Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

regie stoel graphic via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2024-0118) De consumenten hebben de adviseur ingeschakeld voor advies en bemiddeling inzake het oversluiten van hun bestaande hypothecaire geldlening. Uiteindelijk is de oversluiting van de hypotheek niet tot stand gekomen. De consumenten stellen dat de adviseur zijn zorgplicht heeft geschonden en vorderen vergoeding van de schade die zij daardoor hebben geleden. De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur onvoldoende voortvarend heeft gehandeld. De commissie acht het in dit geval, gezien de schending van de zorgplicht van de adviseur, redelijk en billijk dat de adviseur een bedrag van 2.200 euro van de overeengekomen advieskosten niet voor rekening van de consumenten laat komen.

De commissie oordeelt "dat de adviseur tijdens het adviestraject onvoldoende regie heeft gevoerd; van hem had mogen worden verwacht dat hij meer voortvarend had gehandeld om te zorgen dat de geldlening werd overgesloten vóórdat de consumenten 57 jaar werden. Met het bereiken van de leeftijd van 57 jaar zou het, zoals door de consumenten gesteld en door de adviseur onvoldoende weersproken, vanwege hun lagere pensioeninkomen immers aanzienlijk moeilijker, zo niet onmogelijk worden, om hun bestaande geldlening over te sluiten. Het had op de weg van de adviseur gelegen om te zorgen dat, zodra de kadastrale splitsing doorgevoerd was, het adviestraject zo spoedig mogelijk (weer) werd opgepakt. Hoewel de adviseur vanaf 9 maart 2022 ervan op de hoogte was dat de kadastrale splitsing was doorgevoerd, heeft de taxatie van het onderpand pas op 29 maart 2022 plaatsgevonden en heeft het vervolggesprek – ondanks de zorgen van de consumenten daarover – pas op 20 april 2022 plaatsgevonden. De adviseur heeft niet toegelicht waarom het vervolggesprek pas op 20 april 2022 kon plaatsvinden.

"Daarbij komt dat de adviseur pas op 25 april 2022 aan de consumenten heeft medegedeeld dat het inkomen van consument 1 middels een inkomensverklaring diende te worden vastgesteld, terwijl de adviseur reeds in januari 2022 bekend was met het feit dat het inkomen van consument 1 afkomstig was uit zijn eenmanszaak. De adviseur heeft onvoldoende toegelicht waarom hij gedurende het traject niet meer indringend heeft aangedrongen bij de consumenten om de jaarrekening 2021 aan te leveren. De verwijzing van de adviseur naar de opmerking over de jaarstukken in de uitnodigingsmail acht de commissie onvoldoende."

Reactie toevoegen

 
Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0302) De consument en haar (inmiddels overleden) echtgenoot hebben in het verleden via de adviseur een hypothecaire geldlening afgesloten....

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

(Uit Ken je vak! VVP 2-2024) Struikelen over eigen voeten niet onrechtmatig AVP – De Geschillencommissie overweegt dat een gedraging pas onrechtmatig...

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(NVHP in Ken je vak! VVP 2-2024) Ingeschakelde buitenlandse adviseur is hulppersoon HYPOTHEKEN – Consumenten wensen in Duitsland een woning te kopen....

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

(Rubriek 'Jouw vakbekwaamheid' door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 2-2024) Een klant neemt gedurende zijn leven meerdere financiële beslissingen, maar voor...

Kifid veegt vloer aan met klacht

Kifid veegt vloer aan met klacht

(Kifid-uitspraak GC 2024-0299) De consument is betrokken geweest bij een aanrijding met een veegmachine. Volgens de consument is de bestuurder van de veegmachine,...

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0291) Door een lekkage van het inpandige balkon is er cementsluier ontstaan op enkele ruiten van de woning van de consumenten. Hierdoor...

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

(Kifid-uitspraak GC 2024-0268) De Geschillencommissie acht het voldoende aannemelijk dat de consument door de fout van de adviseur een gunstiger rente is misgelopen. Volgens...

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

(Kifid-einduitspraak GC 2023-0816B) De consumenten hebben schadevergoeding gevorderd omdat de aanvraag van hun hypothecaire geldlening is afgewezen. Zij wilden juist...

Voor eigen rekening...

Voor eigen rekening...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0235) De consument heeft zich voor advies in verband met de mogelijke aankoop van een beleggingspand tot de adviseur gewend. Hierbij is...

Geldverstrekker hoefde notariskosten niet te vergoeden in erfpachtkwestie

Geldverstrekker hoefde notariskosten niet te vergoeden in erfpachtkwestie

(Kifid-uitspraak GC 2024-0237) De Geschillencommissie is van oordeel dat het beleid van de kredietverstrekker om - bij omzetting naar eeuwigdurend recht van erfpacht...