Hypotheekadviseur bewaakte tijdlijnen onvoldoende

Wekker via Pixabay graphic

(Kifid-uitspraak GC 2024- 0053) De consument heeft de adviseur ingeschakeld voor advies over en bemiddeling bij het oversluiten van zijn hypotheek en het verkrijgen van een financiering voor de bouw van een garage. Tijdens het adviestraject heeft de adviseur ten onrechte aangenomen dat de bank de geldigheidsduur van het renteaanbod zou verlengen waarna het renteaanbod is komen te vervallen. De consument stelt dat de adviseur zijn zorgplicht heeft geschonden door de termijnen niet goed te bewaken en dat hij hierdoor schade lijdt. De consument vordert dat de adviseur hem deze schade vergoedt. De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur tekort is geschoten in zijn verplichtingen tegenover de consument. Van schade is naar het oordeel van de commissie echter geen sprake. De vordering (50 mille) wordt afgewezen.

De commissie: "Omdat de adviseur ten onrechte heeft aangenomen dat de geldigheidsduur van het renteaanbod zou worden verlengd, heeft hij onvoldoende zicht gehad op de tijdlijnen die in dit geval golden en de consument hierover verkeerd geïnformeerd. Hoewel de adviseur betwist onzorgvuldig te hebben gehandeld en stelt dat hij de consument wel heeft gewezen op te halen deadlines, wordt deze stelling niet ondersteund door de stukken. Ook vindt de commissie het niet aannemelijk dat de adviseur dit zou hebben gedaan aangezien de consument dan niet op 21 juni 2022 zou hebben gevraagd wat de deadline is om stukken aan te leveren. Voor zover door de commissie op basis van het dossier is na te gaan, heeft de adviseur de consument niet eerder dan op 19 juli 2022 laten weten dat het taxatierapport moest worden aangeleverd. Toen was het echter al te laat. Gelet op het vorenstaande is de commissie van oordeel dat de adviseur niet heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur mag worden verwacht. De adviseur is toerekenbaar tekortgeschoten in de naleving van zijn zorgplicht jegens de consument."

Er is volgens de commissie geen schade, omdat zij kans dat de bank de lening aan de consument zou hebben verstrekt te klein acht. Ook als de adviseur de termijn van het renteaanbod niet had laten verstrijken.

 

 

Reactie toevoegen

 
Zoals het klokje thuis tikt...

Zoals het klokje thuis tikt...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0410) De consument vordert vergoeding van schade door diefstal met gewelddadige beroving van zijn Rolex-horloge. Hij is van mening dat de...

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

(Rubriek 'Jouw vakbekwaamheid' door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 2-2024) Een klant neemt gedurende zijn leven meerdere financiële beslissingen, maar voor...

Meningsverschil over kleurverschil

Meningsverschil over kleurverschil

(Kifid-uitspraak GC 2024-0395) De Geschillencommissie is van oordeel dat weghalen van kleurverschillen die ontstaan zijn door de reparatie op basis van de voorwaarden...

Adviseur struikelt over paard

Adviseur struikelt over paard

(Kifid-uitspraak GC 2024-0400) De consument heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat als de bemiddelaar haar vragen wel had beantwoord, zij op basis van die informatie...

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

(Kifid-uitspraak GC 2024-0392) Volgens de consumenten heeft de adviseur zijn zorgplicht geschonden omdat hij aan hen een onjuist hypotheekadvies heeft gegeven en...

Adviseur zegde wijselijk niet toe de allerbeste polis te adviseren

Adviseur zegde wijselijk niet toe de allerbeste polis te adviseren

(Rechtspraak) De afgesloten verzekering moet in dit geval volgens de Rechtbank Gelderland als passend worden aangemerkt. De tussenpersoon heeft dus geen fout gemaakt...

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0388) De consumenten hebben een geschil met de uitvoerder van hun rechtsbijstandverzekering en in dat kader hebben zij hun tussenpersoon...

Claim van half miljoen tegen adviseur wegens schending zorgplicht

Claim van half miljoen tegen adviseur wegens schending zorgplicht

(Rechtspraak) Anders dan de rechtbank, komt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een zaak van meer dan een half miljoen euro tot het oordeel dat de adviseur tekort...

Geschillencommissie schiet klacht af

Geschillencommissie schiet klacht af

(Kifid-uitspraak GC 2024-0375) De consument heeft de uitvoerder om rechtshulp verzocht in zijn bezwaarprocedure tegen de gemeente die zijn handhavingsverzoek met...

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

(Kifid einduitspraak GC 2024-0119B) De Geschillencommissie beslist, in de zaak van de hypotheekadviseur die naliet bij het oversluiten van de hypotheek de door de...