Consumenten wisten niet dat zij overeenkomst tot opdracht ondertekenden

Contract hypotheek via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2024-0111) Met toepassing van de wettelijke bewijsregels oordeelt de Geschillencommissie dat de adviseur onvoldoende heeft bewezen dat de consumenten wisten dat zij een overeenkomst tot opdracht ondertekenden. De consumenten hoeven geen annuleringsvergoeding te betalen maar er is geen grond voor een immateriële schadevergoeding.

De consumenten hebben via beeldbellen een oriënterend adviesgesprek gehad met de adviseur. Tijdens dit gesprek is door de consumenten een document ondertekend. Partijen verschillen van mening over de vraag of de consumenten wisten dat zij een overeenkomst tot opdracht ondertekenden. De consumenten vorderen terugbetaling van de annuleringsvergoeding die zij aan de adviseur hebben betaald.

De commissie: "De consumenten hebben (onder meer ter zitting) toegelicht hoe het videogesprek verlopen is. Hun lezing daarvan is dat de inhoud van de schriftelijke overeenkomst van opdracht niet met hen is besproken, zij niet de gelegenheid kregen om die te lezen en dat hun is voorgehouden dat ondertekening nodig was om de adviseur toegang te verlenen tot de gegevens over hun hypotheek. De adviseur heeft er niet op gewezen dat zij daardoor (ook) een betalingsverplichting aangingen. De commissie acht de consumenten daardoor geslaagd in het tegenbewijs van de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht.

"Daartoe overweegt de commissie als volgt: de consumenten hebben aangetoond dat zij over de voorgenomen verhoging eveneens een gesprek met Rabobank gepland hadden, hetgeen niet vreemd is nu Rabobank de geldverstrekker van de lopende hypothecaire geldlening was. Dat maakt de lezing van de consumenten dat zij de adviseur een opdracht zouden verstrekken als duidelijk was dat hij een vergelijkbare offerte kon verzorgen als Rabobank plausibel. Of de adviseur dat kon, was ten tijde van de ondertekening van de overeenkomst van opdracht nog niet duidelijk.

"Op een adviseur als professionele dienstverlener rust een verzwaarde motiveringsplicht op grond waarvan hij de consumenten gegevens moet verschaffen die zich in zijn domein bevinden en die de consumenten in staat stellen om zijn bewijs rond te maken. Deze verzwaarde motiveringsplicht betekent dat de adviseur voldoende feitelijke gegevens moet verstrekken, zoals, in dit geval, notities van het adviesgesprek. Dergelijke gegevens heeft de adviseur niet verstrekt.

"De slotsom is dat niet is komen vast te staan dat tussen de adviseur en de consumenten een overeenkomst van opdracht bestaat en er derhalve geen grondslag bestaat voor de vordering van de adviseur op de consumenten."

De commissie beslist dat de adviseur een bedrag van 500 euro aan de consumenten vergoedt met wettelijke rente daarover vanaf 12 september 2023.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0302) De consument en haar (inmiddels overleden) echtgenoot hebben in het verleden via de adviseur een hypothecaire geldlening afgesloten....

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

(Uit Ken je vak! VVP 2-2024) Struikelen over eigen voeten niet onrechtmatig AVP – De Geschillencommissie overweegt dat een gedraging pas onrechtmatig...

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(NVHP in Ken je vak! VVP 2-2024) Ingeschakelde buitenlandse adviseur is hulppersoon HYPOTHEKEN – Consumenten wensen in Duitsland een woning te kopen....

Kifid veegt vloer aan met klacht

Kifid veegt vloer aan met klacht

(Kifid-uitspraak GC 2024-0299) De consument is betrokken geweest bij een aanrijding met een veegmachine. Volgens de consument is de bestuurder van de veegmachine,...

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0291) Door een lekkage van het inpandige balkon is er cementsluier ontstaan op enkele ruiten van de woning van de consumenten. Hierdoor...

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

(Kifid-uitspraak GC 2024-0268) De Geschillencommissie acht het voldoende aannemelijk dat de consument door de fout van de adviseur een gunstiger rente is misgelopen. Volgens...

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

(Kifid-einduitspraak GC 2023-0816B) De consumenten hebben schadevergoeding gevorderd omdat de aanvraag van hun hypothecaire geldlening is afgewezen. Zij wilden juist...

Voor eigen rekening...

Voor eigen rekening...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0235) De consument heeft zich voor advies in verband met de mogelijke aankoop van een beleggingspand tot de adviseur gewend. Hierbij is...

Geldverstrekker hoefde notariskosten niet te vergoeden in erfpachtkwestie

Geldverstrekker hoefde notariskosten niet te vergoeden in erfpachtkwestie

(Kifid-uitspraak GC 2024-0237) De Geschillencommissie is van oordeel dat het beleid van de kredietverstrekker om - bij omzetting naar eeuwigdurend recht van erfpacht...

Adviseur heeft geen resultaatsverplichting

Adviseur heeft geen resultaatsverplichting

(Kifid-uitspraak GC 2024-0240) De financieringsaanvraag van de consumenten is door de geldverstrekker afgewezen omdat het onderpand niet paste binnen de acceptatievoorwaarden....