Volgende verzekeraar struikelt over 'duurzame informatiedrager'

Koffer reizen via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2024-0101) De Geschillencommissie heeft ambtshalve getoetst aan de Richtlijn betreffende verkoop op afstand van financiële diensten aan consument en is van oordeel dat de verzekeringsvoorwaarden niet zijn verstrekt op een duurzame drager. De bepalingen waarop de verzekeraar een beroep heeft gedaan blijven daarom buiten beschouwing. De Geschillencommissie wijst de vordering van de consument toe.

De commissie: "Uit hetgeen de verzekeraar heeft aangevoerd kan niet worden vastgesteld dat het bestand op zijn website waar de hyperlink naar leidt niet door hem kon worden gewijzigd. De verzekeraar heeft evenmin aannemelijk gemaakt dat de voorwaarden gedurende een passende termijn ongewijzigd beschikbaar waren. In lijn met onze eerdere uitspraken is de commissie van oordeel dat het verstrekken van de voorwaarden via de hyperlink niet volstaat. Niet kan worden uitgesloten dat de verzekeraar gedurende de looptijd van de verzekering de mogelijkheid houdt om aanpassingen van de voorwaarden te doen. Dat de consument de mogelijkheid wordt geboden om de voorwaarden als pdf te downloaden op een ander
device, hetgeen onbetwist een duurzame drager is, maakt het voorgaande niet anders, aangezien het de verplichting van de verzekeraar is om de voorwaarden op een duurzame drager te verstrekken en hij dit niet kan laten afhangen van het wel of niet uitvoeren van een handeling (downloaden) van de consument.9 Dat de verzekeraar in dit verband heeft aangevoerd dat de consument per prolongatiedatum een e-mail heeft ontvangen met een nieuw verzekeringsbewijs en de voorwaarden, doet hieraan niets af. Uit de door de
verzekeraar op dit punt overgelegde stukken volgt niet dat het bericht over de verlenging van de verzekering naar het e-mailadres van de consument gestuurd is. Evenmin volgt hieruit dat de bijlage waarnaar verwezen wordt naar het e-mailadres van de consument gestuurd is.

"Verder overweegt de commissie dat ook met het plaatsen van de voorwaarden in een 'mijnomgeving’', niet is voldaan aan het criterium van de duurzame drager. Ook daarvoor geldt dat de voorwaarden zich in het domein van de verzekeraar bevinden waardoor de verzekeraar gedurende de looptijd van de verzekering de mogelijkheid heeft de voorwaarden aan te passen. Het verstrekken van de voorwaarden op een ‘'mijnomgeving’' voldoet alleen dan wanneer de verzekeraar niet de mogelijkheid heeft die voorwaarden aan te passen, hetgeen tot op heden technisch niet mogelijk gebleken is."

De consument heeft een beroep gedaan op zijn reisverzekering, nadat hij zijn reis vroegtijdig heeft afgebroken omdat hij ziek was. De verzekeraar heeft de schadeclaim van 1.184 euro afgewezen omdat niet is voldaan aan de voorwaarden.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Paul Schoo - Platter-Schoo FD 13 februari 2024

Wat hier ook staat is dat verzekeraars die alleen communicatie willen in de mijnomgeving of via een internetpagina direct een bevestiging moeten geven in mail of pdf van hetgeen gecommuniceerd is. Dat ontbreekt er op veel sites aan. Dit geldt ook voor de extranetten die intermediairs moeten gebruiken. Ook daar ontbreekt vaak een directe bevestiging van de handelingen die verricht zijn.

Meningsverschil over kleurverschil

Meningsverschil over kleurverschil

(Kifid-uitspraak GC 2024-0395) De Geschillencommissie is van oordeel dat weghalen van kleurverschillen die ontstaan zijn door de reparatie op basis van de voorwaarden...

Adviseur struikelt over paard

Adviseur struikelt over paard

(Kifid-uitspraak GC 2024-0400) De consument heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat als de bemiddelaar haar vragen wel had beantwoord, zij op basis van die informatie...

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

(Kifid-uitspraak GC 2024-0392) Volgens de consumenten heeft de adviseur zijn zorgplicht geschonden omdat hij aan hen een onjuist hypotheekadvies heeft gegeven en...

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0388) De consumenten hebben een geschil met de uitvoerder van hun rechtsbijstandverzekering en in dat kader hebben zij hun tussenpersoon...

Geschillencommissie schiet klacht af

Geschillencommissie schiet klacht af

(Kifid-uitspraak GC 2024-0375) De consument heeft de uitvoerder om rechtshulp verzocht in zijn bezwaarprocedure tegen de gemeente die zijn handhavingsverzoek met...

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

(Kifid einduitspraak GC 2024-0119B) De Geschillencommissie beslist, in de zaak van de hypotheekadviseur die naliet bij het oversluiten van de hypotheek de door de...

Verzekeraar schond wel degelijk informatieverplichting bij universal life polis

Verzekeraar schond wel degelijk informatieverplichting bij universal life polis

(Kifid-tussenuitspraak CvB 2024-0029) Anders dan de Geschillencommissie oordeelt de Commissie van Beroep dat Allianz Nederland Leven bij een universal life polis...

Klant vordert vergeefs 330.000 euro van hypotheekadviseur

Klant vordert vergeefs 330.000 euro van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0344) De consument verwijt de adviseur dat hij haar een overbruggingslening met een variabele rente heeft geadviseerd terwijl hij wist dat...

MoneyView: "Assurantiebelasting op reisverzekeringen ratjetoe"

MoneyView: "Assurantiebelasting op reisverzekeringen ratjetoe"

De assurantiebelasting op reisverzekeringen is in de praktijk een onnavolgbaar ratjetoe. MoneyView stelde een min of meer vergelijkbaar pakket samen met bij reisverzekeringen...

Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

(Kifid-uitspraak GC 2024-0321) Rabobank heeft aangevoerd dat van haar niet verwacht kan worden dat zij alle toekomstige, soms zelfs onaannemelijke, scenario’s...