Consumenten wisten niet dat zij overeenkomst tot opdracht ondertekenden

Contract hypotheek via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2024-0111) Met toepassing van de wettelijke bewijsregels oordeelt de Geschillencommissie dat de adviseur onvoldoende heeft bewezen dat de consumenten wisten dat zij een overeenkomst tot opdracht ondertekenden. De consumenten hoeven geen annuleringsvergoeding te betalen maar er is geen grond voor een immateriële schadevergoeding.

De consumenten hebben via beeldbellen een oriënterend adviesgesprek gehad met de adviseur. Tijdens dit gesprek is door de consumenten een document ondertekend. Partijen verschillen van mening over de vraag of de consumenten wisten dat zij een overeenkomst tot opdracht ondertekenden. De consumenten vorderen terugbetaling van de annuleringsvergoeding die zij aan de adviseur hebben betaald.

De commissie: "De consumenten hebben (onder meer ter zitting) toegelicht hoe het videogesprek verlopen is. Hun lezing daarvan is dat de inhoud van de schriftelijke overeenkomst van opdracht niet met hen is besproken, zij niet de gelegenheid kregen om die te lezen en dat hun is voorgehouden dat ondertekening nodig was om de adviseur toegang te verlenen tot de gegevens over hun hypotheek. De adviseur heeft er niet op gewezen dat zij daardoor (ook) een betalingsverplichting aangingen. De commissie acht de consumenten daardoor geslaagd in het tegenbewijs van de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht.

"Daartoe overweegt de commissie als volgt: de consumenten hebben aangetoond dat zij over de voorgenomen verhoging eveneens een gesprek met Rabobank gepland hadden, hetgeen niet vreemd is nu Rabobank de geldverstrekker van de lopende hypothecaire geldlening was. Dat maakt de lezing van de consumenten dat zij de adviseur een opdracht zouden verstrekken als duidelijk was dat hij een vergelijkbare offerte kon verzorgen als Rabobank plausibel. Of de adviseur dat kon, was ten tijde van de ondertekening van de overeenkomst van opdracht nog niet duidelijk.

"Op een adviseur als professionele dienstverlener rust een verzwaarde motiveringsplicht op grond waarvan hij de consumenten gegevens moet verschaffen die zich in zijn domein bevinden en die de consumenten in staat stellen om zijn bewijs rond te maken. Deze verzwaarde motiveringsplicht betekent dat de adviseur voldoende feitelijke gegevens moet verstrekken, zoals, in dit geval, notities van het adviesgesprek. Dergelijke gegevens heeft de adviseur niet verstrekt.

"De slotsom is dat niet is komen vast te staan dat tussen de adviseur en de consumenten een overeenkomst van opdracht bestaat en er derhalve geen grondslag bestaat voor de vordering van de adviseur op de consumenten."

De commissie beslist dat de adviseur een bedrag van 500 euro aan de consumenten vergoedt met wettelijke rente daarover vanaf 12 september 2023.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Verzekeraar mag premie houden als klant vergeet polis stop te zetten

Verzekeraar mag premie houden als klant vergeet polis stop te zetten

(Kifid-uitspraak GC 2024-581) De consument heeft het kenteken van haar auto tijdelijk geschorst, maar is hierbij vergeten haar verzekering stop te zetten. Zij verzoekt...

Man leent telefoon en loopt weg: geen verzekerde gebeurtenis

Man leent telefoon en loopt weg: geen verzekerde gebeurtenis

(Kifid-uitspraak GC 2024-0574) De consument is op een treinstation benaderd door een voor haar onbekende man met de vraag of hij haar telefoon mocht gebruiken. De...

Huis moet potdicht afgesloten zijn als niemand thuis is

Huis moet potdicht afgesloten zijn als niemand thuis is

(Kifid-uitspraak GC 2024-0558) Er is ingebroken in de woning van de consumenten. De dader is de woning binnengekomen via het slaapkamerraam dat op een kleine kier...

Het staat geldverstrekker vrij geen WOZ-waardebepaling meer te accepteren

Het staat geldverstrekker vrij geen WOZ-waardebepaling meer te accepteren

(Kifid-uitspraak GC 2024-0554) De Geschillencommissie is van oordeel dat Obvion haar beleid met betrekking tot de wijze waarop een gewijzigde (gestegen) waarde van...

Hypotheekadviseur hoorde beleidsregel bank te kennen

Hypotheekadviseur hoorde beleidsregel bank te kennen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0547) De consumenten wilden voor de aankoop van hun nieuwe woning optimaal gebruikmaken van de vrijstelling van overdrachtsbelasting. Daarom...

Geen lekker hapje voor verzekeraar...

Geen lekker hapje voor verzekeraar...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0540) De verzekeraar stelt dat de consument hem opzettelijk heeft misleid door bij het aangaan en wijzigen van de verzekering niet te melden...

Onzekerheden behoeden adviseur na schending zorgplicht

Onzekerheden behoeden adviseur na schending zorgplicht

(Kifid-uitspraak GC 2024-0504) De tussenpersoon wist dat de woning onbewoond was en had de consumenten dan ook moeten informeren over de beperkte dekking van de...

Geschillencommissie blaast klacht omver

Geschillencommissie blaast klacht omver

(Kifid-uitspraak GC 2024-0499) Nu de voorwaarden geen definitie geven van het begrip storm, sluit de Geschillencommissie voor de definitie van storm aan bij de definitie...

Schadevrije jaren gekoppeld aan verzekeringnemer

Schadevrije jaren gekoppeld aan verzekeringnemer

(Kifid-uitspraak GC 2024-0500) De Geschillencommissie overweegt dat schadevrije jaren gekoppeld worden aan de verzekeringnemer. Deze kunnen daarom niet worden toegekend...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken, VVP 3-2024

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken, VVP 3-2024

(Leren van Kifid-uitspraken, Ken je vak!, VVP 3-2024) De samenvatting Hypotheken wordt u aangeboden door de NVHP. Klant moet stukken wel lezen HYPOTHEKEN - Consument...