Alleen op strand met waardevolle spullen? Dan niet badderen!

Strand tropisch via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2024-0042) De spullen van de consument zijn tijdens een bezoek aan het strand in Thailand gestolen op het moment dat de consument de zee in is gegaan. De verzekeraar is van mening dat de consument onvoldoende voorzichtig is geweest. De Geschillencommissie oordeelt dat de consument weliswaar voorbereid naar het strand is gegaan, maar onvoldoende maatregelen heeft genomen om de schade te voorkomen, onder andere gezien de waarde van de spullen. De commissie wijst de vordering (4.405 euro) af. 

De commissie: "Het standpunt van de consument dat het gewoonte is om tegenwoordig een mobiele telefoon en bijvoorbeeld een GoPro-camera mee te nemen naar het strand is begrijpelijk. Het is ook begrijpelijk dat wanneer je naar het strand gaat, je vaak ook even de zee in gaat. Tot slot heeft de consument zich voorbereid op het bezoek aan het strand door te kijken of het strand veilig was. Met deze omstandigheden houdt de commissie dan ook rekening.

"Daar tegenover staat dat het strand een publiek toegankelijke plek is waar veel verloop van mensen is. Hierdoor is logischerwijs het risico op diefstal ook groter. Daarnaast is de waarde van de spullen groot. De consument heeft waardevolle en bovendien populaire spullen meegenomen naar het strand zoals de telefoon en de iPad. Het feit dat de spullen in totaal zo’n hoge waarde hebben, maakt dat de consument juist rekening had moeten houden met de mogelijkheid tot diefstal. Tot slot lagen andere mogelijkheden voor de hand, zoals bijvoorbeeld de spullen, of in ieder geval een deel van de spullen achter te laten in het hotel. Een andere optie zou zijn om alleen aan het strand te blijven en niet de zee in te gaan. Beide opties zouden voor de consument tot ongemakken hebben geleid, maar wegen op tegen het nadeel van het verlies van de spullen.

"Het feit dat de consument kort de zee in is geweest, kan ook niet als een moment van onbedachtzaamheid worden gezien. De consument is naar eigen zeggen enkele minuten in de zee geweest. Voordat zij de zee in ging heeft zij maatregelen genomen door de spullen op te bergen. Dit geeft aan dat zij bewust het doel heeft gehad om de spullen achter te laten. Daardoor is er geen sprake van een moment van onbedachtzaamheid.

"De verschillende omstandigheden afgewogen, komt de commissie tot de conclusie dat de consument onvoldoende voorzichtigheid in acht heeft genomen en niet al het redelijke heeft gedaan om de schade te voorkomen."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kifid-directeur pleit voor meer financiële educatie op scholen

Kifid-directeur pleit voor meer financiële educatie op scholen

“In de klachten", aldus Kifid-directeur Eveline Ruinaard in het jaarverslag 2023, "gaat het vaak niet over de werking van producten maar veel meer over de...

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0302) De consument en haar (inmiddels overleden) echtgenoot hebben in het verleden via de adviseur een hypothecaire geldlening afgesloten....

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

(Uit Ken je vak! VVP 2-2024) Struikelen over eigen voeten niet onrechtmatig AVP – De Geschillencommissie overweegt dat een gedraging pas onrechtmatig...

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(NVHP in Ken je vak! VVP 2-2024) Ingeschakelde buitenlandse adviseur is hulppersoon HYPOTHEKEN – Consumenten wensen in Duitsland een woning te kopen....

Kifid veegt vloer aan met klacht

Kifid veegt vloer aan met klacht

(Kifid-uitspraak GC 2024-0299) De consument is betrokken geweest bij een aanrijding met een veegmachine. Volgens de consument is de bestuurder van de veegmachine,...

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0291) Door een lekkage van het inpandige balkon is er cementsluier ontstaan op enkele ruiten van de woning van de consumenten. Hierdoor...

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

(Kifid-uitspraak GC 2024-0268) De Geschillencommissie acht het voldoende aannemelijk dat de consument door de fout van de adviseur een gunstiger rente is misgelopen. Volgens...

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

(Kifid-einduitspraak GC 2023-0816B) De consumenten hebben schadevergoeding gevorderd omdat de aanvraag van hun hypothecaire geldlening is afgewezen. Zij wilden juist...

Voor eigen rekening...

Voor eigen rekening...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0235) De consument heeft zich voor advies in verband met de mogelijke aankoop van een beleggingspand tot de adviseur gewend. Hierbij is...

Geldverstrekker hoefde notariskosten niet te vergoeden in erfpachtkwestie

Geldverstrekker hoefde notariskosten niet te vergoeden in erfpachtkwestie

(Kifid-uitspraak GC 2024-0237) De Geschillencommissie is van oordeel dat het beleid van de kredietverstrekker om - bij omzetting naar eeuwigdurend recht van erfpacht...