Adviseur heeft geen resultaatsverplichting

Document via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2024-0240) De financieringsaanvraag van de consumenten is door de geldverstrekker afgewezen omdat het onderpand niet paste binnen de acceptatievoorwaarden. De consumenten hebben zich over de hypotheekadviseur beklaagd en gesteld dat de adviseur is tekortgeschoten in de uitvoering van zijn dienstverlening door hen niet tijdig te wijzen op de onverenigbaarheid van hun aanvraag met de acceptatievoorwaarden van de geldverstrekker. Zij stellen door het handelen van de adviseur schade te hebben geleden en vorderen een vergoeding hiervoor. De Geschillencommissie heeft de stellingen van de consumenten niet gevolgd en de vordering is afgewezen.

De commissie "volgt het betoog van de adviseur en oordeelt dat hij gelet op de bewoordingen van de acceptatievoorwaarden in samenhang met zijn kennis van, en ervaring met, deze geldverstrekker niet verwijtbaar heeft gehandeld. De omstandigheid dat de aanvraag is afgewezen is gelegen in de wijze waarop a.s.r. uitvoering heeft gegeven aan haar acceptatiebeleid. Hierbij is ook van belang dat er sprake is van een inspanningsverplichting voor de adviseur en niet van een resultaatsverplichting. Dit klachtonderdeel is niet gegrond.

"Dat geldt ook voor de klachtonderdelen van de consumenten met betrekking tot het niet voortvarend handelen ten tijde van het traject door de adviseur, en het zich onvoldoende hebben ingespannen om a.s.r. te overtuigen om de aanvraag te accepteren. De adviseur heeft de stelling van de consumenten ten aanzien van deze klachtonderdelen gemotiveerd betwist. Het is dan aan de consumenten om de juistheid van hun stellingen aan te tonen. Zij zijn er niet in geslaagd om dat te doen."

Niet buitensporig

De adviseur stelde geen verwijtbare vertraging te hebben laten ontstaan tijdens het traject. In totaal heeft het aanvraagtraject bij a.s.r. 6,5 week geduurd. Dat is niet buitensporig lang. Bovendien waren de voor de aanvraag benodigde stukken pas eind maart 2022 compleet, hetgeen voor rekening en risico komt van de consumenten.

De consumenten vorderden 31.860 euro. Dit bedrag ziet op gemist rentevoordeel doordat de consumenten een financiering met een hogere rente hebben moeten afsluiten, en het ziet voor een bedrag
van 9.000 euro op gemist voordeel doordat ze geen gebruik hebben kunnen maken van de verduurzamingshypotheek van a.s.r...

Reactie toevoegen

 
Diefstal uit auto in gemeenschappelijke ruimte niet zonder meer gedekt op inboedelpolis

Diefstal uit auto in gemeenschappelijke ruimte niet zonder meer gedekt op inboedelpolis

(Kifid-uitspraak GC 2024-0419) De consument heeft een beroep gedaan op haar inboedelverzekering nadat in haar auto is ingebroken terwijl de auto in een inpandige...

Zoals het klokje thuis tikt...

Zoals het klokje thuis tikt...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0410) De consument vordert vergoeding van schade door diefstal met gewelddadige beroving van zijn Rolex-horloge. Hij is van mening dat de...

Meningsverschil over kleurverschil

Meningsverschil over kleurverschil

(Kifid-uitspraak GC 2024-0395) De Geschillencommissie is van oordeel dat weghalen van kleurverschillen die ontstaan zijn door de reparatie op basis van de voorwaarden...

Adviseur struikelt over paard

Adviseur struikelt over paard

(Kifid-uitspraak GC 2024-0400) De consument heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat als de bemiddelaar haar vragen wel had beantwoord, zij op basis van die informatie...

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

(Kifid-uitspraak GC 2024-0392) Volgens de consumenten heeft de adviseur zijn zorgplicht geschonden omdat hij aan hen een onjuist hypotheekadvies heeft gegeven en...

Adviseur zegde wijselijk niet toe de allerbeste polis te adviseren

Adviseur zegde wijselijk niet toe de allerbeste polis te adviseren

(Rechtspraak) De afgesloten verzekering moet in dit geval volgens de Rechtbank Gelderland als passend worden aangemerkt. De tussenpersoon heeft dus geen fout gemaakt...

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0388) De consumenten hebben een geschil met de uitvoerder van hun rechtsbijstandverzekering en in dat kader hebben zij hun tussenpersoon...

Claim van half miljoen tegen adviseur wegens schending zorgplicht

Claim van half miljoen tegen adviseur wegens schending zorgplicht

(Rechtspraak) Anders dan de rechtbank, komt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een zaak van meer dan een half miljoen euro tot het oordeel dat de adviseur tekort...

Geschillencommissie schiet klacht af

Geschillencommissie schiet klacht af

(Kifid-uitspraak GC 2024-0375) De consument heeft de uitvoerder om rechtshulp verzocht in zijn bezwaarprocedure tegen de gemeente die zijn handhavingsverzoek met...

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

(Kifid einduitspraak GC 2024-0119B) De Geschillencommissie beslist, in de zaak van de hypotheekadviseur die naliet bij het oversluiten van de hypotheek de door de...