Adviseur heeft geen resultaatsverplichting

Document via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2024-0240) De financieringsaanvraag van de consumenten is door de geldverstrekker afgewezen omdat het onderpand niet paste binnen de acceptatievoorwaarden. De consumenten hebben zich over de hypotheekadviseur beklaagd en gesteld dat de adviseur is tekortgeschoten in de uitvoering van zijn dienstverlening door hen niet tijdig te wijzen op de onverenigbaarheid van hun aanvraag met de acceptatievoorwaarden van de geldverstrekker. Zij stellen door het handelen van de adviseur schade te hebben geleden en vorderen een vergoeding hiervoor. De Geschillencommissie heeft de stellingen van de consumenten niet gevolgd en de vordering is afgewezen.

De commissie "volgt het betoog van de adviseur en oordeelt dat hij gelet op de bewoordingen van de acceptatievoorwaarden in samenhang met zijn kennis van, en ervaring met, deze geldverstrekker niet verwijtbaar heeft gehandeld. De omstandigheid dat de aanvraag is afgewezen is gelegen in de wijze waarop a.s.r. uitvoering heeft gegeven aan haar acceptatiebeleid. Hierbij is ook van belang dat er sprake is van een inspanningsverplichting voor de adviseur en niet van een resultaatsverplichting. Dit klachtonderdeel is niet gegrond.

"Dat geldt ook voor de klachtonderdelen van de consumenten met betrekking tot het niet voortvarend handelen ten tijde van het traject door de adviseur, en het zich onvoldoende hebben ingespannen om a.s.r. te overtuigen om de aanvraag te accepteren. De adviseur heeft de stelling van de consumenten ten aanzien van deze klachtonderdelen gemotiveerd betwist. Het is dan aan de consumenten om de juistheid van hun stellingen aan te tonen. Zij zijn er niet in geslaagd om dat te doen."

Niet buitensporig

De adviseur stelde geen verwijtbare vertraging te hebben laten ontstaan tijdens het traject. In totaal heeft het aanvraagtraject bij a.s.r. 6,5 week geduurd. Dat is niet buitensporig lang. Bovendien waren de voor de aanvraag benodigde stukken pas eind maart 2022 compleet, hetgeen voor rekening en risico komt van de consumenten.

De consumenten vorderden 31.860 euro. Dit bedrag ziet op gemist rentevoordeel doordat de consumenten een financiering met een hogere rente hebben moeten afsluiten, en het ziet voor een bedrag
van 9.000 euro op gemist voordeel doordat ze geen gebruik hebben kunnen maken van de verduurzamingshypotheek van a.s.r...

Reactie toevoegen

 
Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0302) De consument en haar (inmiddels overleden) echtgenoot hebben in het verleden via de adviseur een hypothecaire geldlening afgesloten....

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

(Uit Ken je vak! VVP 2-2024) Struikelen over eigen voeten niet onrechtmatig AVP – De Geschillencommissie overweegt dat een gedraging pas onrechtmatig...

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(NVHP in Ken je vak! VVP 2-2024) Ingeschakelde buitenlandse adviseur is hulppersoon HYPOTHEKEN – Consumenten wensen in Duitsland een woning te kopen....

Kifid veegt vloer aan met klacht

Kifid veegt vloer aan met klacht

(Kifid-uitspraak GC 2024-0299) De consument is betrokken geweest bij een aanrijding met een veegmachine. Volgens de consument is de bestuurder van de veegmachine,...

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0291) Door een lekkage van het inpandige balkon is er cementsluier ontstaan op enkele ruiten van de woning van de consumenten. Hierdoor...

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

(Kifid-uitspraak GC 2024-0268) De Geschillencommissie acht het voldoende aannemelijk dat de consument door de fout van de adviseur een gunstiger rente is misgelopen. Volgens...

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

(Kifid-einduitspraak GC 2023-0816B) De consumenten hebben schadevergoeding gevorderd omdat de aanvraag van hun hypothecaire geldlening is afgewezen. Zij wilden juist...

Voor eigen rekening...

Voor eigen rekening...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0235) De consument heeft zich voor advies in verband met de mogelijke aankoop van een beleggingspand tot de adviseur gewend. Hierbij is...

Geldverstrekker hoefde notariskosten niet te vergoeden in erfpachtkwestie

Geldverstrekker hoefde notariskosten niet te vergoeden in erfpachtkwestie

(Kifid-uitspraak GC 2024-0237) De Geschillencommissie is van oordeel dat het beleid van de kredietverstrekker om - bij omzetting naar eeuwigdurend recht van erfpacht...

Verzekeraar eiste terecht alle originele selutels

Verzekeraar eiste terecht alle originele selutels

(Kifid-uitspraak GC 2024-0242) De verzekeraar heeft dekking afgewezen voor de diefstal van de camperbus van de consument, omdat hij niet alle originele sleutels...