Adviseur vroeg te laat renteaanbod aan

Document via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2024-0038) De consumenten verwijten de adviseur dat hij niet tijdig een renteaanbod heeft aangevraagd bij de bank. Zij betalen daarom uiteindelijk een hogere rente en lijden hierdoor schade. De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur zijn zorgplicht jegens de consumenten heeft geschonden door, gelet op de stijgende rentes, niet binnen bekwame tijd na bespreking van het adviesrapport een renteaanbod aan te vragen. De commissie stelt de schadevergoeding schattenderwijs vast op 9.000 euro.

De commissie: "Door in een periode van stijgende rentes pas na drie weken na de bespreking van het adviesrapport een renteaanbod aan te vragen, heeft de adviseur naar het oordeel van de commissie niet gehandeld zoals het een goed adviseur betaamt. Dit zou nog anders kunnen zijn als hiervoor objectief gerechtvaardigde redenen worden aangevoerd.

"De adviseur heeft in dat kader aangevoerd dat hij in de tussenliggende periode overleg heeft gevoerd met de bank over het inkomen van consument 1 en dat er nog een prognose van het inkomen van consument 2 moest worden opgesteld. De consumenten hebben dit betwist en stellen dat zij hier niet van op de hoogte zijn gesteld. Zij hebben ook geen nadere stukken aangeleverd aan de adviseur. De commissie stelt vast dat zich in het dossier geen stukken bevinden die de stelling van de adviseur ondersteunen. Uit het Whatsappverkeer tussen de consumenten en de adviseur blijkt niet dat contact is geweest over aanvullende documenten of informatie. Het had op de weg van de adviseur gelegen om bijvoorbeeld telefoongegevens van gesprekken met de bank over te leggen of een kopie van de prognose die nog moest worden opgesteld. Ook heeft de adviseur niet toegelicht waarom deze kwestie hem verhinderde om alvast een renteaanbod aan te vragen om de rente vast te zetten. De adviseur heeft toegelicht dat het voor hem gebruikelijk is om pas een renteaanbod aan te vragen als het dossier compleet is, omdat hij door geldverstrekkers wordt afgerekend op de kwaliteit van de aanlevering van dossiers. Dit betreft echter een (grotendeels) interne afweging die niet aan de consumenten kan worden tegengeworpen. De conclusie blijft derhalve dat de adviseur, bij een gebrek aan een deugdelijke verklaring voor het dus onnodige tijdsverloop, zijn zorgplicht jegens de consumenten heeft geschonden en daarmee is tekortgeschoten in zijn dienstverlening jegens de consumenten."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Paul Schoo - Platter-Schoo FD 24 januari 2024

Niet schattenderwijs, maar schaterendewijs. Dit zijn toch redenen om te stoppen met adviseren.

Paul Schoo - Platter-Schoo FD 24 januari 2024

Niet schattenderwijs, maar schaterendewijs. Dit zijn toch redenen om te stoppen met adviseren.

Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

(Kifid-uitspraak GC 2024-0321) Rabobank heeft aangevoerd dat van haar niet verwacht kan worden dat zij alle toekomstige, soms zelfs onaannemelijke, scenario’s...

Kifid-directeur pleit voor meer financiële educatie op scholen

Kifid-directeur pleit voor meer financiële educatie op scholen

“In de klachten", aldus Kifid-directeur Eveline Ruinaard in het jaarverslag 2023, "gaat het vaak niet over de werking van producten maar veel meer over de...

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0302) De consument en haar (inmiddels overleden) echtgenoot hebben in het verleden via de adviseur een hypothecaire geldlening afgesloten....

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

(Uit Ken je vak! VVP 2-2024) Struikelen over eigen voeten niet onrechtmatig AVP – De Geschillencommissie overweegt dat een gedraging pas onrechtmatig...

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(NVHP in Ken je vak! VVP 2-2024) Ingeschakelde buitenlandse adviseur is hulppersoon HYPOTHEKEN – Consumenten wensen in Duitsland een woning te kopen....

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

(Rubriek 'Jouw vakbekwaamheid' door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 2-2024) Een klant neemt gedurende zijn leven meerdere financiële beslissingen, maar voor...

Kifid veegt vloer aan met klacht

Kifid veegt vloer aan met klacht

(Kifid-uitspraak GC 2024-0299) De consument is betrokken geweest bij een aanrijding met een veegmachine. Volgens de consument is de bestuurder van de veegmachine,...

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0291) Door een lekkage van het inpandige balkon is er cementsluier ontstaan op enkele ruiten van de woning van de consumenten. Hierdoor...

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

(Kifid-uitspraak GC 2024-0268) De Geschillencommissie acht het voldoende aannemelijk dat de consument door de fout van de adviseur een gunstiger rente is misgelopen. Volgens...

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

(Kifid-einduitspraak GC 2023-0816B) De consumenten hebben schadevergoeding gevorderd omdat de aanvraag van hun hypothecaire geldlening is afgewezen. Zij wilden juist...