Adviseur had geen schadevergoeding toegezegd

Vaatwasser via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0505) De consument heeft waterschade aan de keukenvloer en het keukenblad als gevolg van een lekkende vaatwasser. De consument heeft deze schade gemeld bij de tussenpersoon. De verzekeraar heeft de schade afgewezen. De consument eist nu van de tussenpersoon vergoeding van de schade, omdat hem de toezegging is gedaan door de tussenpersoon dat de schade vergoed zou worden. De Geschillencommissie oordeelt dat er weliswaar geen telefoonnotities zijn – en dat risico komt voor rekening van de tussenpersoon – maar dat uit het e-mailverkeer tussen de consument en de tussenpersoon voldoende blijkt dat er geen toezeggingen zijn gedaan door de tussenpersoon over het al dan niet vergoeden van de schade. De commissie wijst de vordering van de consument af.

De commissie: “De tussenpersoon is voortvarend te werk gegaan om alsnog de schade van de consument vergoed te krijgen. Zo heeft de tussenpersoon de consument tijdig geïnformeerd toen de verzekeraar om meer informatie vroeg en heeft de tussenpersoon na de afwijzing nog geprobeerd de schade opnieuw te laten beoordelen

“De commissie merkt echter wel op dat na de e-mail van 16 november 2021 de communicatie met de consument stagneerde. De consument heeft toen geklaagd over de gang van zaken en heeft soms lang moeten wachten op een antwoord en meerdere keren uit zichzelf contact op moeten nemen. De commissie kan zich voorstellen dat dit het vertrouwen van de consument heeft geschaad. Hieruit volgt echter niet dat de consument ook schade heeft geleden door het handelen van de tussenpersoon.”

De consument vorderde vergoeding van de schade van 4.500 euro.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Albert van der Poll - Van der Poll Financiële Diensten 30 juni 2022

Ik lees nu in mijn lijfblad VVP dat Kifid als tip heeft het door de consument laten ondertekenen van gespreksverslagen en telefoonnotities. Ja, leeft vooral vanuit een diep wantrouwen, alles vastleggen, verantwoorden en juridiseren. Dat heeft onze samenleving de laatste twintig jaar veel gebracht. Die gespreksverslagen maak ik achteraf en mail ik met verzoek om leesbevestiging en commentaar. Die leesbevestiging krijg ik bijna nooit, en de vragen gaan dan vaak via een telefoontje. Dan moet je daar dus ook weer een verslag van maken en voor akkoord aan de relatie mailen. En dan kun je nog met het verwijt komen te zitten dat een consument na afwijzing van de schade meerdere keren uit zichzelf contact op moest nemen. Ik heb ook wel eens een afwijzing, die ik dan duidelijk communiceer, dat is voor sommige consumenten niet genoeg, die bellen met een vraag om uitleg, en daarna nog een keer dat die schade "overal" gewoon wordt betaald. Volgens mij heb ik dom geluk met mijn voor normale rede vatbare klanten, anders zat ik bijna wekelijks met een klacht.

Paul Schoo - Platter-Schoo FD 28 juni 2022

Kifid snapt er weer eens niks van. Als je weet hoe vaak je gebeld wordt, dan ben je alleen maar bezig met de telefoon notities. En naar wat ik begrijp dat je dan vooral noteert wat je niet gezegd zou hebben.

Berend Tooms - Tooms Beheer 28 juni 2022

Doet de adviseur bijna alles goed, struikelt ie bijna over het feit dat ie telefoonnotities mist. Dat loopt ook wel eens anders af. Zelfs een frauderende klant krijgt dan “gelijk”. Hoeveel maakt een adviseur er (niet)?

Te laat geklaagd over volgens Kifid zeer ongebruikelijk advies

Te laat geklaagd over volgens Kifid zeer ongebruikelijk advies

(Kifid-uitspraak GC 2022-1001) De Geschillencommissie heeft begrip voor de teleurstelling van de consument, omdat het advies om voor een dertienjarige twee gemengde...

In storm tegen paal rijden geen schade die is te voorzien

In storm tegen paal rijden geen schade die is te voorzien

(Kifid-uitspraak GC 2022-0989) De consument is door een storm met haar motor van de weg afgeraakt en tegen een paal gereden. De gevolmachtigde heeft de schade niet...

Dekkingstoezegging adviseur kost gevolmachtigde 27 mille

Dekkingstoezegging adviseur kost gevolmachtigde 27 mille

(Kifid-uitspraak GC 2022-0992) Door een storm is er onder andere schade ontstaan aan de tuin van de consument. De gevolmachtigde heeft vergoeding van de schade aan...

Vissen toch verzekerd

Vissen toch verzekerd

(Kifid-uitspraak GC 2022-0982) De kostbare vissen van de consument zijn overleden doordat de waterpompen door een blikseminslag zijn uitgevallen. De consument heeft...

Hypotheekofferte was klip en klaar

Hypotheekofferte was klip en klaar

(Kifid-uitspraak GC 2022-0979) SNS heeft de consument in het verleden een hypothecaire geldlening verstrekt. Daarbij waren partijen een vergoedingsvrije ruimte van...

Adviseur mag leennormen niet blind volgen

Adviseur mag leennormen niet blind volgen

Adviseurs hebben, aldus Bureau DFO, een zelfstandige verplichting om te komen tot een advies of een bepaalde financiering voor hun cliënt verantwoord is. Bureau...

Adviseur beëindigt zelf opdracht, geen honorarium

Adviseur beëindigt zelf opdracht, geen honorarium

(Kifid-uitspraak GC 2022-0972) De consumenten hebben zich tot de adviseur gewend voor advies en bemiddeling inzake de financiering van de door hen aangekochte woning....

Adviseur hoeft niet vooruit te lopen op nog niet bekende vraag

Adviseur hoeft niet vooruit te lopen op nog niet bekende vraag

(Kifid-uitspraak GC 2022-0966) De consument vindt dat de adviseur zijn zorgplicht heeft geschonden door haar bij het afsluiten van de verzekering en daarna niet...

Blauw oog voor Aegon bij Kifid

Blauw oog voor Aegon bij Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2022-0941) De consument vordert uitkering onder de verzekering van door haar gemaakte kosten voor een oogoperatie van haar hond. De Geschillencommissie...

Klagen acht jaar na wijziging beroepsklasse is te laat

Klagen acht jaar na wijziging beroepsklasse is te laat

(Kifid-uitspraak GC 2022-0928) De consument stelt dat de adviseur hem onjuist heeft geïnformeerd over de wijziging van de beroepsklasse op zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering....