Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

Document via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2024-0126) De consument heeft een hypothecaire geldlening aangevraagd voor een nieuwe woning. Haar echtgenoot heeft een onderneming die op dat moment slecht draaide. Ze heeft de adviseur daarom gevraagd om de lening alleen op basis van haar inkomen te verstrekken. Een bank heeft een renteaanbod uitgebracht, maar wilde wel gegevens over de onderneming zien, om risico’s vast te stellen. De consument heeft de stukken uiteindelijk aangeleverd en toen heeft de bank de aanvraag afgewezen. Inmiddels was de rente gestegen. De consument vindt dat de adviseur eerder andere mogelijkheden had moeten onderzoeken en haar schade (bouwrente en hogere hypotheekrente) moet vergoeden. De adviseur heeft dat betwist, omdat de stukken van de onderneming hoe dan ook nodig waren. De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur niet tekortgeschoten is en wijst de vordering van de consument af.

De commissie: "De consument en haar echtgenoot zijn getrouwd in gemeenschap van goederen en de commissie begrijpt dat aanbieders van hypothecaire geldleningen informatie willen over de financiële situatie van de onderneming. De cijfers moesten dus hoe dan ook aangeleverd worden, ook als de adviseur een andere aanbieder benaderde of de financieringsopzet veranderde. Bovendien kon de adviseur niet weten of de bank de aanvraag zou afwijzen, omdat aanbieders contracts- en beleidsvrijheid hebben en zelf bepalen of ze een financiering wel of niet verstrekken.

"De consument heeft gesteld dat zij weinig contact gehad heeft met de adviseur. Het is begrijpelijk dat de
consument vaker persoonlijk contact had willen hebben (al dan niet telefonisch). Dit neemt echter niet weg dat de adviseur per e-mail duidelijk en bij herhaling verzocht heeft om de stukken aan te leveren."

Reactie toevoegen

 
Kifid-directeur pleit voor meer financiële educatie op scholen

Kifid-directeur pleit voor meer financiële educatie op scholen

“In de klachten", aldus Kifid-directeur Eveline Ruinaard in het jaarverslag 2023, "gaat het vaak niet over de werking van producten maar veel meer over de...

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0302) De consument en haar (inmiddels overleden) echtgenoot hebben in het verleden via de adviseur een hypothecaire geldlening afgesloten....

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

(Uit Ken je vak! VVP 2-2024) Struikelen over eigen voeten niet onrechtmatig AVP – De Geschillencommissie overweegt dat een gedraging pas onrechtmatig...

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(NVHP in Ken je vak! VVP 2-2024) Ingeschakelde buitenlandse adviseur is hulppersoon HYPOTHEKEN – Consumenten wensen in Duitsland een woning te kopen....

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

(Rubriek 'Jouw vakbekwaamheid' door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 2-2024) Een klant neemt gedurende zijn leven meerdere financiële beslissingen, maar voor...

Kifid veegt vloer aan met klacht

Kifid veegt vloer aan met klacht

(Kifid-uitspraak GC 2024-0299) De consument is betrokken geweest bij een aanrijding met een veegmachine. Volgens de consument is de bestuurder van de veegmachine,...

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0291) Door een lekkage van het inpandige balkon is er cementsluier ontstaan op enkele ruiten van de woning van de consumenten. Hierdoor...

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

(Kifid-uitspraak GC 2024-0268) De Geschillencommissie acht het voldoende aannemelijk dat de consument door de fout van de adviseur een gunstiger rente is misgelopen. Volgens...

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

(Kifid-einduitspraak GC 2023-0816B) De consumenten hebben schadevergoeding gevorderd omdat de aanvraag van hun hypothecaire geldlening is afgewezen. Zij wilden juist...

Voor eigen rekening...

Voor eigen rekening...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0235) De consument heeft zich voor advies in verband met de mogelijke aankoop van een beleggingspand tot de adviseur gewend. Hierbij is...