Adviseur heeft geen resultaatsverplichting

Document via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2024-0240) De financieringsaanvraag van de consumenten is door de geldverstrekker afgewezen omdat het onderpand niet paste binnen de acceptatievoorwaarden. De consumenten hebben zich over de hypotheekadviseur beklaagd en gesteld dat de adviseur is tekortgeschoten in de uitvoering van zijn dienstverlening door hen niet tijdig te wijzen op de onverenigbaarheid van hun aanvraag met de acceptatievoorwaarden van de geldverstrekker. Zij stellen door het handelen van de adviseur schade te hebben geleden en vorderen een vergoeding hiervoor. De Geschillencommissie heeft de stellingen van de consumenten niet gevolgd en de vordering is afgewezen.

De commissie "volgt het betoog van de adviseur en oordeelt dat hij gelet op de bewoordingen van de acceptatievoorwaarden in samenhang met zijn kennis van, en ervaring met, deze geldverstrekker niet verwijtbaar heeft gehandeld. De omstandigheid dat de aanvraag is afgewezen is gelegen in de wijze waarop a.s.r. uitvoering heeft gegeven aan haar acceptatiebeleid. Hierbij is ook van belang dat er sprake is van een inspanningsverplichting voor de adviseur en niet van een resultaatsverplichting. Dit klachtonderdeel is niet gegrond.

"Dat geldt ook voor de klachtonderdelen van de consumenten met betrekking tot het niet voortvarend handelen ten tijde van het traject door de adviseur, en het zich onvoldoende hebben ingespannen om a.s.r. te overtuigen om de aanvraag te accepteren. De adviseur heeft de stelling van de consumenten ten aanzien van deze klachtonderdelen gemotiveerd betwist. Het is dan aan de consumenten om de juistheid van hun stellingen aan te tonen. Zij zijn er niet in geslaagd om dat te doen."

Niet buitensporig

De adviseur stelde geen verwijtbare vertraging te hebben laten ontstaan tijdens het traject. In totaal heeft het aanvraagtraject bij a.s.r. 6,5 week geduurd. Dat is niet buitensporig lang. Bovendien waren de voor de aanvraag benodigde stukken pas eind maart 2022 compleet, hetgeen voor rekening en risico komt van de consumenten.

De consumenten vorderden 31.860 euro. Dit bedrag ziet op gemist rentevoordeel doordat de consumenten een financiering met een hogere rente hebben moeten afsluiten, en het ziet voor een bedrag
van 9.000 euro op gemist voordeel doordat ze geen gebruik hebben kunnen maken van de verduurzamingshypotheek van a.s.r...

Reactie toevoegen

 
Adviseur wees onvoldoende op risico's overbruggingskrediet

Adviseur wees onvoldoende op risico's overbruggingskrediet

(Kifid-tussenuitspraak GC 2024-231A) De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur de consumenten in de gegeven omstandigheden onvoldoende heeft gewezen...

Geen recht op contra-expertise schade tegenpartij

Geen recht op contra-expertise schade tegenpartij

(Kifid-uitspraak GC 2024-0206) De consument wil dat de verzekeraar een contra-expert inschakelt om de schade van de tegenpartij te beoordelen. De verzekeraar heeft...

Geschillencommissie spoelt argumenten verzekeraar door

Geschillencommissie spoelt argumenten verzekeraar door

(Kifid-uitspraak GC 2024-0205) Consument 1 heeft een tuinslang aangesloten op de mengkraan in de keuken. Met de tuinslang heeft hij het balkon schoongemaakt. Vervolgens...

In hoeverre is bewijs vereist van strafbaar gedrag?

In hoeverre is bewijs vereist van strafbaar gedrag?

Rabobank mag toch beroep instellen tegen uitspraak 2023-0920 van de Geschillencommissie Kifid. De voorzitter van de Commissie van Beroep: "De uitspraak van de Geschillencommissie...

NZa treedt op tegen zorgverzekeraars voor niet nakomen zorgplicht

NZa treedt op tegen zorgverzekeraars voor niet nakomen zorgplicht

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt twee zorgverzekeraars een formele maatregel op voor het niet nakomen van hun zorgplicht. De NZa onderzocht de grootste zorgverzekeraar...

Laatste woord over ‘duurzame drager’ in Mijn-omgeving nog niet gezegd

Laatste woord over ‘duurzame drager’ in Mijn-omgeving nog niet gezegd

Vanwege het principiële karakter mag Achmea toch beroep aantekenen tegen Kifid-uitspraak GC 2023-0988, waarin de Geschillencommissie oordeelt dat het verstrekken...

Consument moet kennis kunnen nemen van voorwaarden

Consument moet kennis kunnen nemen van voorwaarden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0157) De Geschillencommissie is van oordeel dat de consument namens de VvE onvoldoende kennis heeft kunnen nemen van de verzekeringsvoorwaarden....

Struikelen over je eigen voeten is niet onrechtmatig

Struikelen over je eigen voeten is niet onrechtmatig

(Kifid-uitspraak GC 2024-0161) De Geschillencommissie overweegt dat een gedraging pas onrechtmatig is wanneer de mate van waarschijnlijkheid van schade zo groot...

Schending zorgplicht kost adviseur 20 mille

Schending zorgplicht kost adviseur 20 mille

(Kifid-uitspraak GC 2024-0152) De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur bij het verzamelen van stukken voor de hypotheekaanvraag ten onrechte te veel...

Wens verzekeraar 'Vergeet ons niet' komt uit

Wens verzekeraar 'Vergeet ons niet' komt uit

(Kifid-uitspraak GC 2024-0145) Dat de verzekeraar de rechtsbijstandspolis toch verlengde, is zijn eigen schuld. De verzekering moet worden voortgezet. Aldus de Geschillencommissie,...