Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

Gevarendriehoek via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2024-0109) De Geschillencommissie oordeelt dat de verzekeringsvoorwaarden geen recht geven op dekking, maar dat de consument uit het telefoongesprek met ANWB er gerechtvaardigd op heeft mogen vertrouwen dat er recht was op hulp bij pech. De door de consument gevorderde schade wordt ook toegewezen omdat ANWB deze kosten (3.560 euro) niet heeft betwist. 

De consument heeft voor haar reis met een geleende auto naar Griekenland telefonisch contact opgenomen met de klantenservice van ANWB om te checken of zij goed was verzekerd. De consument stelt dat zij op basis van de toezeggingen van de klantenservicemedewerker erop heeft mogen vertrouwen dat een voertuig met exportkenteken ook onder de dekking van de wegenwacht-service valt. ANWB stelt dat de consument nooit expliciet heeft aangegeven dat zij op reis ging met een exportvoertuig en dus ANWB essentiële informatie mistte toen werd gevraagd of zij goed verzekerd was en dus geen sprake is van een toezegging.

De commissie: "In het (opgenomen, red.) gesprek tussen de klantenservicemedewerker van ANWB en de consument is niet gesproken over het feit dat het voertuig een exportkenteken heeft. De consument heeft wel meermaals gevraagd of zij goed verzekerd is en dekking heeft voor haar voertuig. In het gesprek heeft de klantenservicemedewerker gezegd: “Ja precies, het is inderdaad naamsgebonden en u hoeft inderdaad bij ons geen kentekens op te geven. Voor u is het persoonsgebonden. U krijgt gewoon hulp ongeacht of in welke auto u rijdt zolang u maar de pechmelding maakt.” Deze mededeling – in het bijzonder de woorden ‘’ongeacht of in welke auto u rijdt‘’ in combinatie met het feit dat de klantenservicemedewerker het kenteken ook niet heeft gecheckt, maakt dat de consument erop mocht vertrouwen dat zij ongeacht het kenteken wel zou worden geholpen bij pech tijdens haar reis."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0302) De consument en haar (inmiddels overleden) echtgenoot hebben in het verleden via de adviseur een hypothecaire geldlening afgesloten....

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

(Uit Ken je vak! VVP 2-2024) Struikelen over eigen voeten niet onrechtmatig AVP – De Geschillencommissie overweegt dat een gedraging pas onrechtmatig...

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(NVHP in Ken je vak! VVP 2-2024) Ingeschakelde buitenlandse adviseur is hulppersoon HYPOTHEKEN – Consumenten wensen in Duitsland een woning te kopen....

Kifid veegt vloer aan met klacht

Kifid veegt vloer aan met klacht

(Kifid-uitspraak GC 2024-0299) De consument is betrokken geweest bij een aanrijding met een veegmachine. Volgens de consument is de bestuurder van de veegmachine,...

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0291) Door een lekkage van het inpandige balkon is er cementsluier ontstaan op enkele ruiten van de woning van de consumenten. Hierdoor...

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

(Kifid-uitspraak GC 2024-0268) De Geschillencommissie acht het voldoende aannemelijk dat de consument door de fout van de adviseur een gunstiger rente is misgelopen. Volgens...

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

(Kifid-einduitspraak GC 2023-0816B) De consumenten hebben schadevergoeding gevorderd omdat de aanvraag van hun hypothecaire geldlening is afgewezen. Zij wilden juist...

Voor eigen rekening...

Voor eigen rekening...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0235) De consument heeft zich voor advies in verband met de mogelijke aankoop van een beleggingspand tot de adviseur gewend. Hierbij is...

Geldverstrekker hoefde notariskosten niet te vergoeden in erfpachtkwestie

Geldverstrekker hoefde notariskosten niet te vergoeden in erfpachtkwestie

(Kifid-uitspraak GC 2024-0237) De Geschillencommissie is van oordeel dat het beleid van de kredietverstrekker om - bij omzetting naar eeuwigdurend recht van erfpacht...

Adviseur heeft geen resultaatsverplichting

Adviseur heeft geen resultaatsverplichting

(Kifid-uitspraak GC 2024-0240) De financieringsaanvraag van de consumenten is door de geldverstrekker afgewezen omdat het onderpand niet paste binnen de acceptatievoorwaarden....