Commissie van Beroep laat verzekeraar tuinschade alsnog vergoeden

Huisje graphic via Pixabay

(Kifid-uitspraak CvB 2024-0007) De consument heeft twee akkoordverklaringen ondertekend, voor schade aan de inboedel en voor schade aan opstal en tuin. Daarna heeft de consument aanvullende uitkering gevorderd voor schade aan de inboedel en de tuin. De extra schade aan de tuin is ontstaan doordat de consument vanwege eisen van de gemeente zijn woning enkele meters naar achteren op zijn perceel moest herbouwen. De Commissie van Beroep is anders dan eerder de Geschillencommissie van oordeel dat deze schade op grond van de polisvoorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.

Het verweer van de verzekeraar dat genoemde schade en kosten zijn veroorzaakt door de herbouw van de woning en niet door de brand, volgt de Commissie van Beroep niet. "De noodzaak tot herbouw van de woning met inachtneming van de gemeentelijke regels staat immers in direct oorzakelijk verband met de brand. Nu niet gebleken is dat deze schade was verdisconteerd in de vaststellingsovereenkomst, kan de verzekeraar zich met betrekking tot deze schade niet beroepen op de akkoordverklaring van de consument. De
vaststellingsovereenkomst staat immers niet in de weg aan de vergoeding van schade die daarin niet is meegenomen, maar die wel onder de dekking van de polis valt."

De door de consument genoemde bedragen komen de Commissie van Beroep te hoog voor. De commissie van Beroep schat de schade daarom ex aequo et bono op 2.500 euro.

De consument vorderde een aanvullende uitkering van 20.000 euro voor de schade aan de tuin.

Reactie toevoegen

 
Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0302) De consument en haar (inmiddels overleden) echtgenoot hebben in het verleden via de adviseur een hypothecaire geldlening afgesloten....

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

(Uit Ken je vak! VVP 2-2024) Struikelen over eigen voeten niet onrechtmatig AVP – De Geschillencommissie overweegt dat een gedraging pas onrechtmatig...

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(NVHP in Ken je vak! VVP 2-2024) Ingeschakelde buitenlandse adviseur is hulppersoon HYPOTHEKEN – Consumenten wensen in Duitsland een woning te kopen....

Kifid veegt vloer aan met klacht

Kifid veegt vloer aan met klacht

(Kifid-uitspraak GC 2024-0299) De consument is betrokken geweest bij een aanrijding met een veegmachine. Volgens de consument is de bestuurder van de veegmachine,...

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0291) Door een lekkage van het inpandige balkon is er cementsluier ontstaan op enkele ruiten van de woning van de consumenten. Hierdoor...

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

(Kifid-uitspraak GC 2024-0268) De Geschillencommissie acht het voldoende aannemelijk dat de consument door de fout van de adviseur een gunstiger rente is misgelopen. Volgens...

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

(Kifid-einduitspraak GC 2023-0816B) De consumenten hebben schadevergoeding gevorderd omdat de aanvraag van hun hypothecaire geldlening is afgewezen. Zij wilden juist...

Voor eigen rekening...

Voor eigen rekening...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0235) De consument heeft zich voor advies in verband met de mogelijke aankoop van een beleggingspand tot de adviseur gewend. Hierbij is...

Geldverstrekker hoefde notariskosten niet te vergoeden in erfpachtkwestie

Geldverstrekker hoefde notariskosten niet te vergoeden in erfpachtkwestie

(Kifid-uitspraak GC 2024-0237) De Geschillencommissie is van oordeel dat het beleid van de kredietverstrekker om - bij omzetting naar eeuwigdurend recht van erfpacht...

Adviseur heeft geen resultaatsverplichting

Adviseur heeft geen resultaatsverplichting

(Kifid-uitspraak GC 2024-0240) De financieringsaanvraag van de consumenten is door de geldverstrekker afgewezen omdat het onderpand niet paste binnen de acceptatievoorwaarden....