Geheugenverlies klager wil er bij Geschillencommissie niet in

Geheugen via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2024-0106) Met de verzekeraar is de Geschillencommissie van oordeel dat de consument heeft geprobeerd de verzekeraar opzettelijk te misleiden door niet (volledig) naar waarheid te verklaren over de toedracht van het ongeval. Dat sprake zou zijn van geheugenverlies is naar het oordeel van de commissie niet vast komen te staan. 

De consument heeft een eenzijdig ongeval gehad met zijn auto. De verzekeraar heeft onder andere aangevoerd dat sprake is van fraude wegens opgave van onjuiste informatie bij de aanvraag van de verzekering en van het opzettelijk schenden van de informatie- en medewerkingsplicht na schade en dat daarom geen recht op uitkering bestaat.

Witte Volkswagen Golf

De commissie over het 'geheugenverlies': "Het laatste moment dat de consument zich herinnert voordat het ongeval plaatshad, is dat hij in de avond voor het ongeval patat heeft gegeten met zijn zwager. Uitgaande van deze verklaring van de consument heeft hij geen herinnering aan een tijdvak van zo’n zestien tot achttien uur. Dit geheugenverlies is volgens de consument te verklaren door de impact van de aanrijding in combinatie met de coronabesmetting waar de consument op dat moment aan leed. Ter onderbouwing van deze stelling heeft de consument een verslag overgelegd van de spoedeisende hulp waar hij op 17 januari 2022 is gezien.

"De commissie is van oordeel dat op basis van de inhoud van het journaal van de spoedeisende hulp niet kan worden vastgesteld dat het geheugenverlies dat de consument stelt te hebben geleden, medisch verklaarbaar is door de impact van de aanrijding in combinatie met een coronabesmetting. Daar komt bij dat de commissie het ongeloofwaardig vindt dat de consument niet weet bij wie hij direct na het ongeval in de auto is gestapt en dat hij niet weet hoe hij uren later in de woning van zijn grootouders in [plaatsnaam 2], dat op 20 minuten rijden ligt van de plaats van het ongeval, terecht is gekomen. Daarnaar gevraagd, heeft de consument tijdens de hoorzitting verklaard dat hij meerdere mensen kent met een witte Volkswagen Golf, maar dat niemand hem informatie wil geven over wat er is gebeurd. Zelfs als hij geheugenverlies zou hebben gehad, valt niet te verklaren dat de consument achteraf niet heeft kunnen vaststellen wie hem naar zijn grootouders heeft gebracht, zeker als dit een bekende zou zijn geweest."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0302) De consument en haar (inmiddels overleden) echtgenoot hebben in het verleden via de adviseur een hypothecaire geldlening afgesloten....

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

(Uit Ken je vak! VVP 2-2024) Struikelen over eigen voeten niet onrechtmatig AVP – De Geschillencommissie overweegt dat een gedraging pas onrechtmatig...

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(NVHP in Ken je vak! VVP 2-2024) Ingeschakelde buitenlandse adviseur is hulppersoon HYPOTHEKEN – Consumenten wensen in Duitsland een woning te kopen....

Kifid veegt vloer aan met klacht

Kifid veegt vloer aan met klacht

(Kifid-uitspraak GC 2024-0299) De consument is betrokken geweest bij een aanrijding met een veegmachine. Volgens de consument is de bestuurder van de veegmachine,...

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0291) Door een lekkage van het inpandige balkon is er cementsluier ontstaan op enkele ruiten van de woning van de consumenten. Hierdoor...

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

(Kifid-uitspraak GC 2024-0268) De Geschillencommissie acht het voldoende aannemelijk dat de consument door de fout van de adviseur een gunstiger rente is misgelopen. Volgens...

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

(Kifid-einduitspraak GC 2023-0816B) De consumenten hebben schadevergoeding gevorderd omdat de aanvraag van hun hypothecaire geldlening is afgewezen. Zij wilden juist...

Voor eigen rekening...

Voor eigen rekening...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0235) De consument heeft zich voor advies in verband met de mogelijke aankoop van een beleggingspand tot de adviseur gewend. Hierbij is...

Geldverstrekker hoefde notariskosten niet te vergoeden in erfpachtkwestie

Geldverstrekker hoefde notariskosten niet te vergoeden in erfpachtkwestie

(Kifid-uitspraak GC 2024-0237) De Geschillencommissie is van oordeel dat het beleid van de kredietverstrekker om - bij omzetting naar eeuwigdurend recht van erfpacht...

Adviseur heeft geen resultaatsverplichting

Adviseur heeft geen resultaatsverplichting

(Kifid-uitspraak GC 2024-0240) De financieringsaanvraag van de consumenten is door de geldverstrekker afgewezen omdat het onderpand niet paste binnen de acceptatievoorwaarden....