Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

Koffer reizen via Pixabay

(Uit Ken je vak! in VVP 1-2024)

‘mijnomgeving’ geen duurzame informatiedrager

INFORMATIEVERSTREKKING – Kifid oordeelt geregeld dat informatie door de financiële instelling niet op een duurzame drager aan de klant is verstrekt. In deze uitspraak wijst de Geschillencommissie er op dat enkel het plaatsen van informatie in een ‘mijnomgeving’ niet volstaat. De commissie: “Met het plaatsen van de voorwaarden in een ‘mijnomgeving’, is niet voldaan aan het criterium van de duurzame drager. De voorwaarden bevinden zich in het domein van de verzekeraar, waardoor hij gedurende de looptijd van de verzekering de mogelijkheid heeft ze aan te passen. Het verstrekken van de voorwaarden in een ‘mijnomgeving’ voldoet alleen dan wanneer de verzekeraar niet de mogelijkheid heeft die voorwaarden aan te passen, hetgeen tot op heden technisch niet mogelijk gebleken is.” – Uitspraak GC 2023-0988

Zware koffer op schoot houden?

VOORZICHTIGHEID -  De consument vordert dekking voor schade door diefstal van zijn bagage. De bagage is tijdens een bezoek aan Düsseldorf in de kofferbak van de taxi geplaatst. Nadat de consument en zijn partner waren uitgestapt, is de taxichauffeur met de bagage weggereden. De verzekeraar wijst dekking af omdat de schade niet tijdig is gemeld, geen aangifte bij de politie is gedaan en ten aanzien van de waardevolle spullen de normale voorzichtigheid niet in acht is genomen.

De Geschillencommissie oordeelt dat de verzekeraar toch het maximaal verzekerde bedrag (3.000 euro) moet vergoeden, omdat hij heeft verzuimd de voorwaarden aan te leveren op een duurzame informatiedrager.

De commissie gaat niet in op de afwijzingsgronden die de verzekeraar heeft aangevoerd. Geregeld is de commissie het met verzekeraars eens dat niet de normale voorzichtigheid in acht is genomen. Maar of dit nu ook al  betekent dat koffers niet in de kofferbak (dus uit het zicht) van een taxi geplaatst mogen worden? – Uitspraak GC 2023-0988

25 meter is niet vlakbij

VOORWAARDEN - Een afstand van 25 meter is niet ‘vlakbij’, oordeelt de Geschillencommissie in een zaak rond bagagediefstal tijdens een korte stop van de consumenten in Spanje. Het grasveld waar zij samen de hond uitlieten lag volgens de consument op ongeveer 25 tot 50 meter afstand van de auto.

De verzekeraar stelde zich op het standpunt dat de consument en haar partner geen zicht hebben gehouden op de auto toen zij wegliepen, dat een afstand van 25 à 50 meter niet ‘vlakbij’ is en dat de consument en haar partner door de afstand niet snel konden ingrijpen. De consument stelde daartegenover dat zij en haar partner wel zicht op de auto hadden en vlakbij waren.

De commissie “neemt in haar overweging mee dat de consument bij de schademelding de verzekeraar heeft geïnformeerd dat zij en haar partner op ongeveer 50 meter afstand van de auto waren. Op een later moment heeft de consument verklaard dat het ongeveer 25 meter moet zijn geweest. Hoewel de verzekeraar mag afgaan op de eerste verklaring van de consument, is de commissie van oordeel dat ook een afstand van ongeveer 25 meter niet vlakbij is.”

Overigens waren in dit geval diefstalgevoelige bagage (en geld) hoe dan ook niet verzekerd. De verzekeringsvoorwaarden sloten diefstal hiervan tijdens een korte stop om te pauzeren nadrukkelijk uit. – Uitspraak GC 2023-0980

 

Reactie toevoegen

 
Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0302) De consument en haar (inmiddels overleden) echtgenoot hebben in het verleden via de adviseur een hypothecaire geldlening afgesloten....

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

(Uit Ken je vak! VVP 2-2024) Struikelen over eigen voeten niet onrechtmatig AVP – De Geschillencommissie overweegt dat een gedraging pas onrechtmatig...

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(NVHP in Ken je vak! VVP 2-2024) Ingeschakelde buitenlandse adviseur is hulppersoon HYPOTHEKEN – Consumenten wensen in Duitsland een woning te kopen....

Kifid veegt vloer aan met klacht

Kifid veegt vloer aan met klacht

(Kifid-uitspraak GC 2024-0299) De consument is betrokken geweest bij een aanrijding met een veegmachine. Volgens de consument is de bestuurder van de veegmachine,...

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0291) Door een lekkage van het inpandige balkon is er cementsluier ontstaan op enkele ruiten van de woning van de consumenten. Hierdoor...

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

(Kifid-uitspraak GC 2024-0268) De Geschillencommissie acht het voldoende aannemelijk dat de consument door de fout van de adviseur een gunstiger rente is misgelopen. Volgens...

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

(Kifid-einduitspraak GC 2023-0816B) De consumenten hebben schadevergoeding gevorderd omdat de aanvraag van hun hypothecaire geldlening is afgewezen. Zij wilden juist...

Voor eigen rekening...

Voor eigen rekening...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0235) De consument heeft zich voor advies in verband met de mogelijke aankoop van een beleggingspand tot de adviseur gewend. Hierbij is...

Geldverstrekker hoefde notariskosten niet te vergoeden in erfpachtkwestie

Geldverstrekker hoefde notariskosten niet te vergoeden in erfpachtkwestie

(Kifid-uitspraak GC 2024-0237) De Geschillencommissie is van oordeel dat het beleid van de kredietverstrekker om - bij omzetting naar eeuwigdurend recht van erfpacht...

Adviseur heeft geen resultaatsverplichting

Adviseur heeft geen resultaatsverplichting

(Kifid-uitspraak GC 2024-0240) De financieringsaanvraag van de consumenten is door de geldverstrekker afgewezen omdat het onderpand niet paste binnen de acceptatievoorwaarden....