dekking van de reisverzekering valt. Naar...

BKR-registratie blijft staan ondanks schone lei

BKR-registratie blijft staan ondanks schone lei

(Kifid-uitspraak GC 2022-0657) De consument is van mening dat zijn belang bij het kopen van een huis zwaarder weegt dan het belang van de bank bij handhaving van...

Gaslek niet per se plotselinge gebeurtenis

Gaslek niet per se plotselinge gebeurtenis

(Kifid-uitspraak GC 2022-0644) Lekkage aan de gasleiding. De Geschillencommissie is van oordeel dat de consument geen recht heeft op vergoeding van de door hem gemaakte...

Uitspraak Kifid cool voor klant

Uitspraak Kifid cool voor klant

(Kifid-uitspraak GC 2022-0645) De consument maakt bezwaar tegen de bij zijn aflopend krediet geplaatste achterstandsmelding in het CKI. Hij stelt dat hij door deze...

Wegvallen begeleiding geen geldige annuleringsreden

Wegvallen begeleiding geen geldige annuleringsreden

(Kifid-uitspraak GC 2022-0637) De consument heeft een beroep gedaan op zijn verzekering, omdat hij zijn wintersportvakantie heeft moeten annuleren. Als reden voor...

Geen AVP-dekking bij schade toegebracht door verzekerden onderling in spelsituatie

Geen AVP-dekking bij schade toegebracht door verzekerden onderling in spelsituatie

(Kifid-uitspraak GC 2022-0638) De jongste zoon van de consument is aan het springen op de trampoline in de tuin. Op enig moment springt de oudste zoon van de consument...

Psychose niet aangetoond, registratie gerechtvaardigd

Psychose niet aangetoond, registratie gerechtvaardigd

(Kifid-uitspraak GC 2022-0635) De Geschillencommissie oordeelt dat de consument onvoldoende heeft onderbouwd dat hij ten tijde van het ongeval en de schademelding...

Kifid laat ING buitenlandhypotheek toch verlengen

Kifid laat ING buitenlandhypotheek toch verlengen

(Kifid-uitspraak GC 2022-0621) De consumenten hebben in 2005 een aflossingsvrije hypothecaire geldlening van de bank (ING) gekregen voor de financiering van een...