Volgende verzekeraar struikelt over 'duurzame informatiedrager'

Koffer reizen via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2024-0101) De Geschillencommissie heeft ambtshalve getoetst aan de Richtlijn betreffende verkoop op afstand van financiële diensten aan consument en is van oordeel dat de verzekeringsvoorwaarden niet zijn verstrekt op een duurzame drager. De bepalingen waarop de verzekeraar een beroep heeft gedaan blijven daarom buiten beschouwing. De Geschillencommissie wijst de vordering van de consument toe.

De commissie: "Uit hetgeen de verzekeraar heeft aangevoerd kan niet worden vastgesteld dat het bestand op zijn website waar de hyperlink naar leidt niet door hem kon worden gewijzigd. De verzekeraar heeft evenmin aannemelijk gemaakt dat de voorwaarden gedurende een passende termijn ongewijzigd beschikbaar waren. In lijn met onze eerdere uitspraken is de commissie van oordeel dat het verstrekken van de voorwaarden via de hyperlink niet volstaat. Niet kan worden uitgesloten dat de verzekeraar gedurende de looptijd van de verzekering de mogelijkheid houdt om aanpassingen van de voorwaarden te doen. Dat de consument de mogelijkheid wordt geboden om de voorwaarden als pdf te downloaden op een ander
device, hetgeen onbetwist een duurzame drager is, maakt het voorgaande niet anders, aangezien het de verplichting van de verzekeraar is om de voorwaarden op een duurzame drager te verstrekken en hij dit niet kan laten afhangen van het wel of niet uitvoeren van een handeling (downloaden) van de consument.9 Dat de verzekeraar in dit verband heeft aangevoerd dat de consument per prolongatiedatum een e-mail heeft ontvangen met een nieuw verzekeringsbewijs en de voorwaarden, doet hieraan niets af. Uit de door de
verzekeraar op dit punt overgelegde stukken volgt niet dat het bericht over de verlenging van de verzekering naar het e-mailadres van de consument gestuurd is. Evenmin volgt hieruit dat de bijlage waarnaar verwezen wordt naar het e-mailadres van de consument gestuurd is.

"Verder overweegt de commissie dat ook met het plaatsen van de voorwaarden in een 'mijnomgeving’', niet is voldaan aan het criterium van de duurzame drager. Ook daarvoor geldt dat de voorwaarden zich in het domein van de verzekeraar bevinden waardoor de verzekeraar gedurende de looptijd van de verzekering de mogelijkheid heeft de voorwaarden aan te passen. Het verstrekken van de voorwaarden op een ‘'mijnomgeving’' voldoet alleen dan wanneer de verzekeraar niet de mogelijkheid heeft die voorwaarden aan te passen, hetgeen tot op heden technisch niet mogelijk gebleken is."

De consument heeft een beroep gedaan op zijn reisverzekering, nadat hij zijn reis vroegtijdig heeft afgebroken omdat hij ziek was. De verzekeraar heeft de schadeclaim van 1.184 euro afgewezen omdat niet is voldaan aan de voorwaarden.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Paul Schoo - Platter-Schoo FD 13 februari 2024

Wat hier ook staat is dat verzekeraars die alleen communicatie willen in de mijnomgeving of via een internetpagina direct een bevestiging moeten geven in mail of pdf van hetgeen gecommuniceerd is. Dat ontbreekt er op veel sites aan. Dit geldt ook voor de extranetten die intermediairs moeten gebruiken. Ook daar ontbreekt vaak een directe bevestiging van de handelingen die verricht zijn.

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0141A) Naar aanleiding van adviezen en uitspraken van de adviseur ten aanzien van de hypothecaire geldlening heeft de consument een bod...

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

(Kifid-uitspraak GC 2023-0782B) Kifid laat ING 45.000 euro aan de consument vergoeden wegens schending van de zorgplicht als adviseur. Het is het eindoordeel in...

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0126) De consument heeft een hypothecaire geldlening aangevraagd voor een nieuwe woning. Haar echtgenoot heeft een onderneming die op dat...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

(NVHP in Ken je vak! in VVP 1-2024) Kifid verwacht dat adviseur notities maakt DOSSIERVORMING - Wanneer er een discussie tussen een klant en een financieel...

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

(Uit Ken je vak! in VVP 1-2024) ‘mijnomgeving’ geen duurzame informatiedrager INFORMATIEVERSTREKKING – Kifid oordeelt geregeld dat informatie...

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

(Kifid-uitspraak GC 2024-0118) De consumenten hebben de adviseur ingeschakeld voor advies en bemiddeling inzake het oversluiten van hun bestaande hypothecaire geldlening....

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0109) De Geschillencommissie oordeelt dat de verzekeringsvoorwaarden geen recht geven op dekking, maar dat de consument uit het telefoongesprek...

Consumenten wisten niet dat zij overeenkomst tot opdracht ondertekenden

Consumenten wisten niet dat zij overeenkomst tot opdracht ondertekenden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0111) Met toepassing van de wettelijke bewijsregels oordeelt de Geschillencommissie dat de adviseur onvoldoende heeft bewezen dat de consumenten...

Geheugenverlies klager wil er bij Geschillencommissie niet in

Geheugenverlies klager wil er bij Geschillencommissie niet in

(Kifid-uitspraak GC 2024-0106) Met de verzekeraar is de Geschillencommissie van oordeel dat de consument heeft geprobeerd de verzekeraar opzettelijk te misleiden...

Commissie van Beroep laat verzekeraar tuinschade alsnog vergoeden

Commissie van Beroep laat verzekeraar tuinschade alsnog vergoeden

(Kifid-uitspraak CvB 2024-0007) De consument heeft twee akkoordverklaringen ondertekend, voor schade aan de inboedel en voor schade aan opstal en tuin. Daarna heeft...